CariGold Forum

CariGold Forum (http://www.carigold.com/portal/forums/index.php)
-   Religious Talk (http://www.carigold.com/portal/forums/forumdisplay.php?f=69)
-   -   Nikah Mutaah (http://www.carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=40914)

mynor5535101 19-03-2009 12:51 AM

Quote:

Originally Posted by jasma (Post 3886669)
apa pendapat tuan mengenai hadis ni:-

Muhammad bin Yahya, dari Abu Ja’far dari Abul Jauza’ dari Husein bin Alwan dari Amr bin Khalid dari Zaid bin Ali dari Husein bin Ali dari Ali [Alaihissalam] bersabda: "Rasulullah S.A.W mengharamkan pada perang Khaibar daging keledai jinak dan nikah mutaah"...

Menurut Sejarah ,Perang Khaibar berlaku pada 7 Hijrah dan menurut Hadis Sahih Bukhari Muslim diatas Nikah Mutaah diharamkan selama lamanya,Dan kemudian di kemudian pada 8 Hijrah Nikah Mutaah di Halalkan.Kalau perkara itu betul di Haramkan selama lamanya ...Kenapa tahun 8 Hijrah Di HALAL kan Balik.?Adakah masuk akal ke HUKUM QURAN itu berubah ubah.Kejap HARAM kejap HALAL.

jasma 19-03-2009 08:56 AM

Quote:

Originally Posted by mynor5535101 (Post 3886996)
Menurut Sejarah ,Perang Khaibar berlaku pada 7 Hijrah dan menurut Hadis Sahih Bukhari Muslim diatas Nikah Mutaah diharamkan selama lamanya,Dan kemudian di kemudian pada 8 Hijrah Nikah Mutaah di Halalkan.Kalau perkara itu betul di Haramkan selama lamanya ...Kenapa tahun 8 Hijrah Di HALAL kan Balik.?Adakah masuk akal ke HUKUM QURAN itu berubah ubah.Kejap HARAM kejap HALAL.

mana boleh pakai logik akal....
persoalan saya ialah...
Saidina Ali ni riwayat hadis tipu ker?:-?

Terjemahan An-Nisa' ayat 24:

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"


ayat An-Nisa' turun semasa/selepas perang Hunain yg berlaku 6 Syawal 8 Hijrah atau Januari 630...
Manakala Perang Khaibar berlaku pada tahun 7 hijrah atau 629 masihi...
ok..
kita tgk Hadis dari Saidina Ali dulu...
dengan jelas dan terang disebut Perang Khaibar....
Ayat An-Nisa' ni diturunkan pada perang Hunain...
jadi sekarang persoalannya Saidina Ali sengaja mereka-reka hadis ker?:-?
ikut kitab syiah...
hadis ni shahih...TETAPI.....
pada masa Ali meriwayatkan hadis ni,Ali berada dalam thaqiyah...
THAQIYAH=ketakutan yang amat sangat...
takkan seorang maksum (TERPELIHARA DARI SEGALA KESILAPAN) yg diperkatakan oleh golongan Syiah ni TAKUT....???:-?

So ayat ni turun selepas hadis dari Saidina Ali....
kira valid la...hadis tersebut dan selaras dgn ayat quran tu....:)

lagi satu Tuan kena ler tahu maksud A-Muhsanat..
dan kena tahu berapa kali Mutaah disebut dalam Quran...:-?
takkan sekadar berpegang pada ayat ni shj...
utk meng'halal'kan mutaah.....

semoga terungkai persoalan kenapa diharamkan selama-lamanya....
mynor5535101 19-03-2009 10:27 AM

Quote:

Originally Posted by jasma (Post 3888793)
mana boleh pakai logik akal....
persoalan saya ialah...
Saidina Ali ni riwayat hadis tipu ker?:-?

Terjemahan An-Nisa' ayat 24:

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"


ayat An-Nisa' turun semasa/selepas perang Hunain yg berlaku 6 Syawal 8 Hijrah atau Januari 630...
Manakala Perang Khaibar berlaku pada tahun 7 hijrah atau 629 masihi...
ok..
kita tgk Hadis dari Saidina Ali dulu...
dengan jelas dan terang disebut Perang Khaibar....
Ayat An-Nisa' ni diturunkan pada perang Hunain...
jadi sekarang persoalannya Saidina Ali sengaja mereka-reka hadis ker?:-?
ikut kitab syiah...
hadis ni shahih...TETAPI.....
pada masa Ali meriwayatkan hadis ni,Ali berada dalam thaqiyah...
THAQIYAH=ketakutan yang amat sangat...
takkan seorang maksum (TERPELIHARA DARI SEGALA KESILAPAN) yg diperkatakan oleh golongan Syiah ni TAKUT....???:-?

So ayat ni turun selepas hadis dari Saidina Ali....
kira valid la...hadis tersebut dan selaras dgn ayat quran tu....:)

lagi satu Tuan kena ler tahu maksud A-Muhsanat..
dan kena tahu berapa kali Mutaah disebut dalam Quran...:-?
takkan sekadar berpegang pada ayat ni shj...
utk meng'halal'kan mutaah.....

semoga terungkai persoalan kenapa diharamkan selama-lamanya....
Hadis yang di kumpul oleh Sahih Bukahari Muslim Haram Mutaah selama lamanya itu pada perang khaibar pada 7 Hijrah,Kalau dah HARAM selama lamanya..Jadi kenapa di HALALkan Balik pada 8 Hijrah.
Ada masuk akal ke Kalau perkara yang di HARAM selama lamanya di HALALKAN balik.Soalan saya kepada kamu kenapa Rasullah HALALKAN Nikah Mutaah.?
Apa tujuan beliau? Sebab segala perbuatan dan arahan Rasulullah adalah dari Allah sendiri.

Tunjuk saya Ayat Quran yang mengharamkan Nikah Bertempoh atau Mutaah ini.

mynor5535101 19-03-2009 10:38 AM

Quote:

Originally Posted by jasma (Post 3888793)
[SIZE="2"]mana boleh pakai logik akal....
persoalan saya ialah...
Saidina Ali ni riwayat hadis tipu ker?:-?

Terjemahan An-Nisa' ayat 24:

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba-hamba yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (iaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"1. Rasul SAWW menggunakan lafadz "pernikahan" saat berbicara tentang nikah mut'ah ini, seperti :

"Barangsiapa yang mengawini seorang wanita dengan batas waktu maka berilah hak-haknya"

Muslim dalam Shohih-nya juga meriwayatkan hadits yang menggunakan istilah"pernikahan" pada nikah mut'ah, berdasarkan riwayat Abi Nadhrah.Lafadz "pernikahan" tersebut jelas menunjukkan bahwa wanita yang dinikahi secara mut'ah berstatus sebagai isteri

Ref. :

a. Abdurrozaq, dalam "Mushannaf", juz 7, hal. 504

b. Shohih Muslim, juz 1, bab "kawin mut'ah saat Haji dan Umroh".

2. Kalimat sebelum ayat mut'ah itu sendiri adalah :

"Dan dihalalkan bagi kalian untuk mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina"

Yang kemudian dilanjutkan dengan ayat mut'ah (famastamta'tum bihinna...) tersebut.Sehingga jelas sekali bahwa mut'ah merupakan perkawinan bukan perzinaan.Bila "mut'ah" diartikan sebagai "dinikmati/dicampuri", maka mahar mesti diberikan secara penuh setelah wanita tersebut "dicampuri", berdasarkan ayat mut'ah tersebut.

Sementara, semua ahli fikih mengatakan bahwa maharwajib diberikan secara penuh pada wanita setelah ia dinikahi, walaupun wanita tersebut belum "dicampuri".

