PDA

View Full Version : Himpunan Ayat Muhkamat?


pubin
18-12-2012, 06:31 AM
Objektif: Thread ini sekadar untuk sesiapa sahaja memberikan petikan ayat Muhkamat di dalam al-Quran

Kitab Al-Quran ini
tidak ada sebarang syak padanya
ia pula menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang bertaqwa
(al-Baqarah:2)

Dia lah yang menurunkan kepadamu Kitab Suci Al-Quran

Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat “Muhkamaat”
(yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya)
ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran

Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat “Mutasyaabihaat”
(yang samar-samar, tidak terang maksudnya)
Oleh sebab itu adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan
maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran
untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya
(memutarkan maksudnya menurut yang disukainya)
Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya melainkan Allah

Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu ugama, berkata:
”Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami”
Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran
(Ali-’Imran:7)

Ayat-ayat Muhkamat: ayat yang memiliki satu makna saja

dan tidak memungkinkan untuk ditakwil ke makna lain (apa yang tidak membawa kepada takwil melainkan hanya satu sudut makna)
Atau ayat yang diketahui dengan jelas makna dan maksudnya
Muhkam adalah ayat yang maknanya rasional, artinya dengan akal manusia saja pengertian ayat itu dapat ditangkap.
Muhkam ialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan.


Ayat-ayat Mutasyabihat: ayat yang belum jelas maknanya

Atau yang memiliki banyak kemungkinan makna dan pemahaman sehingga perlu direnungkan agar diperoleh pemaknaan yang tepat yang sesuai dengan ayat-ayat muhkamat
Ayat mutasyabih mengandung pengertian yang tidak dapat dirasionalkan dengan akal manusia saja dan memerlukan kajian lanjutan; Misalnya bilangan rakaat di dalam sholat lima waktu
Mutasyabih ialah ayat yang tidak berdiri sendiri, tetapi memerlukan keterangan tertentu dan kali yang lain diterangkan pula karena terjadinya perbedaan dalam menakwilnya.Kesimpulan:
1. Ayat Muhkamat = beriman dan ikut/patuh
2. Ayat Mutasyaabihaat = beriman dan tinggalkanJuz’ 1 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512137&postcount=2) – Al Fatiha 1 – Al Baqarah 141 (1:1-2:141)
Juz’ 2 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512139&postcount=3) – Al Baqarah 142 - Al Baqarah 252 (2:142-2:252)
Juz’ 3 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512140&postcount=4) – Al Baqarah 253 - Al Imran 92 (2:253-3:92)
Juz’ 4 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512142&postcount=5) – Al Imran 93 - An Nisaa 23 (3:93-4:23)
Juz’ 5 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512147&postcount=6) – An Nisaa 24 - An Nisaa 147 (4:24-4:147)
Juz’ 6 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512148&postcount=7) – An Nisaa 148 - Al Ma’idah 81 (4:148-5:81)
Juz’ 7 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512150&postcount=8) – Al Ma’idah 82 - Al An’am 110 (5:82-6:110)
Juz’ 8 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512152&postcount=9) – Al An’am 111 - Al A’raf 87 (6:111-7:87)
Juz’ 9 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512153&postcount=10) – Al A’raf 88 - Al Anfal 40 (7:88-8:40)
Juz’ 10 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512154&postcount=11) – Al Anfal 41 - At Tauba 92 (8:41-9:92)
Juz’ 11 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512155&postcount=12) – At Tauba 93 - Hud 5 (9:93-11:5)
Juz’ 12 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512156&postcount=13) – Hud 6 - Yusuf 52 (11:6-12:52)
Juz’ 13 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512160&postcount=14) – Yusuf 53 – Ibrahim 52 (12:53-14:52)
Juz’ 14 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512164&postcount=15) – Al Hijr 1 – An Nahl 128 (15:1-16:128)
Juz’ 15 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512166&postcount=16) – Al Isra (or Bani Isra’il) 1 - Al Kahf 74 (17:1-18:74)
Juz’ 16 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512170&postcount=17) – Al Kahf 75 – Ta Ha 135 (18:75-20:135)
Juz’ 17 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512173&postcount=18) – Al Anbiyaa 1 - Al Hajj 78 (21:1-22:78)
Juz’ 18 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512174&postcount=19) – Al Muminum 1 - Al Furqan 20 (23:1-25:20)
Juz’ 19 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512175&postcount=20) – Al Furqan 21 - An Naml 55 (25:21-27:55)
Juz’ 20 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512179&postcount=21) – An Naml 56 - Al Ankabut 45 (27:56-29:45)
Juz’ 21 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512182&postcount=22) – Al Ankabut 46 - Al Azhab 30 (29:46-33:30)
Juz’ 22 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512183&postcount=23) – Al Azhab 31 - Ya Sin 27 (33:31-36:27)
Juz’ 23 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512184&postcount=24) – Ya Sin 28 - Az Zumar 31 (36:28-39:31)
Juz’ 24 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512186&postcount=25) – Az Zumar 32 - Fussilat 46 (39:32-41:46)
Juz’ 25 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512190&postcount=26) – Fussilat 47 - Al Jathiya 37 (41:47-45:37)
Juz’ 26 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512191&postcount=27) – Al Ahqaf 1 - Az Zariyat 30 (46:1-51:30)
Juz’ 27 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512192&postcount=28) – Az Zariyat 31 - Al Hadid 29 (51:31-57:29)
Juz’ 28 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512194&postcount=29) – Al Mujadila 1 – At Tahrim 12 (58:1-66:12)
Juz’ 29 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512195&postcount=30) – Al Mulk 1 - Al Mursalat 50 (67:1-77:50)
Juz’ 30 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512196&postcount=31) – An Nabaa 1 - An Nas 6 (78:1-114:6)

pubin
18-12-2012, 06:31 AM
Himpunan Ayat Muhkamat


al-Baqarah

(2.2) Kitab Al-Quran ini
tidak ada sebarang syak padanya
ia pula menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang bertaqwa

Siapa orang beriman?
(mereka beriman)
(2.3) Iaitu orang-orang yang beriman kepada

perkara-perkara yang ghaib
dan mendirikan sembahyang
serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.


(2.4) Dan juga orang-orang yang beriman kepada

Kitab “Al-Quran” yang diturunkan kepadamu
dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu
serta mereka yakin akan hari akhirat.


(2.5) Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka
dan merekalah orang-orang yang berjaya.

Siapa orang kafir?
(mereka tidak akan beriman)
(2.6) Sesungguhnya orang-orang kafir
sama sahaja kepada mereka
sama ada engkau beri amaran kepadanya
atau engkau tidak beri amaran
mereka tidak akan beriman (rujuk 2.3-4)

(2.7) Allah mematerikan atas hati mereka
serta pendengaran mereka
dan pada penglihatan mereka ada penutupnya
dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar

Siapa orang munafik?
(mereka sebenarnya tidak beriman)
(2.8) Dan di antara manusia ada yang berkata
“Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat”
padahal mereka sebenarnya tidak beriman

(2.9) Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman
padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri
sedang mereka tidak menyedarinya

(2.10) Dalam hati mereka terdapat penyakit
maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka
dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya
dengan sebab mereka berdusta

(2.11) Dan apabila dikatakan kepada mereka:
“Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi”
mereka menjawab: ”Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan”

(2.12) Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya
mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan
tetapi mereka tidak menyedarinya

(2.13) Dan apabila dikatakan kepada mereka:
“Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman”
Mereka menjawab: “Patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang b0doh itu?”
Ketahuilah! Sesungguhnya merekalah orang-orang yang b0doh
tetapi mereka tidak mengetahui

(2.14) Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman
mereka berkata: ” Kami telah beriman“
dan manakala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka
mereka berkata pula: ”Sesungguhnya kami tetap bersama kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok”

(2.15) Allah memperolok-olok, dan membiarkan mereka meraba-raba dalam kesesatan mereka

(2.16) Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk
maka tiadalah beruntung perniagaan mereka
dan tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayah

(2.17) Perbandingan hal mereka samalah seperti orang yang menyalakan api
apabila api itu menerangi sekelilingnya
Allah hilangkan cahaya mereka
dan dibiarkannya mereka dalam gelap-gelita
tidak dapat melihat

(2.18) Mereka pekak, bisu dan buta
dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali

(2.19) Atau seperti hujan lebat dari langit
bersama dengan gelap-gelita
dan guruh serta kilat
mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir
kerana mereka takut mati
sedang Allah meliputi orang-orang yang kafir itu

(2.20) Kilat itu pula hampir-hampir menyambar penglihatan mereka
tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka
mereka berjalan dalam cahayanya
Dan apabila gelap menyelubungi mereka
berhentilah mereka
Dan sekiranya Allah menghendaki
nescaya dihilangkanNya pendengaran dan penglihatan mereka
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu

pubin
18-12-2012, 06:32 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:33 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:33 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:35 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:35 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:36 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:36 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:37 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:38 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:38 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:39 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:39 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:40 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:41 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:41 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:42 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:42 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:43 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:43 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:44 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:44 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:45 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:46 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:46 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:47 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:47 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:48 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:48 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 06:49 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

pubin
18-12-2012, 07:36 AM
Himpunan Ayat Muhkamat

MerongMahawangsa
18-12-2012, 08:01 AM
Ayat-ayat Muhkamat: ayat yang dari sisi kebahasaan memiliki satu makna saja dan tidak memungkinkan untuk ditakwil ke makna lain. Atau ayat yang diketahui dengan jelas makna dan maksudnya.

