CariGold Forum

CariGold Forum (http://www.carigold.com/portal/forums/index.php)
-   Other Classifieds (http://www.carigold.com/portal/forums/forumdisplay.php?f=191)
-   -   HOT !!! >>>400++ Contoh Kertas Kerja Rancangan Perniagaan Hebat!! (http://www.carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=118082)

hakimann 16-08-2010 11:46 AM

21 Contoh Rancangan Perniagaan Bahasa Malaysia ada disini
1. Penternakan Lembu
2. Penternakan Kambing
3. Penternakan Burung Puyuh
4. Penternakan Cacing
5. Ladang Buah Naga
6. Ladang Sayur
7. Ladang Cendawan
8. Bakeri
9. Frozen Food
10. Restoran
12. Katering
13. Cybercafe / Kafe Internet
14. Kedai Runcit / Prosper PUNB
15. Makanan Ringan
16. Kedai Telekomunikasi / Handphone
17. Kedai Jahitan
18. Salon Kecantikan
19. Koperasi
20. Kedai Dobi / Laundry
21. Percetakan / Printing

++ 400++ cth bizplan english

http://mybizplan.50webs.com

hakimann 17-08-2010 02:50 PM

Software Ranacangan Perniagaan No 1 Malaysia ... cepat dan mudah http://mybizplan.50webs.com

hakimann 19-08-2010 11:12 AM

Software Ranacangan Perniagaan No 1 Malaysia ... cepat dan mudah http://mybizplan.50webs.com

hakimann 27-08-2010 03:18 AM

Software Ranacangan Perniagaan No 1 Malaysia ... cepat dan mudah http://mybizplan.50webs.com

hakimann 02-09-2010 11:04 AM

Meminjam daripada institusi kewangan adalah salah satu cara bagi usahawan untuk mendapatkan pembiayaan bagi perniagaannya.

Proses Permohonan Pinjaman

Ada 3 tahap utama dalam proses permohonan pinjaman iaitu:

1.Menyediakan rancangan perniagaan perniagaan
2.Penghantaran permohonan pinjaman
3.Penilaian permohonan pinjaman

Setelah rancangan perniagaan disediakan, anda perlu menghantar permohonan anda bersama-sama dokumen-dokumen yang diperlukan. Seterusnya, anda akan ditemuduga pihak institusi perbankan untuk menentukan dan menilai kedudukan kewangan anda dengan lebih baik. Pihak institusi perbankan juga akan melawat premis perniagaan anda untuk tujuan yang sama. Permohonan anda akan dinilai berdasarkan 5 aspek iaitu karektor, modal, kapasiti, keadaan dan cagaran.

Berikut ialah ringkasan proses permohonan pinjaman untuk PKS:Dokumen yang diperlukan untuk Permohonan Pinjaman

Institusi perbankan yang berbeza mempunyai borang permohonan pinjaman senarai semak permohonan pinjaman yang berlainan. Walau bagaimanapun, kebanyakan institusi perbankan memerlukan dokumen yang sama untuk tujuan pengesahan dan penilaian. Senarai berikut merupakan dokumen yang diperlukan (mengikut jenis syarikat) untuk permohonan pinjaman.

Dokumen untuk Syarikat

-Memorandum & artikel persatuan

-Sijil penubuhan (Borang 9)

-Penyata peruntukan saham (Borang 24)

-Penyata yang memberikan butiran daftar
pengarah dll. (Borang 49)

-Salinan kad pengenalan pengarah/penjamin

-Borang J pengarah/penjamin


Dokumen untuk Perkongsian dan Keempunyaan Tunggal

-Pendaftaran perniagaan

-Lesen perniagaan

-Penyata cukai pendapatan perniagaan

-Borang J pekongsi/empunya tunggal

-Salinan kad pengenalan pekongsi/empunya tunggal


Dokumen Kewangan dan Pengurusan

-Akaun yang telah diaudit (disahkan oleh juruaudit sekiranya bukan syarikat) untuk tempoh 3 tahun

-Penyata akaun semasa yang disimpan di lain-lain institusi perbankan untuk tempoh 6 bulan