Sebagaimana firman Allah SWT dalam [Q.S 4:25]

"Nikahilah mereka dengan seijin tuannya dan berikanlah mereka mahar mereka"

Atau dalam [Q.S. 60:10] :

"Dan tidak ada dosa bagi kalian mengawini mereka bila kalian berikan maharmereka"

Dari sini jelas sekali bahwa mut'ah pada ayat tersebut, adalah pernikahan mut'ah, bukan pengertian yang lain.

Ref. ahlusunnah :Tafsir Ar-Razi, tentang [Q.S. An-Nisaa' 24].

3. Zamakhsyari berkata dalam tafsirnya :

"Kalau kalian bertanya kepadaku apakah ayat mut'ah sudah dihapus (mansukh),maka akan kujawab 'Tidak'. Karena seorang wanita yang dinikahi secara mut'ah dapat disebut sebagai isterinya"

Ref. ahlusunnah : Zamakhsyari, dalam tafsir "Al-Kasysyaf", juz 3, hal.177.

4. Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud membaca ayat tersebut dengan tambahan tafsir mereka, yaitu "Ilaa Ajalin Musamma" yang artinya "sampai waktu yang ditentukan".

Ref. ahlusunnah :

a. Thabari, dalam Tafsir "Al-Kabir"

b. Zamakhsyari, dalam kitab "Al-Fa'iq"

c. Ar-Razi, dalam Tafsir-nya

d. Nawawi, dalam "Syarh Shohih Muslim".

e. Ibnu Rusyd, dalam "Bidayatul Mujtahid", juz. 2, hal. 43-44.dll.


jasma 19-03-2009 12:41 PM

dan saya masih terfikir-fiir...
dimana dlm terjemahan ayat tersebut yg menghalalkan mutaah...
:-?

bagaimana pendapat tuan-tuan?

jasma 21-03-2009 11:01 PM

nak tanya ler...

betul ker Imam Abu Abdillah kata:
"menikahlah dengan seribu wanita, karena wanita yang dimutaah adalah wanita sewaan"

Betul ke?
kalau x betul aku nak luku kepala kawan aku tu...
pandai2 jer buat ungkapan bersandarkan kepada Abu Abdillah...

iswarahijau 22-03-2009 09:28 AM

Quote:

Originally Posted by jasma (Post 3915371)
nak tanya ler...

betul ker Imam Abu Abdillah kata:
"menikahlah dengan seribu wanita, karena wanita yang dimutaah adalah wanita sewaan"

Betul ke?
kalau x betul aku nak luku kepala kawan aku tu...
pandai2 jer buat ungkapan bersandarkan kepada Abu Abdillah...

wow,hebat betul hujah2 mynor dan jasma..
hmmm nikah mutaah aku taknaklah..nampak khilaf sesama syiah dan sunni..lebih baik aku kahwin misyar...hehehe..tapi takde pulak anak org kaya nakkan aku..:))

jasma 22-03-2009 10:26 PM

Quote:

Originally Posted by iswarahijau (Post 3919465)
wow,hebat betul hujah2 mynor dan jasma..
hmmm nikah mutaah aku taknaklah..nampak khilaf sesama syiah dan sunni..lebih baik aku kahwin misyar...hehehe..tapi takde pulak anak org kaya nakkan aku..:))

aku mmg nak nikah dgn misyar omar....
tapi dia taknak kat aku....:))

mynor5535101 23-03-2009 01:52 AM

Quote:

Originally Posted by iswarahijau (Post 3919465)
wow,hebat betul hujah2 mynor dan jasma..
hmmm nikah mutaah aku taknaklah..nampak khilaf sesama syiah dan sunni..lebih baik aku kahwin misyar...hehehe..tapi takde pulak anak org kaya nakkan aku..:))

Yes,,Thread ini saya buka untuk berhujah pasal HUKUM Nikah Mutaah.Bukan PERLAKSANAAN nya. Jadi masing masing BEBAS mengeluarkan pendapat masing masing dgn HUJAH Masing masing dgn kemukakan KITAB dari Ulama Silam.Jadi KALAU anda YAKIN akan HALAL nya NIKAH Mutaah Kalau ada JANDA nak LAFAZ kan IJAB Nikah Mutaah dengan anda .dan anda mampu menunaikan MAHAR dan tempoh yang di sayarat kan Dalam Ijab tersebut(cth kereta sebiji dan rumah banglo sebuah).Maka anda sambut IJAB itu dgn lafaz QABLIATUN(Aku terima).Kalau tak mampu anda puasa aje lah...:D

P/S :Perempuan kena Lafaz ijab dahulu...

jasma 23-03-2009 07:42 AM

mungkin kena tgk definisi al-muhsanaat tu...
dan juga kondisi nya...

zin 23-03-2009 07:45 AM

Den org baru kat sini
 
SALAM BRO...HEBAT BINCANG NI...ADA HATI NAK TAMBAH KE :eek::eek:

roziex 23-03-2009 10:20 AM

baru tahu nikah mutaah nie nikah sementara,
untung la org laki

nazim5123 23-03-2009 06:20 PM

Quote:

Originally Posted by roziex (Post 3929121)
baru tahu nikah mutaah nie nikah sementara,
untung la org laki

kat mana untungnya boleh tolong cerita sikit

bendani telah nyata haramnya buat sesuatu yang di haramkan boleh dikatakan untung ker

Muhammad_27 23-03-2009 08:00 PM

Quote:

Originally Posted by nazim5123 (Post 3933821)
kat mana untungnya boleh tolong cerita sikit

bendani telah nyata haramnya buat sesuatu yang di haramkan boleh dikatakan untung ker

NYATA HARAM? apakata huraikan sekali dimana NYATANYA? sbb sebelum nie perbincangan masih kabur-kabur lagi tapi cmne leh jadi NYATA?

syaqiq2312 24-03-2009 12:35 AM

Quote:

Originally Posted by nazim5123 (Post 3933821)
kat mana untungnya boleh tolong cerita sikit

bendani telah nyata haramnya buat sesuatu yang di haramkan boleh dikatakan untung ker

syeikhh....untungnya dapat sedap dunia...waduhhh, madad syeikh nikah mutaah niee.... nak kena tanya tuan ace global tuu, dia ada nikah mutaah tak? kalau dia leh nikah kan aku, aku nak turun jb gak, nak suruh dia cari calon lagi sorang niee,kekekkeek

syaqiq2312 24-03-2009 12:36 AM

Quote:

Originally Posted by deqda27 (Post 3934560)
NYATA HARAM? apakata huraikan sekali dimana NYATANYA? sbb sebelum nie perbincangan masih kabur-kabur lagi tapi cmne leh jadi NYATA?

nak nyata kena nikah mutaah dulu kot.... :D:D:D

Muhammad_27 24-03-2009 01:47 AM

Quote:

Originally Posted by syaqiq2312 (Post 3937312)
nak nyata kena nikah mutaah dulu kot.... :D:D:D

agama pakai kot nie payah,

syaqiq2312 24-03-2009 02:28 AM

Quote:

Originally Posted by deqda27 (Post 3937933)
agama pakai kot nie payah,

yer lah,kurang2 pakai kot, ajak muzakarah turun,jangan jadi cam munafik,kat dlm nie cam bagus2 semua, nie terbaru syiah lak punya hal.....mari turun bermuzakarah lah jom....jgn dok sembang jer dlm niee,makin tambah keliru. Yang aku perati,semua nak jadi ulamak mujtahid zaman.....abis semua korang kafirkan

nazim5123 24-03-2009 05:24 PM

Quote:

Originally Posted by deqda27 (Post 3934560)
NYATA HARAM? apakata huraikan sekali dimana NYATANYA? sbb sebelum nie perbincangan masih kabur-kabur lagi tapi cmne leh jadi NYATA?