Ayat-ayat Mutasyabihat: ayat yang belum jelas maknanya. Atau yang memiliki banyak kemungkinan makna dan pemahaman sehingga perlu direnungkan agar diperoleh pemaknaan yang tepat yang sesuai dengan ayat-ayat muhkamat.


Kesimpulan:
1. Ayat Muhkamat = beriman dan ikut/patuh
2. Ayat Mutasyaabihaat = beriman dan tinggalkanJuz’ 1 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512137&postcount=2) – Al Fatiha 1 – Al Baqarah 141 (1:1-2:141)
Juz’ 2 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512139&postcount=3) – Al Baqarah 142 - Al Baqarah 252 (2:142-2:252)
Juz’ 3 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512140&postcount=4) – Al Baqarah 253 - Al Imran 92 (2:253-3:92)
Juz’ 4 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512142&postcount=5) – Al Imran 93 - An Nisaa 23 (3:93-4:23)
Juz’ 5 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512147&postcount=6) – An Nisaa 24 - An Nisaa 147 (4:24-4:147)
Juz’ 6 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512148&postcount=7) – An Nisaa 148 - Al Ma’idah 81 (4:148-5:81)
Juz’ 7 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512150&postcount=8) – Al Ma’idah 82 - Al An’am 110 (5:82-6:110)
Juz’ 8 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512152&postcount=9) – Al An’am 111 - Al A’raf 87 (6:111-7:87)
Juz’ 9 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512153&postcount=10) – Al A’raf 88 - Al Anfal 40 (7:88-8:40)
Juz’ 10 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512154&postcount=11) – Al Anfal 41 - At Tauba 92 (8:41-9:92)
Juz’ 11 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512155&postcount=12) – At Tauba 93 - Hud 5 (9:93-11:5)
Juz’ 12 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512156&postcount=13) – Hud 6 - Yusuf 52 (11:6-12:52)
Juz’ 13 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512160&postcount=14) – Yusuf 53 – Ibrahim 52 (12:53-14:52)
Juz’ 14 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512164&postcount=15) – Al Hijr 1 – An Nahl 128 (15:1-16:128)
Juz’ 15 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512166&postcount=16) – Al Isra (or Bani Isra’il) 1 - Al Kahf 74 (17:1-18:74)
Juz’ 16 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512170&postcount=17) – Al Kahf 75 – Ta Ha 135 (18:75-20:135)
Juz’ 17 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512173&postcount=18) – Al Anbiyaa 1 - Al Hajj 78 (21:1-22:78)
Juz’ 18 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512174&postcount=19) – Al Muminum 1 - Al Furqan 20 (23:1-25:20)
Juz’ 19 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512175&postcount=20) – Al Furqan 21 - An Naml 55 (25:21-27:55)
Juz’ 20 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512179&postcount=21) – An Naml 56 - Al Ankabut 45 (27:56-29:45)
Juz’ 21 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512182&postcount=22) – Al Ankabut 46 - Al Azhab 30 (29:46-33:30)
Juz’ 22 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512183&postcount=23) – Al Azhab 31 - Ya Sin 27 (33:31-36:27)
Juz’ 23 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512184&postcount=24) – Ya Sin 28 - Az Zumar 31 (36:28-39:31)
Juz’ 24 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512186&postcount=25) – Az Zumar 32 - Fussilat 46 (39:32-41:46)
Juz’ 25 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512190&postcount=26) – Fussilat 47 - Al Jathiya 37 (41:47-45:37)
Juz’ 26 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512191&postcount=27) – Al Ahqaf 1 - Az Zariyat 30 (46:1-51:30)
Juz’ 27 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512192&postcount=28) – Az Zariyat 31 - Al Hadid 29 (51:31-57:29)
Juz’ 28 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512194&postcount=29) – Al Mujadila 1 – At Tahrim 12 (58:1-66:12)
Juz’ 29 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512195&postcount=30) – Al Mulk 1 - Al Mursalat 50 (67:1-77:50)
Juz’ 30 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15512196&postcount=31) – An Nabaa 1 - An Nas 6 (78:1-114:6)

siapa yg menerangkan maksud sebenar muhkamat dan mutasyabihat?
bukankah maksud muhkamat dah mutasyabihat itu dijelaskan oleh Nabi s.a.w sendri dan diriwayatkan oleh perawi terus ke kita.
org arab sendri tatau maksud muhkamat dan mutasyabihat pada zaman nabi itu sendri.
Penterjemah sendri tatau maksud mutasyabihat kalo tade hadis explain ni ayat mutasyabihat..:) kalo tak org amik je maksud ayat bulat2 seperti contoh2 yg TT tempek kat sini

lambda123
18-12-2012, 08:07 AM
sumber mana ko dapat nie, perihal berkenaan mukhamat dan mutasyabihat.?

pubin
18-12-2012, 08:08 AM
siapa yg menerangkan maksud sebenar muhkamat dan mutasyabihat?
bukankah maksud muhkamat dah mutasyabihat itu dijelaskan oleh Nabi s.a.w sendri dan diriwayatkan oleh perawi terus ke kita.
org arab sendri tatau maksud muhkamat dan mutasyabihat pada zaman nabi itu sendri.
Penterjemah sendri tatau maksud mutasyabihat kalo tade hadis explain ni ayat mutasyabihat..:) kalo tak org amik je maksud ayat bulat2 seperti contoh2 yg TT tempek kat sini

tak perlu pergi jauh sangat dan yakin Allah beri hidayah
kalau nak diperhalusi sangat2, malahan orang arab sendiri tak faham al-Quran (rujuk post #1447 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15392832&postcount=1447))
jadi persoalan ini takda apa-apa faedah pun
persoalan yang semata-mata nak tunjuk bijak :D

pubin
18-12-2012, 08:08 AM
sumber mana ko dapat nie, perihal berkenaan mukhamat dan mutasyabihat.?

surah ali-imran ayat 7

lambda123
18-12-2012, 08:32 AM
surah ali-imran ayat 7

dah baca dan fahami. tetapi, walaupun di tafsir secara direct, masih lagi memerlukan penjelasan yang lebih detail dari pakar-pakar yang lebih arif.

pubin
18-12-2012, 08:43 AM
dah baca dan fahami. tetapi, walaupun di tafsir secara direct, masih lagi memerlukan penjelasan yang lebih detail dari pakar-pakar yang lebih arif.

ayat yang lebih daripada "satu makna"?

jumatmajid
18-12-2012, 09:18 AM
selg TT x bw kefhman KAHAK [previously known as GAH] dier dlm thread nih, aku sokong jer usaha nih...

mudah sket kpd sesape yg nak rujuk ayat2 Al-Quran yg dipetik oleh GAH sbg dalil mrk...

tp spt biasa asas utk mengambil mana2 petikan kena sentiasa diamalkanlah...

iaitu sentiasa periksa rujukan itu dr mana dtgnyer, siapa penulisnyer, jika terjemahan adakah ia sama dgn teks asal, dll...

setkt nih aku x nampak sebrg masalah, jd teruskan usaha murni nko nih TT...

bahas18
18-12-2012, 09:21 AM
tak perlu pergi jauh sangat dan yakin Allah beri hidayah
kalau nak diperhalusi sangat2, malahan orang arab sendiri tak faham al-Quran (rujuk post #1447 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15392832&postcount=1447))
jadi persoalan ini takda apa-apa faedah pun
persoalan yang semata-mata nak tunjuk bijak :D

siapa yg menerangkan maksud sebenar muhkamat dan mutasyabihat?
bukankah maksud muhkamat dah mutasyabihat itu dijelaskan oleh Nabi s.a.w sendri dan diriwayatkan oleh perawi terus ke kita.
org arab sendri tatau maksud muhkamat dan mutasyabihat pada zaman nabi itu sendri.
Penterjemah sendri tatau maksud mutasyabihat kalo tade hadis explain ni ayat mutasyabihat..:) kalo tak org amik je maksud ayat bulat2 seperti contoh2 yg TT tempek kat sini

Aku up lg..
Tertanya2 jwpn dr tt
Komen sblm ni langsung x menjwp soalan..
Sekadar komen mudah nak lari dr persoalan..

pubin
18-12-2012, 09:24 AM
Aku up lg..
Tertanya2 jwpn dr tt
Komen sblm ni langsung x menjwp soalan..
Sekadar komen mudah nak lari dr persoalan..

untuk bergantung kepada persoalan nie.. nko ader ker ayat al-Quran yang melarang "manusia" secara sendirinya memahami ayat Muhkamat?