-Pendedahan semua pinjaman dengan lain-lain institusi perbankan bersama-sama surat-surat tawaran

-Penyata pembayaran balik pinjaman/penggunaan kemudahan perdagangan dari lain-lain institusi perbankan

-Unjuran perniagaan dan aliran tunai

-Senarai pembekal dan pembeli utama

-Pemiutang dan penghutang mengikut senarai pengusiaan

-Profil syarikat/pelan perniagaan/profil pengarah syarikat

-Akaun pengurusan terkini

-Laporan kebolehlaksanaan (untuk pembiayaan projek dan usaha niaga baru)


Dokumen cagaran

-Salinan perjanjian jual beli yang berkaitan dan geran tanah yang dicadangkan sebagai cagaran

-Dokumen yang membuktikan pemilikan keatas lain-lain cagaran yang dicadangkan

-Laporan penilaian yang berkaitan


Lain-lain dokumen

-Kontrak dalam tangan/surat tawaran kontrak

-Dokumen untuk membuktikan lain-lain punca pendapatan

-Maklumat mengenai entiti perniagaan yang berkaitan

-Invois dan dokumen komersial

-Kontrak-kontrak lengkap dan kontrak-kontrak berpotensi

-Pinjaman kumpulan

Senarai Tabung Bantuan / Pinjaman Kewangan Perniagaan Dalam Software ini.

• Dana Khas Kerajaan Persekutuan untuk Terengganu
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Francais Belia
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Kemudahan Bantuan Untuk PKS
Bank Negara Malaysia
• Kemudahan Modenisasi Untuk PKS
Bank Negara Malaysia
• Kemudahan Pembiayaan "Malaysia Kitchen"
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
• Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
• Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
• Kemudahan Pembiayaan Tekun
Yayasan Tekun Nasional (YTN)
• Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
• Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)
Agrobank Malaysia
• Pinjaman Mudah untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Belia Niaga
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
• Skim Belia Tani - i (SBT-i)
Agrobank Malaysia
• Skim Francais Eksekutif
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Skim Khas Pembiayaan Penjenamaan Antarabangsa
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Kredit Padi (SKP)
Agrobank Malaysia
• Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)
Agrobank Malaysia
• Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB)
Agrobank Malaysia
• Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Modal Usahawan Tani
Agrobank Malaysia
• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Pembiayaan Filem Cereka
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Pembiayaan Francais PNS
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Skim Pembiayaan Hutang
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
• Skim Pembiayaan Ikhtiar AIM
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
• Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System)
Agrobank Malaysia
• Skim Pembiayaan Mudah Pembangunan Automotif
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Pembiayaan Perniagaan MARA
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
• Skim Pembiayaan Pusat Negeri (SPPN)
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
• Skim Pemborong PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
• Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK)
Bank Negara Malaysia
• Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Modenisasi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang (SLFR)
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Pinjaman Mudah untuk Penerapan Aplikasi ICT (SLICT)
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Pra-Francais
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Skim PROSPER Siswazah
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
• Skim Runcit PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
• Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS)
Agrobank Malaysia
• Skim Tanmiah 1 (PROGRAM THIRD WINDOW)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Tanmiah 2 (PROGRAM INDUSTRI STRATEGIK)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)
Agrobank Malaysia
• Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2)
Agrobank Malaysia
• Tabung Industri Kecil Dan Sederhana 2 (TIKS 2)
Bank Negara Malaysia
• Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIF)
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
• Tabung Khas Pelancongan 2 (SFT 2)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Tabung Pembangunan ASEAN-Japan
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
• Tabung Perkapalan
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
• Tabung Projek Usahawan Bumiputera
Bank Negara Malaysia
• Tabung Teknologi Tinggi
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
• Tabung Untuk Makanan (3F)
Agrobank Malaysia
• Tabung Untuk Makanan
Bank Negara Malaysia
• Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2)
Bank Negara Malaysia
• Tabung Usahawan Siswazah (TUS)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

maklmat lanjut http://mybizplan.50webs.com

hakimann 06-09-2010 01:09 AM

Meminjam daripada institusi kewangan adalah salah satu cara bagi usahawan untuk mendapatkan pembiayaan bagi perniagaannya.