maaf sy berkata berdasarkan mazhab syafeei saya tak nafikan golongan syiah menerima perkahwinan mutaah dan menghalalkannya kerana wujud percanggahan pendapat seperti mana yang telah di huraikan oleh para saudara kita sekalian

dimana golongan syiah menolak hadis yang telah dikemukakan oleh golongan sunni untuk menolak larangan muttaah

manakala golongan sunni pula menjadikan hadis yang telah dikemukakan sebagai hujjah utama

dalam hal ni sampai bila pun memnag tak selesai kalau nak di bahaskan

seperti mana yang kita tahu kebanyakan dari kita dalam bab feqah adalah golongan awam yang bertaqlid kepada mazhab syafeei dan adakalanya bertaqlid kepada mazhab hanafi maliki dan hanbali dan bukan ulama mujtahid yang berijtihad melalui al quran dan al hadith

berdasarkan kepada fakta yang dikemukakan oleh imam syafeei memang nyatalah haram nikah muttaah ni jadi sebagai orang awam yang berpegang pada mazhab syafeei nyatalah haramnya dan tak patut di persoalkan lagi oleh mereka yang bertaqlid kepada imam syafeei

kecualilah jika seseorang itu syiah jika mereka mahu berpegang kepada fahaman mereka terpulanglah kerana bagi kita agama kita dan bagi mereka agama mereka peganglah apa yang kita yakini kerana kelak kita akan di adili jua di akhirat kelak

jika perkara itu benar haramnya maka golongan sunni terlepas kerana kita tidak melakukan tapi jika perkara itu tidak haram maka golongan sunni tak merasa lah didunia ini

jasma 24-03-2009 05:58 PM

Quote:

Originally Posted by nazim5123 (Post 3943980)
maaf sy berkata berdasarkan mazhab syafeei saya tak nafikan golongan syiah menerima perkahwinan mutaah dan menghalalkannya kerana wujud percanggahan pendapat seperti mana yang telah di huraikan oleh para saudara kita sekalian

dimana golongan syiah menolak hadis yang telah dikemukakan oleh golongan sunni untuk menolak larangan muttaah

manakala golongan sunni pula menjadikan hadis yang telah dikemukakan sebagai hujjah utama

dalam hal ni sampai bila pun memnag tak selesai kalau nak di bahaskan

seperti mana yang kita tahu kebanyakan dari kita dalam bab feqah adalah golongan awam yang bertaqlid kepada mazhab syafeei dan adakalanya bertaqlid kepada mazhab hanafi maliki dan hanbali dan bukan ulama mujtahid yang berijtihad melalui al quran dan al hadith

berdasarkan kepada fakta yang dikemukakan oleh imam syafeei memang nyatalah haram nikah muttaah ni jadi sebagai orang awam yang berpegang pada mazhab syafeei nyatalah haramnya dan tak patut di persoalkan lagi oleh mereka yang bertaqlid kepada imam syafeei

kecualilah jika seseorang itu syiah jika mereka mahu berpegang kepada fahaman mereka terpulanglah kerana bagi kita agama kita dan bagi mereka agama mereka peganglah apa yang kita yakini kerana kelak kita akan di adili jua di akhirat kelak

jika perkara itu benar haramnya maka golongan sunni terlepas kerana kita tidak melakukan tapi jika perkara itu tidak haram maka golongan sunni tak merasa lah didunia ini


saya sokong statement ni.........:)cgrock

jasma 26-03-2009 01:10 AM

Quote:

Originally Posted by jasma (Post 3915371)
nak tanya ler...

betul ker Imam Abu Abdillah kata:
"menikahlah dengan seribu wanita, karena wanita yang dimutaah adalah wanita sewaan"

Betul ke?
kalau x betul aku nak luku kepala kawan aku tu...
pandai2 jer buat ungkapan bersandarkan kepada Abu Abdillah...

takde sesiapa yg sudi menjawab ker persoalan ini....:-?

duitduitduit 26-03-2009 02:12 AM

Aku masih berpendapat nikah Mutaah tak relevan dgn Islam yang menitik beratkan kebajikan segala hal dari setiap sudut setiap individu dalam sesebuah keluarga.

Mmg mereka boleh berhujah kebajikan anak2 nikah mutaah adalah tertanggung kepada ayah wlupun setelah habisnya tempoh nikah mutaah itu tetapi memiliki ayah dan ibu yang tidak berpisah dan memiliki sebuah keluarga yang sentiasa bersatu adalah tidak sama dgn memiliki ayah dan ibu yang telah berpisah di atas nama nikah yang bertempoh dan berhad masa.

Bukankah Allah membenci perceraian wlupun ia halal bagaimana mungkin Nikah Mutaah menjadi alternatif kepada nikah yang sebenar malah menggalakkan 'perceraian' dalam definisi yang dihalalkan dan diredhai Allah?

Sungguh tak selari dgn ajaran Islam itu sendiri yang kita tau sejak kewujudannya amat2 menitikberatkan penyatuan keluarga supaya dapat sentiasa hidup harmoni dan bersatu walaupun dalam bentuk pernikahan yang berpoligami.

Perpisahan/perceraian hanyalah jalan yang terakhir jika pernikahan itu memudaratkan satu atau kedua belah pihak jika diteruskan. Mengapa Mutaah dijadikan alternatif untuk mendifinisikan perceraian dalam perkataan lain?


Entahlah. Makin aku fikir benda ni makin banyak buruk dari baik nikah mutaah ni. Fikir-fikirkanlah..

mynor5535101 26-03-2009 08:30 AM

Quote:

Originally Posted by duitduitduit (Post 3958757)
Aku masih berpendapat nikah Mutaah tak relevan dgn Islam yang menitik beratkan kebajikan segala hal dari setiap sudut setiap individu dalam sesebuah keluarga.

Mmg mereka boleh berhujah kebajikan anak2 nikah mutaah adalah tertanggung kepada ayah wlupun setelah habisnya tempoh nikah mutaah itu tetapi memiliki ayah dan ibu yang tidak berpisah dan memiliki sebuah keluarga yang sentiasa bersatu adalah tidak sama dgn memiliki ayah dan ibu yang telah berpisah di atas nama nikah yang bertempoh dan berhad masa.

Bukankah Allah membenci perceraian wlupun ia halal bagaimana mungkin Nikah Mutaah menjadi alternatif kepada nikah yang sebenar malah menggalakkan 'perceraian' dalam definisi yang dihalalkan dan diredhai Allah?

Sungguh tak selari dgn ajaran Islam itu sendiri yang kita tau sejak kewujudannya amat2 menitikberatkan penyatuan keluarga supaya dapat sentiasa hidup harmoni dan bersatu walaupun dalam bentuk pernikahan yang berpoligami.

Perpisahan/perceraian hanyalah jalan yang terakhir jika pernikahan itu memudaratkan satu atau kedua belah pihak jika diteruskan. Mengapa Mutaah dijadikan alternatif untuk mendifinisikan perceraian dalam perkataan lain?


Entahlah. Makin aku fikir benda ni makin banyak buruk dari baik nikah mutaah ni. Fikir-fikirkanlah..


Pada pendapat saya Nikah Mutaah ini dapat menyelesaikan masalah sex ...Janda yang sukar dapat Jodoh untuk Nikah Kekal. Dan menyalurkan nafsu ikut peraturan yang Allah bagi saya Kebaikan nya.
1)Apabila seorang Wanita Bermutaah ,ia terikat dgn Suami nya. contoh pernikahan itu 1 tahun. lepas 1 bulan Bercerai.Harus di Ingat tempoh edahnya 45 hari.

2)Apabila dalam tempoh edahnya 45 hari dia tidak boleh nikah Mutaah atau Nikah Kekal .

3)Dengan peraturan diatas. Janda itu dapat menghidar diri daripada mengadakan Hubungan Sex dgn pelbagai pasangan dalam tempoh 1tahun 1 bulan..dan tidak seperti Bohsia dgn Janda yang bertukar pasangan tiap malam minggu dan pesta seks,
Jadi dalam setahun berapa pasangan sex Janda tu bertukar?


P/S Aku tetap yakin akn HALALnya Nikah Mutaah
only1 26-03-2009 10:46 AM

kawin - cerai
kawin - cerai
kawin - cerai

dah biasa sgt..