DNi
18-12-2012, 09:43 AM
Bagi saya apa yang di ceritakan di dalam al-quran itu adalah benar dan jelas yg kita boleh lihat apa yang berlaku di atas dunia sekarang...paling tidak pun orang melayu beragama islam di malaysia sekarang ini..

Subhanallah..

Sesungguhnya dia maha mengetahui..

Sedangkan apa yang ada yg dapat kita lihat langit tidak bertiang..siang dan malam adalah ciptaan nya..

MerongMahawangsa
18-12-2012, 09:52 AM
tak perlu pergi jauh sangat dan yakin Allah beri hidayah
kalau nak diperhalusi sangat2, malahan orang arab sendiri tak faham al-Quran (rujuk post #1447 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15392832&postcount=1447))
jadi persoalan ini takda apa-apa faedah pun
persoalan yang semata-mata nak tunjuk bijak :D

my question is, camner TT bley tau itu ayat mutasyabihat?
sapa yg cakap ni ayat mutasyabihat?
bukan perawi hadis ke?
TT refer kat mana ni ayat mutasyabihat?

orang arab sendri tak paham quran TT kata.. sebab tu ade Nabi s.a.w yg guide, pastu sampaikan ke sahabat, pastu ke thabit, pastu thabit thabeen, dah seterusnya.......
:)

MerongMahawangsa
18-12-2012, 09:53 AM
untuk bergantung kepada persoalan nie.. nko ader ker ayat al-Quran yang melarang "manusia" secara sendirinya memahami ayat Muhkamat?

apsal bley spin ke 'melarang' plak ni..?

bahas18
18-12-2012, 09:57 AM
untuk bergantung kepada persoalan nie.. nko ader ker ayat al-Quran yang melarang "manusia" secara sendirinya memahami ayat Muhkamat?

Persoalan jgnlah dijwp dgn soalan gak..
Direct jwp terus kan mudah..
Hmm.. aku just wonder la..
Tidak percaya kepada pembawa cerita tapi mengambil dan percaya kepada sebahagian cerita yg dibawanya..
Tak consisten la..

pubin
18-12-2012, 09:58 AM
apsal bley spin ke 'melarang' plak ni..?

kalau takda larangan Allah

kenapa pula nak timbulkan persoalan dan larang manusia memahami ayat Allah secara sendiri?

Allah tak larang, dia pula nak larang?
macam tu? hebat nie..

macam ni spin ker?

pubin
18-12-2012, 09:59 AM
my question is, camner TT bley tau itu ayat mutasyabihat?
sapa yg cakap ni ayat mutasyabihat?
bukan perawi hadis ke?
TT refer kat mana ni ayat mutasyabihat?

orang arab sendri tak paham quran TT kata.. sebab tu ade Nabi s.a.w yg guide, pastu sampaikan ke sahabat, pastu ke thabit, pastu thabit thabeen, dah seterusnya.......
:)

ayat Muhkam itu satu makna, dari segi bahasa (lain daripada tu mutasyabihat)
takkan ler nak pakai hadis juga... :D

MerongMahawangsa
18-12-2012, 10:01 AM
ayat Muhkam itu satu makna, dari segi bahasa (lain daripada tu mutasyabihat)
takkan ler nak pakai hadis juga... :D

ade saya sebut Muhkam ke kat situ
*bukan nak tau maksud satu perkataan Muhkam dah satu perkataan Mutasyabih.
tapi seluruh ayat atau statement Mutasyabihat/Muhkamat..
sbagai contoh ayat2 yg TT bagik tu,, sapa yg bagitau ni ayat2 mutasyabihat?
macam nak tau ni ayat mutasyabihat?
bukankah Nabi yg explain,, then sahabat explain hasil tunjuk ajar nabi?

pubin
18-12-2012, 10:03 AM
ade saya sebut Muhkam ke kat situ

ada title thread ni sebut mutasyabihat?

jumatmajid
18-12-2012, 10:09 AM
Persoalan jgnlah dijwp dgn soalan gak..
Direct jwp terus kan mudah..
Hmm.. aku just wonder la..
Tidak percaya kepada pembawa cerita tapi mengambil dan percaya kepada sebahagian cerita yg dibawanya..
Tak consisten la..

konsisten utk sentiasa x konsisten tuh dah lama dah jd trademark KAHAK [previously known as GAH]...

jd dlm isu nih, jika TT letak sesuatu ayat dlm katergori Muhkamat & ayat yg lain dlm kategor Mutasyabihat...

kita x perlu berpegang kpd kategori yg dier berikan...

sama spt kita x perlu berpegang kpd tafsiran ayat2 Al-Quran yg KAHAK [previously known as GAH] berikan....

yg penting dlm thread nih jika TT nak letak petik2an ayat Al-Quran tanpa sebrg ulasan takder masalah sebenarnyer...

krn dier x dpt nak menyampaikan fhman KAHAK [previously known as GAH] dier kat kiter....

cuma pandangan dr sy jer, pandangan sy pon x semestinyer tepat...

laharjaya
18-12-2012, 10:12 AM
apa ni pubin

soklan mudah jer ....

jgn la ko jwb pakai hadith plak .....

ko jgn buat serampang 2 mate .....kunun buka thread psl Quran tp nk sebar KAHAK ........

pubin
18-12-2012, 10:13 AM
ade saya sebut Muhkam ke kat situ
*bukan nak tau maksud satu perkataan Muhkam dah satu perkataan Mutasyabih.
tapi seluruh ayat atau statement Mutasyabihat/Muhkamat..
sbagai contoh ayat2 yg TT bagik tu,, sapa yg bagitau ni ayat2 mutasyabihat?
macam nak tau ni ayat mutasyabihat?
bukankah Nabi yg explain,, then sahabat explain hasil tunjuk ajar nabi?

alamak.. edit lepas jawab pula dah.. :D

takpa.. nko pergi cari ayat yang banyak makna
aku cari ayat yang satu makna.. dan tak perlu orang bagi tau pun..

aku takda masa nak tengok ayat-ayat yang complicated2 nie..
dan hujahan nko nie takda "ground"
sbb hadis sendiri pun tak cukup menerangkan isi al-Quran... hehe

takpun.. nko taruh kat sini ayat yang nko maksudkan
nanti ramai2 bagi komen.. :D

jemi3886
18-12-2012, 10:14 AM
pubin menggila dan menggelepo

MerongMahawangsa
18-12-2012, 10:14 AM
kalau takda larangan Allah

kenapa pula nak timbulkan persoalan dan larang manusia memahami ayat Allah secara sendiri?

Allah tak larang, dia pula nak larang?
macam tu? hebat nie..

macam ni spin ker?


mmg tade larangan Allah pun
Cuma Allah bagi peringatan jgn abaikan ayat Muhkamat kerana tu isi al-quran.
manusia abaikan ayat muhkam tapi susah payah nak pahamkan ayat mutasyabihat.Sedangkan Allah dah bagitau tak payah susah2 nak takwil ayat mutasyabihat. Allah je tau mentakwilnye. Tu yg Allah larang. yg jelas tanak amek tau, tapi yg susah nak paham tu dah Allah kata tade sapa tau ,, itu yg manusia nak paham

pubin
18-12-2012, 10:16 AM
mmg tade larangan Allah pun
Cuma Allah bagi peringatan jgn abaikan ayat Muhkamat kerana tu isi al-quran.
manusia abaikan ayat muhkam tapi susah payah nak pahamkan ayat mutasyabihat.Sedangkan Allah dah bagitau tak payah susah2 nak takwil ayat mutasyabihat. Allah je tau mentakwilnye. Tu yg Allah larang. yg jelas tanak amek tau, tapi yg susah nak paham tu dah Allah kata tade sapa tau ,, itu yg manusia nak paham

aku setuju macam tu juga, jadi apa isu nyer dgn thread ni? :D

MerongMahawangsa
18-12-2012, 10:16 AM
alamak.. edit lepas jawab pula dah.. :D

takpa.. nko pergi cari ayat yang banyak makna
aku cari ayat yang satu makna.. dan tak perlu orang bagi tau pun..

aku takda masa nak tengok ayat-ayat yang complicated2 nie..
dan hujahan nko nie takda "ground"
sbb hadis sendiri pun tak cukup menerangkan isi al-Quran... hehe

takpun.. nko taruh kat sini ayat yang nko maksudkan
nanti ramai2 bagi komen.. :D

dah salah type, betolkan la , baru org paham, takkan edit pon salah.. :D

pubin
18-12-2012, 10:20 AM
dah salah type, betolkan la , baru org paham, takkan edit pon salah.. :D

tengok contoh ayat ini...
muhkamat ker atau perlukan hadis dan penafsir2 yang hebat2 utk faham?