Proses Permohonan Pinjaman

Ada 3 tahap utama dalam proses permohonan pinjaman iaitu:

1.Menyediakan rancangan perniagaan perniagaan
2.Penghantaran permohonan pinjaman
3.Penilaian permohonan pinjaman

Setelah rancangan perniagaan disediakan, anda perlu menghantar permohonan anda bersama-sama dokumen-dokumen yang diperlukan. Seterusnya, anda akan ditemuduga pihak institusi perbankan untuk menentukan dan menilai kedudukan kewangan anda dengan lebih baik. Pihak institusi perbankan juga akan melawat premis perniagaan anda untuk tujuan yang sama. Permohonan anda akan dinilai berdasarkan 5 aspek iaitu karektor, modal, kapasiti, keadaan dan cagaran.

Berikut ialah ringkasan proses permohonan pinjaman untuk PKS:Dokumen yang diperlukan untuk Permohonan Pinjaman

Institusi perbankan yang berbeza mempunyai borang permohonan pinjaman senarai semak permohonan pinjaman yang berlainan. Walau bagaimanapun, kebanyakan institusi perbankan memerlukan dokumen yang sama untuk tujuan pengesahan dan penilaian. Senarai berikut merupakan dokumen yang diperlukan (mengikut jenis syarikat) untuk permohonan pinjaman.

Dokumen untuk Syarikat

-Memorandum & artikel persatuan

-Sijil penubuhan (Borang 9)

-Penyata peruntukan saham (Borang 24)

-Penyata yang memberikan butiran daftar
pengarah dll. (Borang 49)

-Salinan kad pengenalan pengarah/penjamin

-Borang J pengarah/penjamin


Dokumen untuk Perkongsian dan Keempunyaan Tunggal

-Pendaftaran perniagaan

-Lesen perniagaan

-Penyata cukai pendapatan perniagaan

-Borang J pekongsi/empunya tunggal

-Salinan kad pengenalan pekongsi/empunya tunggal


Dokumen Kewangan dan Pengurusan

-Akaun yang telah diaudit (disahkan oleh juruaudit sekiranya bukan syarikat) untuk tempoh 3 tahun

-Penyata akaun semasa yang disimpan di lain-lain institusi perbankan untuk tempoh 6 bulan

-Pendedahan semua pinjaman dengan lain-lain institusi perbankan bersama-sama surat-surat tawaran

-Penyata pembayaran balik pinjaman/penggunaan kemudahan perdagangan dari lain-lain institusi perbankan

-Unjuran perniagaan dan aliran tunai

-Senarai pembekal dan pembeli utama

-Pemiutang dan penghutang mengikut senarai pengusiaan

-Profil syarikat/pelan perniagaan/profil pengarah syarikat

-Akaun pengurusan terkini

-Laporan kebolehlaksanaan (untuk pembiayaan projek dan usaha niaga baru)


Dokumen cagaran

-Salinan perjanjian jual beli yang berkaitan dan geran tanah yang dicadangkan sebagai cagaran

-Dokumen yang membuktikan pemilikan keatas lain-lain cagaran yang dicadangkan

-Laporan penilaian yang berkaitan


Lain-lain dokumen

-Kontrak dalam tangan/surat tawaran kontrak

-Dokumen untuk membuktikan lain-lain punca pendapatan

-Maklumat mengenai entiti perniagaan yang berkaitan

-Invois dan dokumen komersial

-Kontrak-kontrak lengkap dan kontrak-kontrak berpotensi

-Pinjaman kumpulan

Senarai Tabung Bantuan / Pinjaman Kewangan Perniagaan Dalam Software ini.

