Ganjaran Bonus Forex Yang Terbesar Tidak Pernah Ditawarkan Sebelum ini ... BONUS TANPA SEBARANG DEPOSIT SEBANYAK $1500 DARI INSTAFOREX !!Go Back   CariGold Forum > GENERAL DISCUSSION > General Chat > Religious Talk

Recommended Brokers

Forex Chart
Crypto Chart
CG SponsorsClosed Thread
 
Thread Tools
  #1  
Old 18-12-2012, 06:31 AM
pubin pubin is offline
Permanently Banned

 
Trader Rating: (0)
Join Date: Jul 2011
Posts: 6,448
Thanks (Received): 51
Likes (Received): 0
Active Level
Question Himpunan Ayat Muhkamat?

Objektif: Thread ini sekadar untuk sesiapa sahaja memberikan petikan ayat Muhkamat di dalam al-Quran

Quote:
Kitab Al-Quran ini
tidak ada sebarang syak padanya
ia pula menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang bertaqwa

(al-Baqarah:2)
Quote:
Dia lah yang menurunkan kepadamu Kitab Suci Al-Quran

Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat “Muhkamaat”
(yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya)
ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran

Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat “Mutasyaabihaat”
(yang samar-samar, tidak terang maksudnya)
Oleh sebab itu adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan
maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran
untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya
(memutarkan maksudnya menurut yang disukainya)
Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya melainkan Allah

Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu ugama, berkata:
”Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami”
Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran

(Ali-’Imran:7)
Ayat-ayat Muhkamat: ayat yang memiliki satu makna saja
 • dan tidak memungkinkan untuk ditakwil ke makna lain (apa yang tidak membawa kepada takwil melainkan hanya satu sudut makna)
 • Atau ayat yang diketahui dengan jelas makna dan maksudnya
 • Muhkam adalah ayat yang maknanya rasional, artinya dengan akal manusia saja pengertian ayat itu dapat ditangkap.
 • Muhkam ialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan.

Ayat-ayat Mutasyabihat: ayat yang belum jelas maknanya
 • Atau yang memiliki banyak kemungkinan makna dan pemahaman sehingga perlu direnungkan agar diperoleh pemaknaan yang tepat yang sesuai dengan ayat-ayat muhkamat
 • Ayat mutasyabih mengandung pengertian yang tidak dapat dirasionalkan dengan akal manusia saja dan memerlukan kajian lanjutan; Misalnya bilangan rakaat di dalam sholat lima waktu
 • Mutasyabih ialah ayat yang tidak berdiri sendiri, tetapi memerlukan keterangan tertentu dan kali yang lain diterangkan pula karena terjadinya perbedaan dalam menakwilnya.


Kesimpulan:
1. Ayat Muhkamat = beriman dan ikut/patuh
2. Ayat Mutasyaabihaat = beriman dan tinggalkan