Kitab Al-Quran ini
tidak ada sebarang syak padanya
ia pula menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang bertaqwa
(al-Baqarah:2)

MerongMahawangsa
18-12-2012, 10:20 AM
aku setuju macam tu juga, jadi apa isu nyer dgn thread ni? :D

saya nak inform, yg explain ni ayat mutasyabihat, kan nabi yg explain,, camenr kite tau nabi explain, sebab nabi explain kat sahabat, sahabat xplain kat sahabat sahabat,, dah seterusnya..
sampai la ulama leh katergori kan ni ayat muhkamat, ni ayat mutasyabihat, ni ayat makiah (turun di makkah), ni ayat madiniyah*(turun kat Madinah).. camner nak tau mana turun kat mekah , mana turun kat madinah..
Nabi kat Madinah, Allah turunkan ayat mula dgn wahai orang2 beriman
Nabi kat Mekkahh, Allah turunkan ayat mula dgn wahai seluruh manusia..

sapa yg habaq ni,, nabi habaq, bagitau sahabat dan seterusnyaaa....

pubin
18-12-2012, 10:24 AM
saya nak inform, yg explain ni ayat mutasyabihat, kan nabi yg explain,, camenr kite tau nabi explain, sebab nabi explain kat sahabat, sahabat xplain kat sahabat sahabat,, dah seterusnya..
sampai la ulama leh katergori kan ni ayat muhkamat, ni ayat mutasyabihat, ni ayat makiah (turun di makkah), ni ayat madiniyah*(turun kat Madinah).. camner nak tau mana turun kat mekah , mana turun kat madinah..
Nabi kat Madinah, Allah turunkan ayat mula dgn wahai orang2 beriman
Nabi kat Mekkahh, Allah turunkan ayat mula dgn wahai seluruh manusia..

sapa yg habaq ni,, nabi habaq, bagitau sahabat dan seterusnyaaa....

nko baca title thread ni.. Himpunan Ayat Muhkamat?
aku tak ambil peduli bab ayat2 mutasyabihat
jadi yang nko nak tanya aku pasal ayat tu buat aper? :D

aku cari ayat simple2 jer..
tengok ayat bawah ni.. ni brapa makna?

Kitab Al-Quran ini
tidak ada sebarang syak padanya
ia pula menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang bertaqwa
(al-Baqarah:2)

Don Malaya
18-12-2012, 10:28 AM
pastu ko tafsir gune kepale lutut ko pubin...tu yg ade solat smpai 3 waktu...sesat parok...same taraf ngn anjing syiah

jumatmajid
18-12-2012, 10:32 AM
nko baca title thread ni.. Himpunan Ayat Muhkamat?
aku tak ambil peduli bab ayat2 mutasyabihat
jadi yang nko nak tanya aku pasal ayat tu buat aper? :D

aku cari ayat simple2 jer..
tengok ayat bawah ni.. ni brapa makna?
Kitab Al-Quran ini
tidak ada sebarang syak padanya
ia pula menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang bertaqwa
(al-Baqarah:2)

Pubin aku hrp nko dah bandingkan terjemahan ayat nih dgn teks sebenar dlm bhs Arab...

krn FYI terjemahan ayat nih dah diubah agar sesuai dgn struktur ayat bhs Melayu...

klu nko betul2 mengkaji Al-Quran tentu nko tau bhgian mana ayat nih yg tlh diubah...

jd wlupon aku setuju ayat ini Muhkam, tp msh ader tafsiran para ulama berdsrkan teks asal bhs Arab, i.e. sblm ia diubahsuai mengikut struktur ayat bhs Melayu...

pubin
18-12-2012, 10:36 AM
Pubin aku hrp nko dah bandingkan terjemahan ayat nih dgn teks sebenar dlm bhs Arab...

krn FYI terjemahan ayat nih dah diubah agar sesuai dgn struktur ayat bhs Melayu...

klu nko betul2 mengkaji Al-Quran tentu nko tau bhgian mana ayat nih yg tlh diubah...

jd wlupon aku setuju ayat ini Muhkam, tp msh ader tafsiran para ulama berdsrkan teks asal bhs Arab, i.e. sblm ia diubahsuai mengikut struktur ayat bhs Melayu...

bab ayat "kitab" (l-kitābu) tu tolak tepi ler..
bab ni ler kena beriman dan yakin
kalau ada kitab lain hebat daripada al-Quran
dan ada nabi sesudah Rasulullah SAW
boleh ler aku question balik dan pertikai habis2an :D

root word dan maksud lain
l-kitābu = the Record
kitāban = a written Scripture
kitābun = an ordainment
kitābin = a Record
kitābun = prescribed
kitābaka = your record
lil'kutubi = for records
kitābun = a letter
kitābi = (the) Decree

MerongMahawangsa
18-12-2012, 10:41 AM
nko baca title thread ni.. Himpunan Ayat Muhkamat?
aku tak ambil peduli bab ayat2 mutasyabihat
jadi yang nko nak tanya aku pasal ayat tu buat aper? :D

aku cari ayat simple2 jer..
tengok ayat bawah ni.. ni brapa makna?

i)Firman Allah
يَخَافُونَ رَ*بَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ*ونَ
Ertinya : Mereka (para malaikat) takut kepada Tuhan mereka Yang di atas mereka (dengan kekuasaanNya), serta mereka mengerjakan apa Yang diperintahkan.(Annahli16:50)

okeh, ni contoh ayat mutsyabihat,
"Yang di atas mereka" - caner nak tafsir direct.?
kalo ikut TT maksudnya betul2 di atas, atas langit????

caner dlm kurungan ade plak explain atas mereka tu maksudnya pangkat lagi tinggi?maha kuasa/dengan kekuasaaNya.
sapa tafsir.? bukankah tafsir dari Nabi -- > sahabat--> org terjemah quran

jumatmajid
18-12-2012, 10:48 AM
bab ayat "kitab" (l-kitābu) tu tolak tepi ler..
bab ni ler kena beriman dan yakin
kalau ada kitab lain hebat daripada al-Quran
dan ada nabi sesudah Rasulullah SAW
boleh ler aku question balik dan pertikai habis2an :D

root word dan maksud lain
kitāban = a written Scripture
kitābun = an ordainment
kitābin = a Record
kitābun = prescribed
kitābaka = your record
lil'kutubi = for records
kitābun = a letter
kitābi = (the) Decree

nope, bkn kalimah "kitab" yg diubahsuai, cuba lg...

nko biasa guna http://corpus.quran.com/ kan...

bandingkan terjemahan yg nko bg dgn terjemahan perkata yg Corpus Quran bg...

pasti nko jumpa kat mana yg tlh diubahsuai...

pd pandangan aku, kegagalan nko kat sini pon dah tunjukkan yg nko takde ilmu & x lyk nak ulas ayat2 Al-Quran Pubin...

sama mcm aku, sbb aku pon tau bender nih ketika membaca & mendgr kuliah tafsir Al-Quran gak...

pubin
18-12-2012, 10:50 AM
okeh, ni contoh ayat mutsyabihat,


nko faham tak aku cakap aper? :D

aku tak ambil peduli bab ayat2 mutasyabihat
jadi yang nko nak tanya aku pasal ayat tu buat aper? :D

dan...

Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu ugama, berkata:
”Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami”
Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran
(Ali-’Imran:7)

syukranjz
18-12-2012, 10:50 AM
tt cube menyampaikan supaya xperlu gunakan hadis kan..?

pubin
18-12-2012, 10:55 AM
nope, bkn kalimah "kitab" yg diubahsuai, cuba lg...

nko biasa guna http://corpus.quran.com/ kan...

bandingkan terjemahan yg nko bg dgn terjemahan perkata yg Corpus Quran bg...

pasti nko jumpa kat mana yg tlh diubahsuai...

pd pandangan aku, kegagalan nko kat sini pon dah tunjukkan yg nko takde ilmu & x lyk nak ulas ayat2 Al-Quran Pubin...

sama mcm aku, sbb aku pon tau bender nih ketika membaca & mendgr kuliah tafsir Al-Quran gak...

bro.. aku takda masa nak detail sehabis2nyer..
kalau nko nak buat macam tu, silakan
cuma aku tak masuk campur sampai nak question ada baris takda baris lari sana sini..

kalau nko nak question sampai tahap macam tu
buat aper lagi sekarang ni nko memeluk agama Islam?
kenapa tak masuk agama lain? :D

tambahan, Allah pun cakap..

Patutkah mereka tidak mahu memikirkan isi Al-Quran?
Kalaulah Al-Quran itu bukan dari sisi Allah
nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya.
(An-Nisaa:82)

pubin
18-12-2012, 10:57 AM
tt cube menyampaikan supaya xperlu gunakan hadis kan..?

ayat yang kena guna hadis tu ayat macam mana?

Don Malaya
18-12-2012, 10:58 AM
bro.. aku takda masa nak detail sehabis2nyer..
kalau nko nak buat macam tu, silakan
cuma aku tak masuk campur sampai nak question ada baris takda baris lari sana sini..

kalau nko nak question sampai tahap macam tu
buat aper lagi sekarang ni nko memeluk agama Islam?
kenapa tak masuk agama lain? :D

tambahan, Allah pun cakap..