• Dana Khas Kerajaan Persekutuan untuk Terengganu
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Francais Belia
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Kemudahan Bantuan Untuk PKS
Bank Negara Malaysia
• Kemudahan Modenisasi Untuk PKS
Bank Negara Malaysia
• Kemudahan Pembiayaan "Malaysia Kitchen"
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
• Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
• Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
• Kemudahan Pembiayaan Tekun
Yayasan Tekun Nasional (YTN)
• Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
• Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)
Agrobank Malaysia
• Pinjaman Mudah untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Belia Niaga
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
• Skim Belia Tani - i (SBT-i)
Agrobank Malaysia
• Skim Francais Eksekutif
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Skim Khas Pembiayaan Penjenamaan Antarabangsa
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Kredit Padi (SKP)
Agrobank Malaysia
• Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)
Agrobank Malaysia
• Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB)
Agrobank Malaysia
• Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Modal Usahawan Tani
Agrobank Malaysia
• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Pembiayaan Filem Cereka
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Pembiayaan Francais PNS
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Skim Pembiayaan Hutang
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
• Skim Pembiayaan Ikhtiar AIM
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
• Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System)
Agrobank Malaysia
• Skim Pembiayaan Mudah Pembangunan Automotif
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Pembiayaan Perniagaan MARA
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
• Skim Pembiayaan Pusat Negeri (SPPN)
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
• Skim Pemborong PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
• Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK)
Bank Negara Malaysia
• Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Modenisasi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang (SLFR)
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Pinjaman Mudah untuk Penerapan Aplikasi ICT (SLICT)
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
• Skim Pra-Francais
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
• Skim PROSPER Siswazah
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
• Skim Runcit PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
• Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS)
Agrobank Malaysia
• Skim Tanmiah 1 (PROGRAM THIRD WINDOW)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Tanmiah 2 (PROGRAM INDUSTRI STRATEGIK)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)
Agrobank Malaysia
• Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2)
Agrobank Malaysia
• Tabung Industri Kecil Dan Sederhana 2 (TIKS 2)
Bank Negara Malaysia
• Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIF)
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
• Tabung Khas Pelancongan 2 (SFT 2)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
• Tabung Pembangunan ASEAN-Japan
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
• Tabung Perkapalan
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
• Tabung Projek Usahawan Bumiputera
Bank Negara Malaysia
• Tabung Teknologi Tinggi
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
• Tabung Untuk Makanan (3F)
Agrobank Malaysia
• Tabung Untuk Makanan
Bank Negara Malaysia
• Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2)
Bank Negara Malaysia
• Tabung Usahawan Siswazah (TUS)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

maklmat lanjut http://mybizplan.50webs.com
__________________

hakimann 06-09-2010 01:12 AM

Meminjam daripada institusi kewangan adalah salah satu cara bagi usahawan untuk mendapatkan pembiayaan bagi perniagaannya.

Proses Permohonan Pinjaman

Ada 3 tahap utama dalam proses permohonan pinjaman iaitu:

1.Menyediakan rancangan perniagaan perniagaan
2.Penghantaran permohonan pinjaman
3.Penilaian permohonan pinjaman

Setelah rancangan perniagaan disediakan, anda perlu menghantar permohonan anda bersama-sama dokumen-dokumen yang diperlukan. Seterusnya, anda akan ditemuduga pihak institusi perbankan untuk menentukan dan menilai kedudukan kewangan anda dengan lebih baik. Pihak institusi perbankan juga akan melawat premis perniagaan anda untuk tujuan yang sama. Permohonan anda akan dinilai berdasarkan 5 aspek iaitu karektor, modal, kapasiti, keadaan dan cagaran.

Berikut ialah ringkasan proses permohonan pinjaman untuk PKS:Dokumen yang diperlukan untuk Permohonan Pinjaman

Institusi perbankan yang berbeza mempunyai borang permohonan pinjaman senarai semak permohonan pinjaman yang berlainan. Walau bagaimanapun, kebanyakan institusi perbankan memerlukan dokumen yang sama untuk tujuan pengesahan dan penilaian. Senarai berikut merupakan dokumen yang diperlukan (mengikut jenis syarikat) untuk permohonan pinjaman.