 • Juz’ 1 – Al Fatiha 1 – Al Baqarah 141 (1:1-2:141)
 • Juz’ 2 – Al Baqarah 142 - Al Baqarah 252 (2:142-2:252)
 • Juz’ 3 – Al Baqarah 253 - Al Imran 92 (2:253-3:92)
 • Juz’ 4 – Al Imran 93 - An Nisaa 23 (3:93-4:23)
 • Juz’ 5 – An Nisaa 24 - An Nisaa 147 (4:24-4:147)
 • Juz’ 6 – An Nisaa 148 - Al Ma’idah 81 (4:148-5:81)
 • Juz’ 7 – Al Ma’idah 82 - Al An’am 110 (5:82-6:110)
 • Juz’ 8 – Al An’am 111 - Al A’raf 87 (6:111-7:87)
 • Juz’ 9 – Al A’raf 88 - Al Anfal 40 (7:88-8:40)
 • Juz’ 10 – Al Anfal 41 - At Tauba 92 (8:41-9:92)
 • Juz’ 11 – At Tauba 93 - Hud 5 (9:93-11:5)
 • Juz’ 12 – Hud 6 - Yusuf 52 (11:6-12:52)
 • Juz’ 13 – Yusuf 53 – Ibrahim 52 (12:53-14:52)
 • Juz’ 14 – Al Hijr 1 – An Nahl 128 (15:1-16:128)
 • Juz’ 15 – Al Isra (or Bani Isra’il) 1 - Al Kahf 74 (17:1-18:74)
 • Juz’ 16 – Al Kahf 75 – Ta Ha 135 (18:75-20:135)
 • Juz’ 17 – Al Anbiyaa 1 - Al Hajj 78 (21:1-22:78)
 • Juz’ 18 – Al Muminum 1 - Al Furqan 20 (23:1-25:20)
 • Juz’ 19 – Al Furqan 21 - An Naml 55 (25:21-27:55)
 • Juz’ 20 – An Naml 56 - Al Ankabut 45 (27:56-29:45)
 • Juz’ 21 – Al Ankabut 46 - Al Azhab 30 (29:46-33:30)
 • Juz’ 22 – Al Azhab 31 - Ya Sin 27 (33:31-36:27)
 • Juz’ 23 – Ya Sin 28 - Az Zumar 31 (36:28-39:31)
 • Juz’ 24 – Az Zumar 32 - Fussilat 46 (39:32-41:46)
 • Juz’ 25 – Fussilat 47 - Al Jathiya 37 (41:47-45:37)
 • Juz’ 26 – Al Ahqaf 1 - Az Zariyat 30 (46:1-51:30)
 • Juz’ 27 – Az Zariyat 31 - Al Hadid 29 (51:31-57:29)
 • Juz’ 28 – Al Mujadila 1 – At Tahrim 12 (58:1-66:12)
 • Juz’ 29 – Al Mulk 1 - Al Mursalat 50 (67:1-77:50)
 • Juz’ 30 – An Nabaa 1 - An Nas 6 (78:1-114:6)
__________________
.
[URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=241029"]Apa itu Islam[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438306"]Fahami Quran [/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=431569"]Amatlah Sedikit[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=437200"]Periwayatan[/URL], [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=385726"]2[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438984"]Orang Musyrik[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=435270"]Pendusta Agama[/URL]

Last edited by pubin; 18-12-2012 at 09:53 AM..
Thanks black_mask, diablo, haziq, myqobes, pe_jal and 4 others thanked for this post
Paid Advertisement
  #2  
Old 18-12-2012, 06:31 AM
pubin pubin is offline
Permanently Banned

 
Trader Rating: (0)
Join Date: Jul 2011
Posts: 6,448
Thanks (Received): 51
Likes (Received): 0
Active Level
Default Juz’ 1 – Al Fatiha 1 – Al Baqarah 141 (1:1-2:141)

Himpunan Ayat Muhkamat


al-Baqarah

Quote:
(2.2) Kitab Al-Quran ini
tidak ada sebarang syak padanya
ia pula menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang bertaqwa
Siapa orang beriman?
(mereka beriman)
Quote:
(2.3) Iaitu orang-orang yang beriman kepada
 • perkara-perkara yang ghaib
 • dan mendirikan sembahyang
 • serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

(2.4) Dan juga orang-orang yang beriman kepada
 • Kitab “Al-Quran” yang diturunkan kepadamu
 • dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu
 • serta mereka yakin akan hari akhirat.

(2.5) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka
dan merekalah orang-orang yang berjaya.
Siapa orang kafir?
(mereka tidak akan beriman)
Quote:
(2.6) Sesungguhnya orang-orang kafir
sama sahaja kepada mereka
sama ada engkau beri amaran kepadanya
atau engkau tidak beri amaran
mereka tidak akan beriman (rujuk 2.3-4)

(2.7) Allah mematerikan atas hati mereka
serta pendengaran mereka
dan pada penglihatan mereka ada penutupnya
dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar
Siapa orang munafik?
(mereka sebenarnya tidak beriman)
Quote:
(2.8) Dan di antara manusia ada yang berkata
Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat”
padahal mereka sebenarnya tidak beriman

(2.9) Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman
padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri
sedang mereka tidak menyedarinya