:D bahalol ape ko nie??? tafsir ikot kepala lutut...kecian ko pubin..nobody will follow u..

pubin
18-12-2012, 10:59 AM
:D bahalol ape ko nie??? tafsir ikot kepala lutut...kecian ko pubin..nobody will follow u..

nko ni tak pernah sekali pun aku tengok keluar benda yang bermanfaat daripada otak nko...
asal keluar cakap jer, mesti cacian..
kalau kat tempat aku, orang macam ni dah lama terburai perut :))

jemi3886
18-12-2012, 11:01 AM
baru aku tau knapa Al-Quran turun lam bahasa Arab..

jemi3886
18-12-2012, 11:02 AM
nko ni tak pernah sekali pun aku tak pernah tengok keluar benda yang bermanfaat daripada otak nko...
asal keluar jer, mesti cacian..
kalau kat tempat aku, orang macam ni dah lama terburai perut :))

waahhh bagusnya agama ciptaan ko... muahahahahhaa

jumatmajid
18-12-2012, 11:05 AM
bro.. aku takda masa nak detail sehabis2nyer..
kalau nko nak buat macam tu, silakan
cuma aku tak masuk campur sampai nak question ada baris takda baris lari sana sini..

kalau nko nak question sampai tahap macam tu
buat aper lagi sekarang ni nko memeluk agama Islam?
kenapa tak masuk agama lain? :D

tambahan, Allah pun cakap..
Patutkah mereka tidak mahu memikirkan isi Al-Quran?
Kalaulah Al-Quran itu bukan dari sisi Allah
nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya.
(An-Nisaa:82)


bkn persoalan ada masa atau takder masa...

bkn persoalan baris lari atau takder baris lgsg...

bkn persoalan aku mempertikaikan agama Islam...

yg aku pertikaikan ialah jika perbezaan kecil antara terjemahan yg nko bg dgn teks asal dlm bhs Arab utk Al-Baqarah, 2 pon nko x mampu nak carik...

mmg jls nko x cukup kelykan utk mengulas mana2 ayat Al-Quran...

jd byk2 lah baca kitab tafsir atau hadir kuliah tafsir Al-Quran...

aku plak rasa malu nak tegur nko mcm nih, selama nih aku anggap nko dah kaji dah seluruh terjemahan Al-Quran tuh...

MerongMahawangsa
18-12-2012, 11:05 AM
nko faham tak aku cakap aper? :Ddan...

pubin,
ko paham tak maksud aku, ko cakap ko tak amik peduli ayat mutasyabihat.
camner ko tau ni ayat mutasyabihat. kenape ko tak treat ni cam ayat muhkamat, senang paham bab kata ko tadik.
caner ko bezakan ni ayat mutasyabihat dan muhkamat..tgk terjemahan melayu/english ?..penterjemah letak kurungan explain ko pun ikut je penterjemah tu.. maksudnya ko terima hadis le.. sebab penterjemah pon refer hadis jugak nak xplain maksud kurungan tu...

pubin
18-12-2012, 11:06 AM
waahhh bagusnya agama ciptaan ko... muahahahahhaa

ni bukan bab agama pun, bab orang2 yang sangat sayang ngan aku.. hehe :))

jemi3886
18-12-2012, 11:07 AM
pubin,
ko paham tak maksud aku, ko cakap ko tak amik peduli ayat mutasyabihat.
camner ko tau ni ayat mutasyabihat. kenape ko tak treat ni cam ayat muhkamat, senang paham bab kata ko tadik.
caner ko bezakan ni ayat mutasyabihat dan muhkamat..tgk terjemahan melayu/english ?..penterjemah letak kurungan explain ko pun ikut je penterjemah tu.. maksudnya ko terima hadis le.. sebab penterjemah pon refer hadis jugak nak xplain maksud kurungan tu...

yang dia punya ikutan takpe la.. yg org len xboleh ikut psai dia tolak hadis. tp dia beriman dgn si penterjemah tu. tu je kesimpulan aku leh bg...

pubin
18-12-2012, 11:13 AM
yang dia punya ikutan takpe la.. yg org len xboleh ikut psai dia tolak hadis. tp dia beriman dgn si penterjemah tu. tu je kesimpulan aku leh bg...

hebat nko, "bahasa" pun jadi isu keimanan juga
agak-agak nyer Allah nak satu dunia blaja dan cakap bahasa arab dgn "Quraish Dialect" kut
orang arab sekarang pun tak tahu "Quraish Dialect"
so camner tu ? kesilapan ker? :D

MerongMahawangsa
18-12-2012, 11:17 AM
hebat nko, "bahasa" pun jadi isu keimanan juga
agak-agak nyer Allah nak satu dunia blaja dan cakap bahasa arab dgn "Quraish Dialect" kut
orang arab sekarang pun tak tahu "Quraish Dialect"
so camner tu ? kesilapan ker? :D

hehe,, dia edit bley plak...:)

indirectly memang la kena blaja arab baru leh paham

pubin
18-12-2012, 11:18 AM
pubin,
ko paham tak maksud aku, ko cakap ko tak amik peduli ayat mutasyabihat.
camner ko tau ni ayat mutasyabihat. kenape ko tak treat ni cam ayat muhkamat, senang paham bab kata ko tadik.
caner ko bezakan ni ayat mutasyabihat dan muhkamat..tgk terjemahan melayu/english ?..penterjemah letak kurungan explain ko pun ikut je penterjemah tu.. maksudnya ko terima hadis le.. sebab penterjemah pon refer hadis jugak nak xplain maksud kurungan tu...

aku ambik ayat simple2 jer..
kalau ada isu tu yang complicated tu
mana boleh settle dalam forum jer bro
pergi ler cari jawapan kat luar..

Ayat-ayat Muhkamat: ayat yang memiliki satu makna saja

dan tidak memungkinkan untuk ditakwil ke makna lain (apa yang tidak membawa kepada takwil melainkan hanya satu sudut makna)
Atau ayat yang diketahui dengan jelas makna dan maksudnya
Muhkam adalah ayat yang maknanya rasional, artinya dengan akal manusia saja pengertian ayat itu dapat ditangkap.
Muhkam ialah ayat yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan keterangan.

jemi3886
18-12-2012, 11:21 AM
hebat nko, "bahasa" pun jadi isu keimanan juga
agak-agak nyer Allah nak satu dunia blaja dan cakap bahasa arab dgn "Quraish Dialect" kut
orang arab sekarang pun tak tahu "Quraish Dialect"
so camner tu ? kesilapan ker? :D

then kesilapan ker kalo ikut hadis maknanye beriman pd perawi? :">

agak-agak nyer Allah???

selamber je agak2 kuasa ALLAH... giler babas ko pubin. ayt muhkamat ke mutasyabihat ayat ko ni pubin??

pub - disko - muhkamat
in - masuk - mutasyabihat

pubin
18-12-2012, 11:21 AM
indirectly memang la kena blaja arab baru leh paham

jadi nko berpendapat bahasa arab adalah penentu tunggal utk faham al-Quran?

terjemahan dan IT system tak boleh langsung menjadi asas keimanan
dan takda lagi cara lain untuk faham al-Quran?
macam tu? :D

jemi3886
18-12-2012, 11:23 AM
hehe,, dia edit bley plak...:)

indirectly memang la kena blaja arab baru leh paham

dia blaja terjemahan dari english ngn bm je.. barang apa bahasa arab ni bro. nnt ditekankan sgt, dikaitkan lak dgn israel ngn yahudi dan nasrani... kita putar lg halim wang besar wang besar

jumatmajid
18-12-2012, 11:24 AM
pub - disko - muhkamat
in - masuk - mutasyabihat

cantek tafsir tuh...:p

sib baik bkn ayat Al-Quran...

pubin
18-12-2012, 11:24 AM
then kesilapan ker kalo ikut hadis maknanye beriman pd perawi? :">

kesilapan besar
al-Quran cakap tak boleh riba
hadis cakap boleh..
pergi ler semak resolusi majlis syariah bank negara

jemi3886
18-12-2012, 11:24 AM
jadi nko berpendapat bahasa arab adalah penentu tunggal utk faham al-Quran?

terjemahan ata IT system tak boleh langsung menjadi asas keimanan
dan takda lagi cara lain untuk faham al-Quran?
macam tu? :D

ko sms la ALLAH knp DIA turunkan Al-Quran dr kuturunan Arab dan khususnya bahasa Arab.

jemi3886
18-12-2012, 11:27 AM
kesilapan besar
al-Quran cakap tak boleh riba
hadis cakap boleh..
pergi ler semak resolusi majlis syariah bank negara

yang ko nk buat loan tu knp? simpan jela duit, pastu bli cash. apa yg payah? nak blajar AQ dan simpan duit payah ke?

institusi bank, binaan sape? sape pengasas?. tu antara org2 yg bace AQ jugak pengasasnya.

nak pergi mana lak slpas kita gi bank ni? :-?

pubin
18-12-2012, 11:27 AM
ko sms la ALLAH knp DIA turunkan Al-Quran dr kuturunan Arab dan khususnya bahasa Arab.

nko rujuk pada ustaz kat masjid tu terjemahan tak?
dia 100% cakap bahasa arab masa menerangkan kat nko?