Dokumen untuk Syarikat

-Memorandum & artikel persatuan

-Sijil penubuhan (Borang 9)

-Penyata peruntukan saham (Borang 24)

-Penyata yang memberikan butiran daftar
pengarah dll. (Borang 49)

-Salinan kad pengenalan pengarah/penjamin

-Borang J pengarah/penjamin


Dokumen untuk Perkongsian dan Keempunyaan Tunggal

-Pendaftaran perniagaan

-Lesen perniagaan

-Penyata cukai pendapatan perniagaan

-Borang J pekongsi/empunya tunggal

-Salinan kad pengenalan pekongsi/empunya tunggal


Dokumen Kewangan dan Pengurusan

-Akaun yang telah diaudit (disahkan oleh juruaudit sekiranya bukan syarikat) untuk tempoh 3 tahun

-Penyata akaun semasa yang disimpan di lain-lain institusi perbankan untuk tempoh 6 bulan

-Pendedahan semua pinjaman dengan lain-lain institusi perbankan bersama-sama surat-surat tawaran

-Penyata pembayaran balik pinjaman/penggunaan kemudahan perdagangan dari lain-lain institusi perbankan

-Unjuran perniagaan dan aliran tunai

-Senarai pembekal dan pembeli utama

-Pemiutang dan penghutang mengikut senarai pengusiaan

-Profil syarikat/pelan perniagaan/profil pengarah syarikat

-Akaun pengurusan terkini

-Laporan kebolehlaksanaan (untuk pembiayaan projek dan usaha niaga baru)


Dokumen cagaran

-Salinan perjanjian jual beli yang berkaitan dan geran tanah yang dicadangkan sebagai cagaran

-Dokumen yang membuktikan pemilikan keatas lain-lain cagaran yang dicadangkan

-Laporan penilaian yang berkaitan


Lain-lain dokumen

-Kontrak dalam tangan/surat tawaran kontrak

-Dokumen untuk membuktikan lain-lain punca pendapatan

-Maklumat mengenai entiti perniagaan yang berkaitan

-Invois dan dokumen komersial

-Kontrak-kontrak lengkap dan kontrak-kontrak berpotensi

-Pinjaman kumpulan

Senarai Tabung Bantuan / Pinjaman Kewangan Perniagaan Dalam Software ini.

Dana Khas Kerajaan Persekutuan untuk Terengganu
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Francais Belia
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Kemudahan Bantuan Untuk PKS
Bank Negara Malaysia
Kemudahan Modenisasi Untuk PKS
Bank Negara Malaysia
Kemudahan Pembiayaan "Malaysia Kitchen"
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
Kemudahan Pembiayaan Tekun
Yayasan Tekun Nasional (YTN)
Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)
Agrobank Malaysia
Pinjaman Mudah untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Skim Belia Niaga
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Skim Belia Tani - i (SBT-i)
Agrobank Malaysia
Skim Francais Eksekutif
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Skim Khas Pembiayaan Penjenamaan Antarabangsa
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Skim Kredit Padi (SKP)
Agrobank Malaysia
Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)
Agrobank Malaysia
Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB)
Agrobank Malaysia
Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Skim Modal Usahawan Tani
Agrobank Malaysia
Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Skim Pembiayaan Filem Cereka
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Skim Pembiayaan Francais PNS
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Skim Pembiayaan Hutang
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
Skim Pembiayaan Ikhtiar AIM
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System)
Agrobank Malaysia
Skim Pembiayaan Mudah Pembangunan Automotif
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Skim Pembiayaan Perniagaan MARA
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Skim Pembiayaan Pusat Negeri (SPPN)
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
Skim Pemborong PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK)
Bank Negara Malaysia
Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Modenisasi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang (SLFR)
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Skim Pinjaman Mudah untuk Penerapan Aplikasi ICT (SLICT)
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Skim Pra-Francais
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Skim PROSPER Siswazah
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Skim Runcit PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS)
Agrobank Malaysia
Skim Tanmiah 1 (PROGRAM THIRD WINDOW)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Skim Tanmiah 2 (PROGRAM INDUSTRI STRATEGIK)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)
Agrobank Malaysia
Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2)
Agrobank Malaysia
Tabung Industri Kecil Dan Sederhana 2 (TIKS 2)
Bank Negara Malaysia
Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIF)
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Tabung Khas Pelancongan 2 (SFT 2)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Tabung Pembangunan ASEAN-Japan
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
Tabung Perkapalan
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Tabung Projek Usahawan Bumiputera
Bank Negara Malaysia
Tabung Teknologi Tinggi
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Tabung Untuk Makanan (3F)
Agrobank Malaysia
Tabung Untuk Makanan
Bank Negara Malaysia
Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2)
Bank Negara Malaysia
Tabung Usahawan Siswazah (TUS)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