Muhammad_27 26-03-2009 12:11 PM

Quote:

Originally Posted by only1 (Post 3961323)
kawin - cerai
kawin - cerai
kawin - cerai

dah biasa sgt..


cerai - rujuk
cerai - rujuk
cerai - rujuk

lagi biasa..

profesor 26-03-2009 12:35 PM

Quote:

Originally Posted by mynor5535101 (Post 3960021)
Pada pendapat saya Nikah Mutaah ini dapat menyelesaikan masalah sex ...Janda yang sukar dapat Jodoh untuk Nikah Kekal. Dan menyalurkan nafsu ikut peraturan yang Allah bagi saya Kebaikan nya.
1)Apabila seorang Wanita Bermutaah ,ia terikat dgn Suami nya. contoh pernikahan itu 1 tahun. lepas 1 bulan Bercerai.Harus di Ingat tempoh edahnya 45 hari.

2)Apabila dalam tempoh edahnya 45 hari dia tidak boleh nikah Mutaah atau Nikah Kekal .

3)Dengan peraturan diatas. Janda itu dapat menghidar diri daripada mengadakan Hubungan Sex dgn pelbagai pasangan dalam tempoh 1tahun 1 bulan..dan tidak seperti Bohsia dgn Janda yang bertukar pasangan tiap malam minggu dan pesta seks,
Jadi dalam setahun berapa pasangan sex Janda tu bertukar?


P/S Aku tetap yakin akn HALALnya Nikah Mutaah
nak mencegah maksiat dan zina bukan hanya satu cara saja. nikah mutaah bukan cara penyelesaian yg berkesan dalam menangani masalah ni. Sila rujuk ayat Al-Quran;

"Maka kahwinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu tidak dapat berlaku adil diantara isteri-isteri kamu, maka hendaklah kamu berkahwin seorang sahaja." (An-Nisa: 3)


Rasulullah bersabda, bermaksud: "Wahai golongan pemuda! Sesiapa yang berkemampuan untuk al-baah maka hendaklah dia berkahwin kerana sesungguhnya perkahwinan itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Sesiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa kerana puasa itu penghalang baginya (daripada syahwat)." - (Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibn Majah).

Nabi SAW menganjurkan kepada mereka yang amat berkeinginan berkahwin, tetapi tidak mampu, supaya berpuasa. Sabda Nabi saw yang bermaksud: Wahai para pemuda! Sesiapa antara kamu yang berkemampuan untuk kahwin, maka berkahwinlah. Sesungguhnya ia lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu dapat menjadi perisai baginya. (riwayat al-Bukhari & Muslim).

hadis atau surah mana pulak yg benarkan kahwin mutaah? :-?
Lepas kahwin then cerai, bukankah itu perbuatan menghina kaum perempuan? Syarat2 nikah kahwin yg telah ditetapkan adalah untuk berlaku adil bagi kedua2 pihak dan bukannya menyusahkan.

duitduitduit 03-04-2009 06:32 PM

Quote:

Originally Posted by mynor5535101 (Post 3960021)
Pada pendapat saya Nikah Mutaah ini dapat menyelesaikan masalah sex ...Janda yang sukar dapat Jodoh untuk Nikah Kekal. Dan menyalurkan nafsu ikut peraturan yang Allah bagi saya Kebaikan nya.
1)Apabila seorang Wanita Bermutaah ,ia terikat dgn Suami nya. contoh pernikahan itu 1 tahun. lepas 1 bulan Bercerai.Harus di Ingat tempoh edahnya 45 hari.

2)Apabila dalam tempoh edahnya 45 hari dia tidak boleh nikah Mutaah atau Nikah Kekal .

3)Dengan peraturan diatas. Janda itu dapat menghidar diri daripada mengadakan Hubungan Sex dgn pelbagai pasangan dalam tempoh 1tahun 1 bulan..dan tidak seperti Bohsia dgn Janda yang bertukar pasangan tiap malam minggu dan pesta seks,
Jadi dalam setahun berapa pasangan sex Janda tu bertukar?


P/S Aku tetap yakin akn HALALnya Nikah Mutaah
Assalamualaikum,

Bagi aku nikah Mutaah bukan penyelesaian terbaik untuk janda2 dan andartu2 mengelak maksiat. Allah lebih mengetahui urusan hamba-hambanya.

Terpulang pada diri sendiri. Yang tak janda dan yang tak andartu, yang anak dara dan yang isteri orang pun ramai yang buat maksiat. Apa pulak jalan keluar/jalan penyelesaian bagi permasalahan sosial yang sebegitu?

Banyak buruk dari baiknya dan tak selari dengan tujuan asal perkahwinan sebenar dalam Islam.

pamenan65 04-04-2009 12:30 AM

NIKAH MUTAAH adalah haram bagi ahlil sunnah, tapi bagi syiah di perbolehkan, MUTAAH = SEWAAN, Sama dgn kita menyewa kereta, 1 hari dan berkali-kali dgn 1000 wanita,walaupun mahar nya seketul KFC dan tanpa wali atau saksi.:-?:-?:)paid:)paid

pamenan65 04-04-2009 01:11 AM

Quote:

Originally Posted by jasma (Post 3958348)
takde sesiapa yg sudi menjawab ker persoalan ini....:-?

Dari Abubakar bin Muhammad Al Azdi dia berkata :aku bertanya kepada Abu Hasan tentang mut'ah, apakah termasuk dalam pernikahan yang membatasi 4 istri? Dia menjawab tidak. Al Kafi. Jilid 5 hal. 451 .

Wanita yang dinikahi secara mut'ah adalah wanita sewaan, jadi diperbolehkan nikah mut'ah walaupun dengan 1000 wanita sekaligus, karena akad mut'ah bukanlah pernikahan.

Begitulah wanita bagi imam syi’ah adalah barang sewaan yang dapat disewa lalu dikembalikan lagi tanpa ada tanggungan apa pun. Tidak ada bedanya dengan kereta yang setelah disewa dapat dikembalikan. Duhai malangnya kaum wanita. Sudah saatnya pada jaman ini wanita menolak untuk dijadikan sewaan, namun kita masih heran, mengapa masih ada mazhab yang menganggap wanita sebagai barang sewaan.

Dalam nikah mut'ah yang terpenting adalah waktu dan mahar. Jika keduanya telah disebutkan dalam akad, maka sahlah akad mut'ah mereka berdua. Kerana seperti yang akan dijelaskan kemudian bahwa hubungan pernikahan mut'ah berakhir dengan selesainya waktu yang disepakati.

dalam nikah mut'ah tidak dikenal istilah talak, kerana seperti di atas telah diterangkan bahwa nikah mut'ah bukanlah pernikahan yang lazim dikenal dalam Islam.

Dalam nikah mut'ah tidak ada batas minimal mengenai kesepakatan waktu berlangsungnya mut'ah. Jadi boleh saja nikah mut'ah dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan untuk sekali hubungan suami istri.

Diperbolehkan nikah mut'ah dengan seorang wanita berkali-kali tanpa batas, tidak seperti pernikahan yang lazim, yang mana jika seorang wanita telah ditalak tiga maka harus menikah dengan laki-laki lain dulu sebelum dibolehkan menikah kembali dengan suami pertama.

Kerana wanita mut'ah bukannya istri, tapi wanita sewaan. Sebagaimana barang sewaan, orang dibolehkan menyewa sesuatu dan mengembalikannya lalu menyewa lagi dan mengembalikannya berulang kali tanpa batas.

*Wanita mut'ah diberi mahar sesuai jumlah hari yang disepakati.