Don Malaya
18-12-2012, 11:29 AM
nko ni tak pernah sekali pun aku tengok keluar benda yang bermanfaat daripada otak nko...
asal keluar cakap jer, mesti cacian..
kalau kat tempat aku, orang macam ni dah lama terburai perut :))

ko pulak aku tgk...xde ape pon isi yg ko bagi..semua SESAT..mane lagi elok...maki or SESAT???? mane lagi berat??

klu ko kat tmpat aku ...dah lame kene pijak2x ...

kewujudan GAH dlm masyarakat...sgt bahaye...

aku maki ko sebab..ko nie x layak pon nak berbicara pasal islam dlm forum bue....ILMU ko tu layak lagi ....umpama kuman ....setakat...copy paste..ceduk sane sikit..ceduk sini sikit..jadilahh THEORY PUBIN...

hahahahah....USELESS

pubin
18-12-2012, 11:30 AM
yang ko nk buat loan tu knp? simpan jela duit, pastu bli cash. apa yg payah? nak blajar AQ dan simpan duit payah ke?

institusi bank, binaan sape? sape pengasas?. tu antara org2 yg bace AQ jugak pengasasnya.

nak pergi mana lak slpas kita gi bank ni? :-?

aku tak citer pasal buat loan atau tidak
aku cakap pasal wujudnya "perbankan Islam" melalui tafsiran hadis
wang kertas bro? camner tu?
legal tender? wang paksaan nie..
International Fiqh Academy keluarkan fatwa
satu dunia pakai fatwa ni
camner nie?
semua ni daripada Rasuullah SAW dan al-Quran?

MerongMahawangsa
18-12-2012, 11:30 AM
jadi nko berpendapat bahasa arab adalah penentu tunggal utk faham al-Quran?

terjemahan dan IT system tak boleh langsung menjadi asas keimanan
dan takda lagi cara lain untuk faham al-Quran?
macam tu? :D

nko rujuk pada ustaz tu terjemahan tak?

ko baca terjemaahan secara tak langsung ko belajar arab la tu..
kalo tak camner ko tau maksud Akbar tu besar

gunungemas
18-12-2012, 11:31 AM
aku heran.....

pubin
18-12-2012, 11:32 AM
ko pulak aku tgk...xde ape pon isi yg ko bagi..semua SESAT..mane lagi elok...maki or SESAT???? mane lagi berat??

klu ko kat tmpat aku ...dah lame kene pijak2x ...

kewujudan GAH dlm masyarakat...sgt bahaye...

sebelum nko pijak aku, nko dulu yang jadi makanan ikan.. :))

jemi3886
18-12-2012, 11:34 AM
nko rujuk pada ustaz kat masjid tu terjemahan tak?
dia 100% cakap bahasa arab masa menerangkan kat nko?

owh, balik dr bank kita g masjid lak ye...

aku harap ko leh terang la dlu knp ko leh tls; agak-agaknya ALLAH seperti post#80 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15514597&postcount=80). nak penjelasan je

memangla lam masjid tu aku ckp melayu sbb aku melayu. mslah bahasa, asasnya dr Arab, terjemah jd melayu/english/france/cina dll.

xda masalah bab bahasa, tp penterjemah itu yg jd isunya. nah makna penterjemah;

Penterjemahan atau alih bahasa ialah perbuatan mentafsir makna sesuatu teks dan menerbitnya semula dalam bahasa yang lain. Tujuan penterjemahan adalah untuk menghasilkan satu karya terjemahan (teks sasaran) yang membawa makna yang sama dengan sesuatu karya bahasa asing (teks sumber). Penterjemahan merupakan satu aktiviti yang penting untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kerana ia membolehkan masyarakat menikmati ilmu pengetahuan daripada budaya asing.http://ms.wikipedia.org/wiki/Penterjemahan

Jess.Malik
18-12-2012, 11:36 AM
jadi nko berpendapat bahasa arab adalah penentu tunggal utk faham al-Quran?

terjemahan dan IT system tak boleh langsung menjadi asas keimanan
dan takda lagi cara lain untuk faham al-Quran?
macam tu? :D

memang betul pun...Bahasa Arab perlu dipelajari.

Tak lama pun..

4 tahun - belajar asas
10 tahun - jadi pandai
20 tahun - expert

Sepatutnya,orang yang belajar selalu ini merasakan mereka kurang ilmu selalu, tetapi dalam kes kau pulak memang pelik.....

Jess.Malik
18-12-2012, 11:37 AM
Jika ada seseorang atau sekumpulan yang membawa fahaman yang unik dan lain daripada kebiasaan maka kita harus melihat beberapa faktor seperti di bawah ini:

Apakah akidah mereka? Tanya kepada mereka ini terlebih dahulu dan dapatkan penjelasan yang rapi dan menyakinkan kita semua untuk menghindar fitnah kepada diri kita dan Ulama? Amat penting!!


Adakah mereka merupakan Ahlus Sunnah Wal Jamaat(Mazhab Hanafi, Maliki, Syafie', Hanbali)?
Adakah mereka merupakan pengikut Mazhab Syiah?
Adakah mereka merupakan golongan yang tidak percaya kepada hadith?
Adakah mereka merupakan golongan yang berpegang kepada fahaman Wahabi atau sedikit-sebanyak cenderung kepada Wahabi?
Adakah mereka merupakan golongan Melayu yang sudah murtad dan mempersoalkan Islam supaya menimbulkan keraguan kepada Umat Islam?
Adakah mereka merupakan penganut2 agama lain yang membenci Islam dan pandai bercakap bahasa Melayu walaupun dalam dialek Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya??
Adakah mereka merupakan agen2 perisikan yang beroperasi secara halus dalam menghancurkan perpaduan? Mereka sudah wujud lama dan terbukti. Sesiapa yang menafikan perkara ini, maka kamu memang lurus bendul dan tidak memahami politik antarabangsa(seumpama)
Adakah mereka baru sahaja belajar mengenai Islam kerana ketika mereka masih di tadika, sekolah, Universiti, mereka tidak mengambil tahu atau tidak ingin mengambil tahu pasal Islam? Mereka ini juga selalunya baru mengkaji Islam selama 1 - 3 tahun dan kemudian berkongsi dengan seluruh dunia mengatakan mereka berada dalam kebenaran?


- Adakah mereka mempunyai masalah mental/gila baru2 atau sebelum ini? Dalam hal2 yang melibatkan akidah agama , perlu ada doktor atau sekumpulan professional dan tidak professional yang boleh mengiktiraf sama ada mereka ini mempunyai masalah mental, gila dan seangkatan dengannya?

- Adakah mereka baru sahaja bercerai atau putus cinta? Mengikut pengalaman aku dalam menghadapi kes2 sebegini, memang ada golongan yang baru putus cinta atau bercerai dan mereka ini mempunyai kecenderungan yang tinggi dalam hal2 sebegini? Tetapi, mereka akan reda selepas 1-7 tahun(mengikut pengalaman aku lah)

- Adakah mereka mempunyai kepandaian dan memahami Bahasa Arab?

- Apakah mereka tidak memberitahu mengenai umur mereka? Adakah mereka sudah akil baligh? Dari segi saintifik, memang ada yang lambat akil baligh. Jadi, perlu berhati-hati.

- Apakah mereka ini mempunyai masalah akhlak atau suka melakukan maksiat?

- Adakah mereka merupakan golongan gay atau lesbian yang cenderung untuk mengikut pendapat semata2 untuk golongan mereka?

Jadi, sebab itu mereka yang membawa fahaman yang bercanggah dan berbahaya kepada perpaduan, maka mereka patut memenuhi kriteria di atas.