maklmat lanjut http://mybizplan.50webs.com
__________________

hakimann 13-09-2010 01:46 PM

Ramai para jutawan bermula asalnya dgn proposal atau biz plan yg diajukan kpd bank.. biz plan yg sungguh power dan menyakinkan hingga pihak bank tak sabar2 utk memberikan pinjaman...

Rancangan Perniagaan penting untuk startup company.. lebih2 lg rancangan kewangan... samada utk memohon pinjaman atau operasi perniagaan itu sendiri....

you fail to plan... you plan to fail...

APA ITU RANCANGAN PERNIAGAAN


Rancangan Perniagaan bukan sahaja penting untuk tujuan memohon pembiayaan kewangan tetapi dokumen ini juga disediakan untuk tujuan-tujuan berikut:

1. Rancangan Perniagaan sebagai pelan atau “peta” yang diperlukan bagi mengendalikan aktiviti perniagaan. Dokumen ini membantu usahawan mengkaji semula atau mengubahsuai aktiviti dan halatuju yang telah ditetapkan semasa memulakan dan mengendalikan perniagaan.

2. Sebagai panduan untuk mengurangkan risiko kegagalan perniagaan dengan membuat nggaran dan perkiraan hasil dan kos yang terlibat dalam perniagaan yang dirancang. Oleh itu, usahawan akan mengkaji dan menilai sesebuah rancangan perniagaan (berasaskan maklumat terkini) sebelum membuat keputusan untuk memulakannya. Secara tidak langsung penyediaan rancangan perniagaan memerlukan usahawan mengumpul maklumat terkini dalam pasaran.

3. Rancangan Perniagaan juga disediakan untuk mengira jumlah modal atau wang yang diperlukan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan. Oleh itu, penyediaan dokumen ini dapat membantu usahawan mengenal pasti jumlah modal permulaan dan sumber pembiayaan yang diperlukan.

4. Penyediaan Rancangan Perniagaan membantu usahawan memahami dengan mendalam mengenai bidang perniagaan yang bakal diceburi. Usahawan perlu mengetahui setiap aspek pengurusan perniagaan seperti pemasaran, pentadbiran, operasi dan kewangan.

Ini adalah outline penuh Sebuah Rancangan Perniagaan yang hebat !!!

1.0 Executive Summary - Ringkasan Eksekutif
1.1 Objectives - Objektif
1.2 Mission - Misi
1.3 Keys to Success - Kunci Kejayaan

2.0 Company Summary - Ringkasan Syarikat
2.1 Company Ownership - Pemilikan Syarikat
2.2 Company History - Sejarah Syarikat (for ongoing companies) or Start-up Plan - Plan Pemula (for new companies) -
2.3 Company Locations and Facilities - Premis dan Fasiliti Syarikat

3.0 Products and Services - Produk dan Servis
3.1 Product and Service Description - Maklumat Produk dan Servis
3.2 Competitive Comparison - Perbandingan Pesaing
3.3 Sales Literature - Bahan Penulisan Jualan
3.4 Sourcing and Fulfillment - Penyelidikan dan Keperluan
3.5 Technology - Teknologi
3.6 Future Products and Services - Produk dan Servis Masa hadapan

4.0 Market Analysis Summary - Ringkasan Analisis Pasaran
4.1 Market Segmentation - Segmentasi Pasaran
4.2 Target Market Segment Strategy - Strategi Segmentasi Pasaran Tumpuan
4.2.1 Market Needs - Keperluan Pasaran
4.2.2 Market Trends - Rentak/Trend Pasaran
4.2.3 Market Growth - Pertumbuhan Pasaran
4.3 Industry Analysis - Analisis Industri
4.3.1 Industry Participants - Pemain dalam Industri
4.3.2 Distribution Patterns - Pola Taburan
4.3.3 Competition and Buying Patterns - Pola Pesaingan dan Pembelian
4.3.4 Main Competitors - Pesaing Utama