*Jika ternyata wanita yang dimut'ah telah bersuami ataupun
seorang pelacur, maka mut'ah tidak terputus dengan sendirinya.
(Jika seorang lelaki hendak melamar seorang wanita untuk menikah mut'ah dan bertanya tentang statusnya, maka harus percaya pada pengakuan wanita itu. Jika ternyata wanita itu berbohong, dengan mengatakan bahwa dia adalah gadis tapi ternyata telah bersuami maka menjadi tanggung jawab wanita tadi)

Diperbolehkan nikah mut'ah walaupun dengan wanita pelacur. Sedangkan kita telah mengetahui di atas bahwa wanita yang dinikah mut'ah adalah wanita sewaan. Jika boleh menyewa wanita baik-baik tentunya diperbolehkan juga menyewa wanita yang memang pekerjaannya adalah menyewakan dirinya.

*Nikah mut'ah tidak mengakibatkan hubungan warisan antara suami dan istri.

*Laki-laki yang nikah mut'ah dengan seorang wanita tidak wajib untuk menafkahi istri mut'ahnya walaupun sedang hamil dari bibitnya. Suami tidak wajib menginap di tempat istrinya kecuali telah disepakati pada akad mut'ah atau akad lain yang mengikat

Nikah mut’ah adalah praktek penyewaan tubuh wanita, begitu juga pelacuran.

Kita simak lagi sabda Abu Abdillah : menikahlah dengan seribu wanita, karena wanita yang dimut'ah adalah wanita sewaan. Al Kafi Jilid. 5 Hal. 452.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nikah mut’ah adalah bentuk lain dari pelacuran, karena Imam Abu Abdillah terang-terangan menegaskan status wanita yang dinikah mut’ah: mereka adalah wanita sewaan.

yang penting dalam nikah mut’ah adalah waktu dan mahar

sekali lagi inilah yang ditegaskan oleh imam syi’ah: Nikah mut'ah tidaklah sah kecuali dengan menyertakan 2 perkara, waktu tertentu dan bayaran tertentu. Al Kafi Jilid. 5 Hal. 455.

Begitu juga orang yang akan berzina dengan pelacur harus sepakat atas bayaran dan waktu, kerana waktu yang lebih panjang menuntut bayaran lebih pula. Pelacur tidak akan mau melayani ketika tidak ada kesepakatan atas bayaran dan waktu. Sekali lagi kita menemukan persamaan antara nikah mut’ah dan pelacuran.


Maka jelaslah Ali mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa nikah mut’ah adalah haram dilakukan, meskipun pernah dihalalkan oleh Nabi dalam beberapa kondisi, yaitu dalam kondisi perang. Tetapi syiah saat ini menghalalkan mut’ah dalam segala kondisi, tidak hanya ketika kondisi perang. Ini bedanya nikah mut’ah yang pernah dibolehkan pada jaman Nabi Muhammad SAW dan mut’ah yang menjadi sebuah aksioma dalam mazhab syiah hari ini.

ANDA PUNYA FIKIRAN,
PERGUNAKANLAH FIKIRAN TERSEBUT UNTUK KEBAIKAN BERSAMA.:-?:-?

mynor5535101 04-04-2009 10:54 AM

Quote:

Originally Posted by pamenan65 (Post 4022477)
Diperbolehkan nikah mut'ah walaupun dengan wanita pelacur. Sedangkan kita telah mengetahui di atas bahwa wanita yang dinikah mut'ah adalah wanita sewaan. Jika boleh menyewa wanita baik-baik tentunya diperbolehkan juga menyewa wanita yang memang pekerjaannya adalah menyewakan dirinya.

.

Begitu juga orang yang akan berzina dengan pelacur harus sepakat atas bayaran dan waktu, kerana waktu yang lebih panjang menuntut bayaran lebih pula. Pelacur tidak akan mau melayani ketika tidak ada kesepakatan atas bayaran dan waktu. Sekali lagi kita menemukan persamaan antara nikah mut’ah dan pelacuran.


Maka jelaslah Ali mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa nikah mut’ah adalah haram dilakukan, meskipun pernah dihalalkan oleh Nabi dalam beberapa kondisi, yaitu dalam kondisi perang. Tetapi syiah saat ini menghalalkan mut’ah dalam segala kondisi, tidak hanya ketika kondisi perang. Ini bedanya nikah mut’ah yang pernah dibolehkan pada jaman Nabi Muhammad SAW dan mut’ah yang menjadi sebuah aksioma dalam mazhab syiah hari ini.

ANDA PUNYA FIKIRAN,
PERGUNAKANLAH FIKIRAN TERSEBUT UNTUK KEBAIKAN BERSAMA.:-?:-?


Syarat Nikah Mutaah

Wanita yang habis idah baru boleh Nikah Mutaah.Idahnya 45 hari. Kalau dengan Pelacur itu bukan NIkah Mutaah namanya itu dah di namakan zina.Nikah Mutaah HANYA SAH selepas wanita tersebut habis Idahnya.Dan Ulama Ulama Ahlul Bait Mengharamkan Nikah dngan Pelacur.Jadi gunakan Akal dan Hukum yang ditetapkan cari Isteri Mutaah. Jangan main bedal aje.
Syarat-syarat nikah mut'ah mengikut Syiah dan inilah yang telah dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Adapun kata-kata bahawa 'nikah mut'ah boleh dilakukan dengan isteri orang' adalah satu pembohongan yang besar dan ianya menyalahi nas. Oleh itu para Imam Ahlul Bait (a.s) dan para ulama Syiah mengharamkannya. Disebabkan ijab sebarang nikah, sama ada nikah mut'ah ataupun da'im (biasa) adalah dipihak perempuan atau wakilnya, maka perempuan tersebut atau wakilnya mestilah mengetahui bahawa 'dia' bukanlah isteri orang, jika tidak, ia tidak boleh melafazkan ijab, "aku nikahkan diriku akan dikau dengan mas kahwinnya sebanyak satu ribu ringgit selama tiga tahun."Umpamanya lelaki menjawab:"Aku terimalah nikah.Mengenai wali Ahlul Sunnah tidak sependapat sama ada wali adalah wajib bagi perempuan yang ingin berkahwin. Abu Hanifah umpamanya menyatakan wali adalah tidak wajib bagi janda dan anak dara yang sudah akil baligh dengan syarat ia berkahwin dengan seorang yang sekufu dengannya.[Malik, al-Muwatta', I, hlm. 183] Abu Yusuf dan al-Syaibani pula berpendapat wali adalah peru tetapi bapa tidak ada hak untuk memaksa anak perempuannya melainkan ia di bawah umur.[Ibn Hazm, al-Muhalla, hlm. 145]

Imam Ja'far al-Sadiq (a.s) berpendapat wali tidak wajib dalam nikah kecuali bagi anak dara. Tetapi ia adalah digalakkan di dalam semua keadaan bagi penentuan harta dan keturunan.[al-Tusi, Tahdbib al-Ahkam, VII, hlm. 262] Sebenarnya idea wali nikah menurut Imam Malik adalah dikaitkan dengan khalifah Umar al-Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyab, bahawa seorang tidak dibenarkan berkahwin tanpa kebenaran walinya atau keluarganya yang baik atau pemerintah [Sahnun, al-Mudawwannah al-Kubra, IV, hlm. 16]

Mengenai saksi di dalam nikah, Imam Ja'far al-Sadiq (a.s) tidak mewajibkan saksi di dalam nikah mut'ah atau nikah biasa, tetapi ia disunatkan berbuat demikian bagi pengurusan harta dan penentuan nasab keturunan.[al-Tusi, al-Istibsar, III, hlm. 148] Tidak terdapat di dalam al-Qur'an ayat yang mewajibkan wali dan saksi di dalam nikah, umpamanya firman Allah dalam Surah al-Nisa (4):3....."maka kahwinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga dan empat." Ini bererti Allah tidak mewajibkan saksi dan wali di dalam perkahwinan kerana untuk memberi kemudahan kepada umat manusia tetapi Dia mewajibkan saksi di dalam perceraian, firmanNya dalam Surah al-Talaq (65):2...."Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."