Jika ada pertambahan, aku akan update pada masa depan.

jemi3886
18-12-2012, 11:39 AM
aku tak citer pasal buat loan atau tidak
aku cakap pasal wujudnya "perbankan Islam" melalui tafsiran hadis
wang kertas bro? camner tu?
legal tender? wang paksaan nie..
International Fiqh Academy keluarkan fatwa
satu dunia pakai fatwa ni
camner nie?
semua ni daripada Rasuullah SAW dan al-Quran?

adeh tt pon offtopic...muahahahaha....:eek:

yang bank2 ni pon, aku kurang arif la.. bleh la tnye kat sape2 yg tahu psal banking ni... org belajo perbankan islam ni 5taun, aku belajo tool and die je 3taun.. ahaks...

pasal bank2, wang kertas, legal tender, loan, money lender..sume aku xjoin. wang kertas tu yela, nk buat cane lg kne la pakai. yg len2 xpasti...hehehe

Don Malaya
18-12-2012, 11:41 AM
sebelum nko pijak aku, nko dulu yang jadi makanan ikan.. :))

:D wooo..takot2x :eek: :eek:

ko setakat jadi KEYBORD WARRIOR... kah3xx.. sudah2x laa dok mnyesatkan org..

pubin
18-12-2012, 11:41 AM
xda masalah bab bahasa, tp penterjemah itu yg jd isunya. nah makna penterjemah;

takda masalah pula
nko cakap macam mana ni?
sekejap boleh, sekejap tak boleh :-?
tp dia beriman dgn si penterjemah tu

tu nko cakap aku beriman dengan terjemah
padahal yang nko pergi masjid pun ustaz nko tak cakap 100% bahasa arab
cakap bahasa melayu jer...
so? apa nko cakap ni?

buku terjemahan salah banyak dan menyesatkan ker?
dia orang takda kelulusan?
apsal jabatan agama luluskan kan kat pasaran kalau dah menyesatkan? :D

MerongMahawangsa
18-12-2012, 11:44 AM
memang betul pun...Bahasa Arab perlu dipelajari.

Tak lama pun..

4 tahun - belajar asas
10 tahun - jadi pandai
20 tahun - expert

Sepatutnya,orang yang belajar selalu ini merasakan mereka kurang ilmu selalu, tetapi dalam kes kau pulak memang pelik.....

btol tu.
dalam Al-QUran senderi suruh manusia carik ilmu byk2.
belaja arab tu mencarik ilmu supaya lebih paham,
bukannye belaja terjemahan pastu nak ajar orang2 yg belaja arab beberapa tahun..
Arab bahasa terpilih sebab zaman tu mmg zaman penyair2 sgt hebat. Al-Quran lagik hebat dari syair2 sebab tu org arab@penyair sendri terpegun..bley kata ni Zaman Bahasa. Mukjizat Nabi s.a.w

Cam zaman Nabi Musa terkenal dgr Zaman Sihir.. sebab tu lawannye Kitab Taurat lebih hebat dari Sihir. Mukjizat Musa a.s

pubin
18-12-2012, 11:45 AM
:D wooo..takot2x :eek: :eek:

ko setakat jadi KEYBORD WARRIOR... kah3xx.. sudah2x laa dok mnyesatkan org..

takda keyboard warrior nyer..
nko jer tak kenal dunia lagi
sebab tu mulut macam tahik :))

jumatmajid
18-12-2012, 11:45 AM
kesilapan besar
al-Quran cakap tak boleh riba
hadis cakap boleh..
pergi ler semak resolusi majlis syariah bank negara

dah terbukti takder ilmu utk mengulas ayat2 Al-Quran...

skrg nak ulas hadis plak yer...

klu ilmu yg plg asas , i.e. bhs Arab, sekali pon takder, lbh baik dgr & ikut ajerlah pendpt para ulama Pubin...

nnt perbezaan satu kalimah dlm terjemahan dgn teks asal pon nko x mampu nak cari memalukan diri sendiri jerr...

pubin
18-12-2012, 11:47 AM
btol tu.
dalam Al-QUran senderi suruh manusia carik ilmu byk2.
belaja arab tu mencarik ilmu supaya lebih paham,
bukannye belaja terjemahan pastu nak ajar orang2 yg belaja arab beberapa tahun..
Arab bahasa terpilih sebab zaman tu mmg zaman penyair2 sgt hebat. Al-Quran lagik hebat dari syair2 sebab tu org arab@penyair sendri terpegun..bley kata ni Zaman Bahasa. Mukjizat Nabi s.a.w

Cam zaman Nabi Musa terkenal dgr Zaman Sihir.. sebab tu lawannye Kitab Taurat lebih hebat dari Sihir. Mukjizat Musa a.s

arab zoro ler ni.. :D

So much so, that the Qur’anic terms were dressed up with the erroneous philosophies prevalent in the once Zoroastrian culture of Persia, and they became widely accepted even among the Arabs!

This staggering tragedy explains why, how and where, even the Arabic speaking people lose their touch with the Qur’an! The Book describes this staggering tragedy very clearly,


They have been thinking of the Ajami Arabic as the known Language of the Qur’an. By Ajami Arabic I mean applying the Zoro-Persian or any alien concepts to the Arabic words and terms of the Qur’an.


Quraish Dialect & al-Quran

44:58 Certainly, (O Prophet) We have made this Qur’an easy in your tongue, in order that they may take it to heart.

69:40 This is the revealed Word in the dialect of a noble Messenger.

81:19 This is the revealed Word in the dialect of a noble Messenger. [44:58, 69:40]

How was mankind robbed of God’s Final revelation? He Himself extols this revelation, “And this grace of your Lord is better than all the treasures that they may amass.” [10:57-58,16:53, 16:71, 43:32] By robbing I mean giving alien, erroneous and misleading meanings and concepts to the original matchless, powerful and glorious Qur’anic terms. Here is how it happened:

The First Dilemma

While the language of the Qur’an remained untouched, its words and terms were made to lose the splendor they so beautifully conveyed in the original, revealed Arabic. So much so, that the Qur’anic terms were dressed up with the erroneous philosophies prevalent in the once Zoroastrian culture of Persia, and they became widely accepted even among the Arabs!

This staggering tragedy explains why, how and where, even the Arabic speaking people lose their touch with the Qur’an! The Book describes this staggering tragedy very clearly,

25:30 And the Messenger will say, “O My Lord! These are my people, the ones who had disabled this Qur’an making it of no account.” [They had immobilized it like villagers who bind a cow by tying her front foot to her horn. Mahjoor = A cow thus immobilized]

This ill treatment of the Divine message and the subsequent filling of the void with conjecture is THE cause of the Muslim downfall on a Global scale.

Any nation that holds on to this Divine Writ in letter and spirit can build a Paradise on earth. The early Islamic history is a great testimonial to this claim, but we will explore this point a little further.

How, then, do the others continue to make progress? Naturally, a very important question arises here. In the last several centuries, the West and many other non-Muslim countries have been making spellbinding advances in education, science and technology and in their governmental systems without the Qur’an! The short answer is that they have been using well their faculties of reason and intellectual inquiry.

Another very significant factor has been quietly playing its role in this regard. The Qur’an has been, perceptibly and imperceptibly, making a Universal impact on human civilization during the last fourteen centuries. The celebrated French surgeon, thinker and historian, Robert Briffault (1876-1978) has very convincingly elaborated this fact in his remarkable work, “The Making of Humanity.”

But Muslims, after disabling the Divine revelation, have also allowed their intellect to paralyze. They have fallen easy prey to the utterly senseless dogmas fabricated centuries after the exalted Prophet and his noble companions.

However, the rule stands for all that the Last revelation of God economizes human effort (Sir Allama Iqbal). It can give them eminence they have never imagined before, scientific and moral achievements side by side, in a short span of time without having to go through the prolonged ordeal of learning through trial and error. And thus, they can adopt a progressive system of life that embraces all that is good, promoting the well-being of humanity, while avoiding all that is evil and harmful. Furthermore, this Revealed System of Life is fully sustainable and durable.

How Does The Current Arabic Rob The Qur’an?

44:58 Certainly, (O Prophet) We have made this Qur’an easy in your tongue, in order that they may take it to heart.

69:40 This is the revealed Word in the dialect of a noble Messenger.

81:19 This is the revealed Word in the dialect of a noble Messenger. [44:58, 69:40]

It is of paramount importance to know that the mentioned dialect is not extinct. It is very much alive and well in the Pre-Islamic and ‘Para-Islamic’ poetry and well preserved in some good dictionaries such as Tajil ‘Uroos, Lisanil ‘Arab, Qamoos, Lane’s Lexicon, Al-Mufridaat Fi Ghareebil Qur’an and Lughaatil Qur’an. The first of these practically embraces the next two and the last one is from Arabic to Urdu. Edward Lane’s Lexicon is primarily based on Tajil ‘Uroos. The role of the desert nomads, especially in the Empty Quarter, has already been mentioned.

I will keep this discourse brief since nothing is more convincing than citing relevant examples. Plenty of such examples are given throughout the rendition for the reader to see for himself how the Ajami (Non-Arab, and more specifically, non-Qur’anic) concepts rob the Qur’anic terms of their clarity, power and grandeur.

Herein are given only a few of those examples:

• Taqwa is usually translated as: Righteousness, goodness, avoiding evil, God-consciousness, warding

off evil, piety, fearing God, doing good etc. Now a non-Muslim, or even a bright Muslim youngster may ask, “Well, the Qur’an in the very beginning claims that it is a guidance for the righteous, the God-conscious, he who wards off evil, the pious, he who fears God, one who does good works. But, why should such people need any guidance?”

The answer lies in the Quraish dialect that describes Taqwa as walking in security, like someone who strolls through a garden but watches his garment against getting entangled in bushes and thorns. All of a sudden the verse now makes beautiful sense, that the Qur’an is a Guide to those who wish to journey through life in honor and security.