(2.10) Dalam hati mereka terdapat penyakit
maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka
dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya
dengan sebab mereka berdusta

(2.11) Dan apabila dikatakan kepada mereka:
“Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi”
mereka menjawab: ”Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan”

(2.12) Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya
mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan
tetapi mereka tidak menyedarinya

(2.13) Dan apabila dikatakan kepada mereka:
“Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman”
Mereka menjawab: “Patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang b0doh itu?
Ketahuilah! Sesungguhnya merekalah orang-orang yang b0doh
tetapi mereka tidak mengetahui

(2.14) Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman
mereka berkata: ” Kami telah beriman“
dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka
mereka berkata pula: ”Sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok

(2.15) Allah memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka

(2.16) Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk
maka tiadalah beruntung perniagaan mereka
dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah

(2.17) Perbandingan hal mereka samalah seperti orang yang menyalakan api
apabila api itu menerangi sekelilingnya
Allah hilangkan cahaya mereka
dan dibiarkannya mereka dalam gelap-gelita
tidak dapat melihat

(2.18) Mereka pekak, bisu dan buta
dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali

(2.19) Atau seperti hujan lebat dari langit
bersama dengan gelap-gelita
dan guruh serta kilat
mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir
kerana mereka takut mati
sedang Allah meliputi orang-orang yang kafir itu

(2.20) Kilat itu pula hampir-hampir menyambar penglihatan mereka
tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka
mereka berjalan dalam cahayanya
Dan apabila gelap menyelubungi mereka
berhentilah mereka
Dan sekiranya Allah menghendaki
nescaya dihilangkanNya pendengaran dan penglihatan mereka
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu
__________________
.
[URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=241029"]Apa itu Islam[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438306"]Fahami Quran [/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=431569"]Amatlah Sedikit[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=437200"]Periwayatan[/URL], [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=385726"]2[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438984"]Orang Musyrik[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=435270"]Pendusta Agama[/URL]

Last edited by pubin; 18-12-2012 at 09:32 AM..
  #3  
Old 18-12-2012, 06:32 AM
pubin pubin is offline
Permanently Banned

 
Trader Rating: (0)
Join Date: Jul 2011
Posts: 6,448
Thanks (Received): 51
Likes (Received): 0
Active Level
Default Juz’ 2 – Al Baqarah 142 - Al Baqarah 252 (2:142-2:252)

Himpunan Ayat Muhkamat
__________________
.
[URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=241029"]Apa itu Islam[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438306"]Fahami Quran [/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=431569"]Amatlah Sedikit[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=437200"]Periwayatan[/URL], [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=385726"]2[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438984"]Orang Musyrik[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=435270"]Pendusta Agama[/URL]

Last edited by pubin; 18-12-2012 at 09:01 AM..
  #4  
Old 18-12-2012, 06:33 AM
pubin pubin is offline
Permanently Banned

 
Trader Rating: (0)
Join Date: Jul 2011
Posts: 6,448
Thanks (Received): 51
Likes (Received): 0
Active Level
Default Juz’ 3 – Al Baqarah 253 - Al Imran 92 (2:253-3:92)

Himpunan Ayat Muhkamat
__________________
.
[URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=241029"]Apa itu Islam[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438306"]Fahami Quran [/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=431569"]Amatlah Sedikit[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=437200"]Periwayatan[/URL], [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=385726"]2[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438984"]Orang Musyrik[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=435270"]Pendusta Agama[/URL]

Last edited by pubin; 18-12-2012 at 07:35 AM..
  #5  
Old 18-12-2012, 06:33 AM
pubin pubin is offline
Permanently Banned

 
Trader Rating: (0)
Join Date: Jul 2011
Posts: 6,448
Thanks (Received): 51
Likes (Received): 0
Active Level
Default Juz’ 4 – Al Imran 93 - An Nisaa 23 (3:93-4:23)

Himpunan Ayat Muhkamat
__________________
.
[URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=241029"]Apa itu Islam[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438306"]Fahami Quran [/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=431569"]Amatlah Sedikit[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=437200"]Periwayatan[/URL], [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=385726"]2[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438984"]Orang Musyrik[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=435270"]Pendusta Agama[/URL]