Imam Ja'far al-Sadiq (a.s) mengatakan bahawa dua saksi di dalam talak adalah wajib. Walau bagaimanapun beliau tidak menafikan bahawa saksi adalah digalakkan, lantaran itu hadith "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi" adalah hadith yang lemah. Itulah nikah mut'ah yang dipercayai oleh mazhab Ja'fari dan ia adalah sama seperti yang dilakukan pada zaman Nabi (Saw.) dan zaman sahabatnya, dengan penjelasan ini, semoga
ianya dapat dibezakan di antara pelacuran dan nikah mut'ah.

Kesimpulannya, nikah mut'ah adalah halal sehingga Hari Kiamat berdasarkan Surah al-Nisa (4):24. Ia adalah ayat muhkamah yang tidak dimansuhkan, hanya khalifah Umar sahaja yang memansuhkan nikah mut'ah pada masa pemerintahannya.

mynor5535101 04-04-2009 11:28 AM

Quote:

Originally Posted by duitduitduit (Post 4019986)
Assalamualaikum,

Bagi aku nikah Mutaah bukan penyelesaian terbaik untuk janda2 dan andartu2 mengelak maksiat. Allah lebih mengetahui urusan hamba-hambanya.

Terpulang pada diri sendiri. Yang tak janda dan yang tak andartu, yang anak dara dan yang isteri orang pun ramai yang buat maksiat. Apa pulak jalan keluar/jalan penyelesaian bagi permasalahan sosial yang sebegitu?

Banyak buruk dari baiknya dan tak selari dengan tujuan asal perkahwinan sebenar dalam Islam.


Assalam mualaikum.

Apa kah jalan penyelesian bagi masalah yang ditandakan merah tersebut?

1)Suruh mereka berpuasa?Tak Munkin... Adakah mereka pernah berpuasa dan Sembahyang sebelum ini.

2)Bagi bohsia dan Janda suruh mereka nikah kekal.? Agaknya siapa Laki laki yang mahu jadi isteri? Ada kah kamu mahu mengambil mereka sebagi Isteri kekal.(fardu Kifyah bagi Kamu)

3)Suruh mereka tahan nafsu mereka.? Tak munkin ...sebab Manusia zaman sekarang lemah Imannya. Rasulullah telah menyatkan dalm Hadis.
Dan Naluri Seks itu adalah tuntuntan Biologi.


4)Tangkap mereka...Kalau dah kena Tangkap pun mereka akan melakukan sekali lagi.Dan JAIS tak terlayan dgn Aduan Maksiat yang di laporkan.

5)Hukum Hudud..Perlaksanaan HUKUM tidak akan berlaku .Walau pun undang undang HUDUD di WARTAKAN .SEBAB ALLAH bagi Perlindungan 4 SAKSI pada penzina.


Kebaikan Nikah MUtaah untuk Wanita sendiri...Hanya tumpukan sek pada Suami Mutaah nya Sahaja.Tak seperti Bohsia Sunnah yang tukar Jantan setiap malam minngu.


Dan Malam ini aku dapat tahu beberapa Kawan SUNAH aku akan cari port untuk berseronok degan teman wanita masing masing.Saya telah menasihati mereka supaya LAFAZ akad NIkah Mutaah sahaja dan mengikuti syarat dan hukumnya. tapi mereka enggan kerana mereka mengatkan Nikah Mutaah itu sesat dan Haram. Yang PELIK nya Kawan Sunnah aku ni BERZINA Pulak..dan terus berzina...dan tukar pasangan antara mereka.

wheriz 05-04-2009 01:17 AM

Quote:

Originally Posted by mynor5535101 (Post 4024023)
Assalam mualaikum.

Apa kah jalan penyelesian bagi masalah yang ditandakan merah tersebut?

1)Suruh mereka berpuasa?Tak Munkin... Adakah mereka pernah berpuasa dan Sembahyang sebelum ini.

2)Bagi bohsia dan Janda suruh mereka nikah kekal.? Agaknya siapa Laki laki yang mahu jadi isteri? Ada kah kamu mahu mengambil mereka sebagi Isteri kekal.(fardu Kifyah bagi Kamu)

3)Suruh mereka tahan nafsu mereka.? Tak munkin ...sebab Manusia zaman sekarang lemah Imannya. Rasulullah telah menyatkan dalm Hadis.
Dan Naluri Seks itu adalah tuntuntan Biologi.


4)Tangkap mereka...Kalau dah kena Tangkap pun mereka akan melakukan sekali lagi.Dan JAIS tak terlayan dgn Aduan Maksiat yang di laporkan.

5)Hukum Hudud..Perlaksanaan HUKUM tidak akan berlaku .Walau pun undang undang HUDUD di WARTAKAN .SEBAB ALLAH bagi Perlindungan 4 SAKSI pada penzina.


Kebaikan Nikah MUtaah untuk Wanita sendiri...Hanya tumpukan sek pada Suami Mutaah nya Sahaja.Tak seperti Bohsia Sunnah yang tukar Jantan setiap malam minngu.


Dan Malam ini aku dapat tahu beberapa Kawan SUNAH aku akan cari port untuk berseronok degan teman wanita masing masing.Saya telah menasihati mereka supaya LAFAZ akad NIkah Mutaah sahaja dan mengikuti syarat dan hukumnya. tapi mereka enggan kerana mereka mengatkan Nikah Mutaah itu sesat dan Haram. Yang PELIK nya Kawan Sunnah aku ni BERZINA Pulak..dan terus berzina...dan tukar pasangan antara mereka.

Hati-hati dalam menyenaraikan sebab-musabab masalah2 lalu diboleh muta'ah tu..

di petik
1)Suruh mereka berpuasa?Tak Munkin... Adakah mereka pernah berpuasa dan Sembahyang sebelum ini.

Dah mereka tak sembahyang, tak hairan mereka tak mahu berpuasa dan melakukan zina. Mereka mengikut bisikan syaitan. Asasnya dah tak de. nak suruh mereka kawin mutaah dalam keadaan sembahyang pun tak cukup lagi, maksud aku cukupkan asas agama dulu. Masalah pada individu bkan masalah ahli sunnah. Org syiah pu kalau mereka lemah iman dan ikut bisikan syaitan mereka pun berzina walau boleh nikah mutaah. Mereka pun tak tahu maksud ahli sunnah yang kau maksudkan tu apa? mereka peduli apa..

3)Suruh mereka tahan nafsu mereka.? Tak munkin ...sebab Manusia zaman sekarang lemah Imannya. Rasulullah telah menyatkan dalm Hadis.
Dan Naluri Seks itu adalah tuntuntan Biologi.

Alasan sahaja, Islam sesuai sepanjang zaman, zaman rasulullah dijadikan contoh utk zaman ini utk kita ambil sunnahnya. Iman letak pada individu, Ada org zaman ini kuat iman ada yang lemah iman. Yang lemah iman sebab hidup di zaman ini?, kalau dia hidup zaman rasulullah boleh bertmbah iman dia??? Ini alasan.Setiap org Islam tahu zina haram....tepuk dada tanya iman.

5)Hukum Hudud..Perlaksanaan HUKUM tidak akan berlaku .Walau pun undang undang HUDUD di WARTAKAN .SEBAB ALLAH bagi Perlindungan 4 SAKSI pada penzina.
So hukum hudud tak relevan lagi? di zaman ini?

Kalau nak tegakkan mutaah pun jangan perlekahkan yang lain ..

nazim5123 05-04-2009 03:50 AM

Quote:

Originally Posted by wheriz (Post 4028338)
Hati-hati dalam menyenaraikan sebab-musabab masalah2 lalu diboleh muta'ah tu..

di petik
1)Suruh mereka berpuasa?Tak Munkin... Adakah mereka pernah berpuasa dan Sembahyang sebelum ini.