5.0 Strategy and Implementation Summary - Ringkasan Strategi dan Implementasi
5.1 Strategy Pyramids - Piramid Strategi
5.2 Value Proposition - Nilai Proposal
5.3 Competitive Edge - Kelebihan dalam Persaingan
5.4 Marketing Strategy - Strategi Pemasaran
5.4.1 Positioning Statements - Penyataan pengaturan Kedudukan
5.4.2 Pricing Strategy - Strategi Penetapan Harga
5.4.3 Promotion Strategy - Strategi Promosi
5.4.4 Distribution Patterns - Pola Taburan
5.4.5 Marketing Programs - Program Pemasaran
5.5 Sales Strategy - Strategi Jualan
5.5.1 Sales Forecast - Anggaran Jualan
5.5.2 Sales Programs - Program Jualan
5.6 Strategic Alliances - Gabungan Strategik
5.7 Milestones - Pencapaian

6.0 Web Plan Summary - Ringkasan Plan Internet
6.1 Website Marketing Strategy - Strategi Pemasaran Laman web
6.2 Development Requirements - Keperluan Untuk Pertumbuhan

7.0 Management Summary - Ringkasan Pengurusan
7.1 Organizational Structure - Struktur Organisasi
7.2 Management Team - Anggota Pengurusan
7.3 Management Team Gaps -
7.4 Personnel Plan - Rancangan tenaga kerja

8.0 Financial Plan - Rancangan Kewangan
8.1 Important Assumptions - Andaian Penting
8.2 Key Financial Indicators - Penanda aras Penting Kewangan
8.3 Break-even Analysis - Analisis Titik Pulang Modal
8.4 Projected Profit and Loss - Analisis Untung Rugi
8.5 Projected Cash Flow - Anggaran Aliran Tunai
8.6 Projected Balance Sheet - Anggaran Penyata Untung Rugi
8.7 Business Ratios - Nisbah Perniagaan
8.8 Long-term Plan - Rancangan Jangka Panjang

hakimann 14-09-2010 02:33 PM

21 Contoh Rancangan Perniagaan Bahasa Malaysia ada disini
1. Penternakan Lembu
2. Penternakan Kambing
3. Penternakan Burung Puyuh
4. Penternakan Cacing
5. Ladang Buah Naga
6. Ladang Sayur
7. Ladang Cendawan
8. Bakeri
9. Frozen Food
10. Restoran
12. Katering
13. Cybercafe / Kafe Internet
14. Kedai Runcit / Prosper PUNB
15. Makanan Ringan
16. Kedai Telekomunikasi / Handphone
17. Kedai Jahitan
18. Salon Kecantikan
19. Koperasi
20. Kedai Dobi / Laundry
21. Percetakan / Printing

++ 400++ cth bizplan english

http://mybizplan.50webs.com

hakimann 21-09-2010 03:48 PM

21 Contoh Rancangan Perniagaan Bahasa Malaysia ada disini
1. Penternakan Lembu
2. Penternakan Kambing
3. Penternakan Burung Puyuh
4. Penternakan Cacing
5. Ladang Buah Naga
6. Ladang Sayur
7. Ladang Cendawan
8. Bakeri
9. Frozen Food
10. Restoran
12. Katering
13. Cybercafe / Kafe Internet
14. Kedai Runcit / Prosper PUNB
15. Makanan Ringan
16. Kedai Telekomunikasi / Handphone
17. Kedai Jahitan
18. Salon Kecantikan
19. Koperasi
20. Kedai Dobi / Laundry
21. Percetakan / Printing

++ 400++ cth bizplan english

http://mybizplan.50webs.com


All times are GMT +8. The time now is 04:44 PM.

Copyright ©2000 - 2017, CariGold.com.