Last edited by pubin; 18-12-2012 at 07:02 AM..
  #6  
Old 18-12-2012, 06:35 AM
pubin pubin is offline
Permanently Banned

 
Trader Rating: (0)
Join Date: Jul 2011
Posts: 6,448
Thanks (Received): 51
Likes (Received): 0
Active Level
Default Juz’ 5 – An Nisaa 24 - An Nisaa 147 (4:24-4:147)

Himpunan Ayat Muhkamat
__________________
.
[URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=241029"]Apa itu Islam[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438306"]Fahami Quran [/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=431569"]Amatlah Sedikit[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=437200"]Periwayatan[/URL], [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=385726"]2[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438984"]Orang Musyrik[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=435270"]Pendusta Agama[/URL]

Last edited by pubin; 18-12-2012 at 07:03 AM..
  #7  
Old 18-12-2012, 06:35 AM
pubin pubin is offline
Permanently Banned

 
Trader Rating: (0)
Join Date: Jul 2011
Posts: 6,448
Thanks (Received): 51
Likes (Received): 0
Active Level
Default Juz’ 6 – An Nisaa 148 - Al Ma’idah 81 (4:148-5:81)

Himpunan Ayat Muhkamat
__________________
.
[URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=241029"]Apa itu Islam[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438306"]Fahami Quran [/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=431569"]Amatlah Sedikit[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=437200"]Periwayatan[/URL], [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=385726"]2[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438984"]Orang Musyrik[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=435270"]Pendusta Agama[/URL]

Last edited by pubin; 18-12-2012 at 07:04 AM..
  #8  
Old 18-12-2012, 06:36 AM
pubin pubin is offline
Permanently Banned

 
Trader Rating: (0)
Join Date: Jul 2011
Posts: 6,448
Thanks (Received): 51
Likes (Received): 0
Active Level
Default Juz’ 7 – Al Ma’idah 82 - Al An’am 110 (5:82-6:110)

Himpunan Ayat Muhkamat
__________________
.
[URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=241029"]Apa itu Islam[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438306"]Fahami Quran [/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=431569"]Amatlah Sedikit[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=437200"]Periwayatan[/URL], [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=385726"]2[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438984"]Orang Musyrik[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=435270"]Pendusta Agama[/URL]

Last edited by pubin; 18-12-2012 at 07:04 AM..
  #9  
Old 18-12-2012, 06:36 AM
pubin pubin is offline
Permanently Banned

 
Trader Rating: (0)
Join Date: Jul 2011
Posts: 6,448
Thanks (Received): 51
Likes (Received): 0
Active Level
Default Juz’ 8 – Al An’am 111 - Al A’raf 87 (6:111-7:87)

Himpunan Ayat Muhkamat
__________________
.
[URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=241029"]Apa itu Islam[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438306"]Fahami Quran [/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=431569"]Amatlah Sedikit[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=437200"]Periwayatan[/URL], [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=385726"]2[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438984"]Orang Musyrik[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=435270"]Pendusta Agama[/URL]

Last edited by pubin; 18-12-2012 at 07:04 AM..
  #10  
Old 18-12-2012, 06:37 AM
pubin pubin is offline
Permanently Banned

 
Trader Rating: (0)
Join Date: Jul 2011
Posts: 6,448
Thanks (Received): 51
Likes (Received): 0
Active Level
Default Juz’ 9 – Al A’raf 88 - Al Anfal 40 (7:88-8:40)

Himpunan Ayat Muhkamat
__________________
.
[URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=241029"]Apa itu Islam[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438306"]Fahami Quran [/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=431569"]Amatlah Sedikit[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=437200"]Periwayatan[/URL], [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=385726"]2[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=438984"]Orang Musyrik[/URL] | [URL="http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=435270"]Pendusta Agama[/URL]

Last edited by pubin; 18-12-2012 at 07:05 AM..
Sponsored Links
Closed Thread Share This Thread

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

AMP
Forum Jump

CariGold