Dah mereka tak sembahyang, tak hairan mereka tak mahu berpuasa dan melakukan zina. Mereka mengikut bisikan syaitan. Asasnya dah tak de. nak suruh mereka kawin mutaah dalam keadaan sembahyang pun tak cukup lagi, maksud aku cukupkan asas agama dulu. Masalah pada individu bkan masalah ahli sunnah. Org syiah pu kalau mereka lemah iman dan ikut bisikan syaitan mereka pun berzina walau boleh nikah mutaah. Mereka pun tak tahu maksud ahli sunnah yang kau maksudkan tu apa? mereka peduli apa..

3)Suruh mereka tahan nafsu mereka.? Tak munkin ...sebab Manusia zaman sekarang lemah Imannya. Rasulullah telah menyatkan dalm Hadis.
Dan Naluri Seks itu adalah tuntuntan Biologi.

Alasan sahaja, Islam sesuai sepanjang zaman, zaman rasulullah dijadikan contoh utk zaman ini utk kita ambil sunnahnya. Iman letak pada individu, Ada org zaman ini kuat iman ada yang lemah iman. Yang lemah iman sebab hidup di zaman ini?, kalau dia hidup zaman rasulullah boleh bertmbah iman dia??? Ini alasan.Setiap org Islam tahu zina haram....tepuk dada tanya iman.

5)Hukum Hudud..Perlaksanaan HUKUM tidak akan berlaku .Walau pun undang undang HUDUD di WARTAKAN .SEBAB ALLAH bagi Perlindungan 4 SAKSI pada penzina.
So hukum hudud tak relevan lagi? di zaman ini?

Kalau nak tegakkan mutaah pun jangan perlekahkan yang lain ..

benar tu

yang no 5 tu seperti telah memperlekehkan arahan dari tuhan yang mengarahkan menghadirkan 4 orang saksi dalam menjatuhkan hukum hudud dengan menyatakan tuhan melindungi penzina melalui 4 orang saksi persoalannya adakah allah melindungi para penzina yang nyata melanggar larangan Nya atau lebih tepat lagi adakah tuhan menetapkan kehadiran 4 orang saksi sebagai pelindungan kepada mereka yang berzina

tu belum kira yang kat atas tu lagi

mynor5535101 05-04-2009 01:15 PM

Quote:

Originally Posted by nazim5123 (Post 4029012)
benar tu

yang no 5 tu seperti telah memperlekehkan arahan dari tuhan yang mengarahkan menghadirkan 4 orang saksi dalam menjatuhkan hukum hudud dengan menyatakan tuhan melindungi penzina melalui 4 orang saksi persoalannya adakah allah melindungi para penzina yang nyata melanggar larangan Nya atau lebih tepat lagi adakah tuhan menetapkan kehadiran 4 orang saksi sebagai pelindungan kepada mereka yang berzina

tu belum kira yang kat atas tu lagi

Dalam Al Quran dah Hadis dah Terang dan Jelas .Nak Jatuhkan Hukuman HUDUD kena ada 4 orang saksi Yang Melihat dgn Mata dan Kepala nya sendiri .
Kalau 2 orang saksi yang warak lagi alim menghendap dan Nampak pasagan berzina .Kalau dia buat tuduhan maka Allah memerintahkan Orang yang warak lagi Alim ini di sebat 80 kali.Walau pun dia tok Imam atau Tok lebai Masjid yang selalu pergi sembahyang.....
Jadi Allah dah tetapkan 4 saksi untuk melindungi Penzina.

P/S Jagan kamu pertikaikan Hukum yang Allah dah tetapkan.mynor5535101 05-04-2009 02:09 PM

Quote:

Originally Posted by wheriz (Post 4028338)
Hati-hati dalam menyenaraikan sebab-musabab masalah2 lalu diboleh muta'ah tu..

di petik
1)Suruh mereka berpuasa?Tak Munkin... Adakah mereka pernah berpuasa dan Sembahyang sebelum ini.

Dah mereka tak sembahyang, tak hairan mereka tak mahu berpuasa dan melakukan zina. Mereka mengikut bisikan syaitan. Asasnya dah tak de. nak suruh mereka kawin mutaah dalam keadaan sembahyang pun tak cukup lagi, maksud aku cukupkan asas agama dulu. Masalah pada individu bkan masalah ahli sunnah. Org syiah pu kalau mereka lemah iman dan ikut bisikan syaitan mereka pun berzina walau boleh nikah mutaah. Mereka pun tak tahu maksud ahli sunnah yang kau maksudkan tu apa? mereka peduli apa..

3)Suruh mereka tahan nafsu mereka.? Tak munkin ...sebab Manusia zaman sekarang lemah Imannya. Rasulullah telah menyatkan dalm Hadis.
Dan Naluri Seks itu adalah tuntuntan Biologi.

Alasan sahaja, Islam sesuai sepanjang zaman, zaman rasulullah dijadikan contoh utk zaman ini utk kita ambil sunnahnya. Iman letak pada individu, Ada org zaman ini kuat iman ada yang lemah iman. Yang lemah iman sebab hidup di zaman ini?, kalau dia hidup zaman rasulullah boleh bertmbah iman dia??? Ini alasan.Setiap org Islam tahu zina haram....tepuk dada tanya iman.

5)Hukum Hudud..Perlaksanaan HUKUM tidak akan berlaku .Walau pun undang undang HUDUD di WARTAKAN .SEBAB ALLAH bagi Perlindungan 4 SAKSI pada penzina.
So hukum hudud tak relevan lagi? di zaman ini?

Kalau nak tegakkan mutaah pun jangan perlekahkan yang lain ..

Dengan ada nya Nikah Mutaah Wanita itu tidak akan bertukar tukar pasangan seks setiap malam minggu.Hanya tumpu pada suaminya sahaja.Jadi Peluang untuk wanita ini berzina 0%.Kalau dia berzina jugak ia betul betul perempuan Jahat.Ini statistik online survey di Iran.
Di Malaysia Angka perzinaan dan tukar pasangan seks bagi wanita Islam amat menakutkan. Dan jumlahnya bertambah setiap hari. Dan kawan yang aku kenal melalukanyanya pun ramai....bertukar pasagan seks setiap malam minggu...

profesor 05-04-2009 11:27 PM

Quote:

Originally Posted by mynor5535101 (Post 4024023)
Assalam mualaikum.

Apa kah jalan penyelesian bagi masalah yang ditandakan merah tersebut?

1)Suruh mereka berpuasa?Tak Munkin... Adakah mereka pernah berpuasa dan Sembahyang sebelum ini.


2)Bagi bohsia dan Janda suruh mereka nikah kekal.? Agaknya siapa Laki laki yang mahu jadi isteri? Ada kah kamu mahu mengambil mereka sebagi Isteri kekal.(fardu Kifyah bagi Kamu)

3)Suruh mereka tahan nafsu mereka.? Tak munkin ...sebab Manusia zaman sekarang lemah Imannya. Rasulullah telah menyatkan dalm Hadis.
Dan Naluri Seks itu adalah tuntuntan Biologi.


4)Tangkap mereka...Kalau dah kena Tangkap pun mereka akan melakukan sekali lagi.Dan JAIS tak terlayan dgn Aduan Maksiat yang di laporkan.

5)Hukum Hudud..Perlaksanaan HUKUM tidak akan berlaku .Walau pun undang undang HUDUD di WARTAKAN .SEBAB ALLAH bagi Perlindungan 4 SAKSI pada penzina.


Kebaikan Nikah MUtaah untuk Wanita sendiri...Hanya tumpukan sek pada Suami Mutaah nya Sahaja.Tak seperti Bohsia Sunnah yang tukar Jantan setiap malam minngu.


Dan Malam ini aku dapat tahu beberapa Kawan SUNAH aku akan cari port untuk berseronok degan teman wanita masing masing.Saya telah menasihati mereka supaya LAFAZ akad NIkah Mutaah sahaja dan mengikuti syarat dan hukumnya. tapi mereka enggan kerana mereka mengatkan Nikah Mutaah itu sesat dan Haram. Yang PELIK nya Kawan Sunnah aku ni BERZINA Pulak..dan terus berzina...dan tukar pasangan antara mereka.

Jika kamu seorang ISLAM yang BERIMAN pasti kamu tidak akan sesekali mempertikai rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh semua umat Islam. Sudah pasti segala ibadah yang terkandung di dalam rukun Islam tersebut mempunyai hikmah yang besar kepada Umat Islam itu sendiri.

Nikah mutaah ni sengaja dicipta oleh golongan tertentu semata2 bagi memuaskan nafsu.


Haram Nikah Mut’ah
Hadith :
Dari Rabi’ bin Sabrah al-Juhhani r.a, bapanya mengkhabarkan kepadanya bahawa dia pernah pergi bersama-sama Rasulullah s.a.w (dalam peperangan menakluki Mekah), Rasulullah s.a.w bersabda,:”Aku telah membolehkan kepadamu nikah Mut’ah. Sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sehingga hari kiamat nanti. Maka sesiapa yang masih mempunyai isteri mut’ah, ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali daripadanya apa-apa yang telah kemu berikan kepadanya.” (Muslim)


Sumber


profesor 05-04-2009 11:31 PM

Hadith :
Dari Anas r.a katanya:”Beberapa orang sahabat Nabi SAW bertanya kepada para isteri baginda tentang amal ibadah baginda ketika sedang bersunyi diri (sendirian). Setelah mendapat jawapan, maka di antara para sahabat itu ada yang berkata:”Aku tidak akan berkahwin!” Sebahagian lagi berkata,:”Aku tidak akan makan daging” Yang lain pula berkata :”Aku tidak akan tidur di atas kasur (tempat perbaringan).” Mendengar ucapan para sahabat itu, Nabi SAW serta merta memuji Allah SWT, lalu baginda bersabda:”Bagaimanalah cara mereka berfikir sehingga mereka bercakap begini dan begitu. Padahal aku sendiri solat, tidur, puasa, berbuka bahkan aku bernikah. Sesiapa yang benci kepada cara hidup (sunnahku) maka dia tidak termasuk golonganku. (Bukhari)

mynor5535101 07-04-2009 01:08 PM

Quote:

Originally Posted by profesor (Post 4034222)
Jika kamu seorang ISLAM yang BERIMAN pasti kamu tidak akan sesekali mempertikai rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh semua umat Islam. Sudah pasti segala ibadah yang terkandung di dalam rukun Islam tersebut mempunyai hikmah yang besar kepada Umat Islam itu sendiri.

Nikah mutaah ni sengaja dicipta oleh golongan tertentu semata2 bagi memuaskan nafsu.


Haram Nikah Mut’ah
Hadith :
Dari Rabi’ bin Sabrah al-Juhhani r.a, bapanya mengkhabarkan kepadanya bahawa dia pernah pergi bersama-sama Rasulullah s.a.w (dalam peperangan menakluki Mekah), Rasulullah s.a.w bersabda,:”Aku telah membolehkan kepadamu nikah Mut’ah. Sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sehingga hari kiamat nanti. Maka sesiapa yang masih mempunyai isteri mut’ah, ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali daripadanya apa-apa yang telah kemu berikan kepadanya.” (Muslim)


Sumber


Hadis Tidak boleh mansuhkan ayat Quran. Hanya Ayat Quran sahaja yang boleh mansuhkan Ayat Quran. Kamu cuma kemukakan dalil Hadis yang mengharamkan Mutaah dari Bukahri Muslim dan Saya boleh kemukakan Dalil Halal Mutaah dari Hadis Bukhari Muslim.Dan Jumlah Hadis menghalal Mutaah lagi Banyak dari mengharamkan nya.

profesor 07-04-2009 03:31 PM

Quote:

Originally Posted by mynor5535101 (Post 4044863)
Hadis Tidak boleh mansuhkan ayat Quran. Hanya Ayat Quran sahaja yang boleh mansuhkan Ayat Quran. Kamu cuma kemukakan dalil Hadis yang mengharamkan Mutaah dari Bukahri Muslim dan Saya boleh kemukakan Dalil Halal Mutaah dari Hadis Bukhari Muslim.Dan Jumlah Hadis menghalal Mutaah lagi Banyak dari mengharamkan nya.

sila2.. kalo ada letakkan di sini..

Haram Nikah Mut’ah
Hadith :
Dari Rabi’ bin Sabrah al-Juhhani r.a, bapanya mengkhabarkan kepadanya bahawa dia pernah pergi bersama-sama Rasulullah s.a.w (dalam peperangan menakluki Mekah), Rasulullah s.a.w bersabda,:”Aku telah membolehkan kepadamu nikah Mut’ah. Sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sehingga hari kiamat nanti. Maka sesiapa yang masih mempunyai isteri mut’ah, ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali daripadanya apa-apa yang telah kemu berikan kepadanya.” (Muslim)


Sila fahami teks berwarna biru, apakah setelah Allah SWT mengharamkan Mut'ah sehingga kiamat, maka Allah tarik balik larangan tersebut? ke kamu cuma ambil hadith yang pernah diturunkan sebelum hadith di atas? tetapi sengaja menolak hadith yang memberitahu tentang larangan mut'ah disebabkan nafsu telah menguasai diri kamu?

mynor5535101 07-04-2009 07:14 PM

Quote:

Originally Posted by profesor (Post 4045960)
sila2.. kalo ada letakkan di sini..

Haram Nikah Mut’ah
Hadith :
Dari Rabi’ bin Sabrah al-Juhhani r.a, bapanya mengkhabarkan kepadanya bahawa dia pernah pergi bersama-sama Rasulullah s.a.w (dalam peperangan menakluki Mekah), Rasulullah s.a.w bersabda,:”Aku telah membolehkan kepadamu nikah Mut’ah. Sesungguhnya (mulai saat ini) Allah telah mengharamkannya sehingga hari kiamat nanti. Maka sesiapa yang masih mempunyai isteri mut’ah, ceraikanlah dia dan jangan kamu ambil kembali daripadanya apa-apa yang telah kemu berikan kepadanya.” (Muslim)


Sila fahami teks berwarna biru, apakah setelah Allah SWT mengharamkan Mut'ah sehingga kiamat, maka Allah tarik balik larangan tersebut? ke kamu cuma ambil hadith yang pernah diturunkan sebelum hadith di atas? tetapi sengaja menolak hadith yang memberitahu tentang larangan mut'ah disebabkan nafsu telah menguasai diri kamu?

Penalukan Kota Mekah berlaku pada Kota Mekah pada 10 Ramadhan 8 H bersamaan Januari 630 M.dan Hadis Yang kamu bawa dari Sahih Bukhari Muslim Mengharamkan SELAMA LAMANYA.
Perang Tabuk berlaku berlaku pada bulan Rejab ketika tahun ke-9 Hijrah (Oktober 630 M) dan ini Hadis yang menghalalkan Mutaah .


Hadis 2493

Kami telah keluar berperang bersama Rasulullah s.a.w tanpa membawa isteri. Kami bertanya Rasulullah bolehkah kami mengembiri (kasi) kemaluan kami. Rasulullah segera menahan kami dari melakukannya. Baginda membenarkan kami mengahwini orang perempuan bermas-kahwinkan sehelai baju untuk tempoh waktu yang tertentu, kemudian Abdullah membaca firman Allah: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman jangan sekali-kali kamu mengharamkan benda baik yang telah Allah halalkan untuk kamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampau batas.


Kamu TENGOK TARIKH peristiwa tersebut. DI HARAMKAN SELAMA LAMA NYA pada 8 Hijrah kemudian DIHALALKAN PADA 9 HIJRAH.

Kalau dah di HARAMKAN SELAMA LAMA NYA kenapa di HALALKAN BALIK?


All times are GMT +8. The time now is 12:36 PM.

Copyright ©2000 - 2017, CariGold.com.