Manyyasha is almost invariably translated as ‘whatever God wills.’ Since this term appears in the Qur’an very frequently, its wrong translation lays down the foundation of ‘Fatalism’ in Islam. Such erroneous translations can only convey abject messages and results like this: ‘God honors whomever He wills and humiliates whomever He wills.’ Or, ‘God sends astray whomever He wills and guides whomever He wills.’ An intelligent reader has every right to ask, “Why then did God reveal His message in the first place?”

The original Qur’anic meaning of Manyyasha is, ‘according to His laws’. God has appointed laws for success vs failure, and for guidance vs straying. [And these laws are given in the Qur’an. See 4:88]
Such terms as Sayyeh, Ithm, Zanb, Fisq, ‘Udwaan and the like are all blanketed together as the vague term ‘SIN’. I have let the Qur’an explain the true meanings of each term repeatedly in the text, at times in parentheses.

Zulm has almost always been given a very vague meaning, ‘wrongdoing’. But the Qur’anic concept of Zulm is extremely clear and appealing: To displace something from its rightful place – to harm one’s own self – violation of human rights – oppression – relegating the truth – to hurt anyone. These meanings become crystal clear in their context in every single related verse.

Hasanah, Khair, Saalehat, ‘Amal-e-Saaleh, Birr etc are all blanketed together as the vague ’good deeds’. The correct Qur’anic meanings I have incorporated in the text at the relevant places.

In addition, the true Qur’anic understanding of terms such as Adam, Angels, Satan, Jinn, Salaat, Zakaat, Saum, Hajj, The Unseen, The Occult Phenomena, Belief, Kufr, Resurrection, The Law of Requital, Duniya, The Hereafter, Haraam, Halaal, Jihad, Islam, Iman, and many more will repeatedly be found in the text just as the Qur’an explains them.

The Second Dilemma

It occurred when the commentators of the Qur’an, centuries after its revelation, tried to connect every verse with a certain historical event, calling the process Shaan-e-Nuzool (Circumstances of a revelation.) Here the words and terms of the Qur’an were given tailor-made meanings to fit the supposed story, with total disregard to their original vibrant meanings, concepts and messages.

This deplorable practice only serves to bind the verses of the Timeless Qur’an to some supposed incidents and chain the Word of God in another set of shackles!

A very significant Islamic jurist, Imam Ahmad bin Hanbal (d. 241 AH) in those early times saw the chaos and raised a very strong voice against this awful practice, “Three kinds of books are absolutely unfounded, Maghaazi, Malaahem and Tafseer” -(The exalted Prophet’s battles, his dreams, and expositions of the Qur’an done by ancient scholars). [Ref: Tazkarah-til-Maudhua’at by Ash-Shaikh Muhammad Tahir Al-Makki and Maudhu’aat-e-Kabeer by Mulla Ali Qari]

Worst of all, and inevitably so, this conjecture of Shaan-e-Nuzool was attributed to the exalted Prophet and his noble companions. This led people into believing that this was how they (the Prophet and his companions) used to understand the Qur’an! So, the foundation of an Islamic decline was laid down and mankind was robbed of the Supreme Gift of guidance bestowed upon them by the Creator!

Now The Third Dilemma

The later generations of translators and commentators have uncritically followed the men of old and this tendency has been consistently taking its noxious toll. They have been thinking of the Ajami Arabic as the known Language of the Qur’an. By Ajami Arabic I mean applying the Zoro-Persian or any alien concepts to the Arabic words and terms of the Qur’an.

Please recall that this deplorable practice of “Shaan-e-Nuzool” was given legitimacy during the Abbasid Dynasty to the extent that the alien, empty and erroneous concepts given to the Qur’anic terms became widely known and well accepted. The Mighty Word of God, the great Equalizer of humanity, threatened the personal interests of the elite, whereas a ‘disabled’ Qur’an very well suited the ulterior motives of the Royalty, the Elite and the Islamic priesthood. A formidable coalition of this ‘eternally’ sinister TRIO thus made inroads into Islam and supported each other toward a common goal, that is, exploitation and enrichment at the expense of the masses who, in turn, violated one another’s, and particularly women’s rights.

The later commentators whether Arabs or non-Arabs, have since looked at the Qur’an with the tinted glasses of the earlier Mufassireen (commentators or exponents.) This dilemma has only helped perpetuate the pathetic state of mental slavery of the “Islamic” world to this day.

pubin
18-12-2012, 11:49 AM
dah terbukti takder ilmu utk mengulas ayat2 Al-Quran...

skrg nak ulas hadis plak yer...

klu ilmu yg plg asas , i.e. bhs Arab, sekali pon takder, lbh baik dgr & ikut ajerlah pendpt para ulama Pubin...

nnt perbezaan satu kalimah dlm terjemahan dgn teks asal pon nko x mampu nak cari memalukan diri sendiri jerr...

kalau ada isu tu.. quote jerlah
apa masalahnya
nnt bincang sekali
takda jawapan juga, rujuk kat luar. :D

MerongMahawangsa
18-12-2012, 11:52 AM
arab zoro ler ni.. :D

arab zoro tu ape..:-?

jemi3886
18-12-2012, 11:53 AM
takda masalah pula
nko cakap macam mana ni?
sekejap boleh, sekejap tak boleh :-?


tu nko cakap aku beriman dengan terjemah
padahal yang nko pergi masjid pun ustaz nko tak cakap 100% bahasa arab
cakap bahasa melayu jer...
so? apa nko cakap ni?

buku terjemahan salah banyak dan menyesatkan ker?
dia orang takda kelulusan?
apsal jabatan agama luluskan kan kat pasaran kalau dah salah terjemah :D

hebat ko ni pubin, ayat2 aku pon ko amik separuh2. de muhkamat ngn mutasyabihat jugak ke ayat2 aku ni? :eek:

pubin,
ko paham tak maksud aku, ko cakap ko tak amik peduli ayat mutasyabihat.
camner ko tau ni ayat mutasyabihat. kenape ko tak treat ni cam ayat muhkamat, senang paham bab kata ko tadik.
caner ko bezakan ni ayat mutasyabihat dan muhkamat..tgk terjemahan melayu/english ?..penterjemah letak kurungan explain ko pun ikut je penterjemah tu.. maksudnya ko terima hadis le.. sebab penterjemah pon refer hadis jugak nak xplain maksud kurungan tu...

yang dia punya ikutan takpe la.. yg org len xboleh ikut psai dia tolak hadis. tp dia beriman dgn si penterjemah tu. tu je kesimpulan aku leh bg...

owh, balik dr bank kita g masjid lak ye...

aku harap ko leh terang la dlu knp ko leh tls; agak-agaknya ALLAH seperti post#80 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15514597&postcount=80). nak penjelasan je

memangla lam masjid tu aku ckp melayu sbb aku melayu. mslah bahasa, asasnya dr Arab, terjemah jd melayu/english/france/cina dll.

xda masalah bab bahasa, tp penterjemah itu yg jd isunya. nah makna penterjemah;

Penterjemahan atau alih bahasa ialah perbuatan mentafsir makna sesuatu teks dan menerbitnya semula dalam bahasa yang lain. Tujuan penterjemahan adalah untuk menghasilkan satu karya terjemahan (teks sasaran) yang membawa makna yang sama dengan sesuatu karya bahasa asing (teks sumber). Penterjemahan merupakan satu aktiviti yang penting untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kerana ia membolehkan masyarakat menikmati ilmu pengetahuan daripada budaya asing.http://ms.wikipedia.org/wiki/Penterjemahan

xda mslh bahasa sebab aku org melayu, ckp bahasa melayu.
ada mslh bahasa sebab AQ dlm bahasa arab, dan aku org melayu

ko boleh beza tak dua tu pubin? masuk-disko pon jgnla sesat sgt sampai buta xleh paham 2 tu...

karya terjemahan (teks sasaran) - melayu
karya bahasa asing (teks sumber) - arab

kalo aku ckp kelate ko leh paham? kalo aku cakap ganu ko leh paham? kalo aku ckp utara ko leh paham? kalo aku ckp selatan ko leh paham? tu bru isu dialek dlm bahasa melayu. belum disentuh tatabahasa melayu, belom disentuh penjodoh bilangan bahasa melayu lagi. ko igt ko org melayu ko expert bahasa melayu ke?

tu belom bahasa arab.

kalo ade kesilapan jabatan agama, tu kesalahan dorg la dan manusia tidak akan lari dr kesilapan. dan jika engko tgk buku tu xdak silap, dan ade org tgk buku tu silap, kenapa engko berlari pulak mengejar kesilapan tu?

jemi3886
18-12-2012, 11:54 AM
arab zoro ler ni.. :D

ikut omputih aje pubin ni..mujur aku melayu. xpaham... hehehehehe :))

pubin
18-12-2012, 11:54 AM
arab zoro tu ape..:-?

baca artikel pasal quraish dialect kat atas tu

They have been thinking of the Ajami Arabic as the known Language of the Qur’an. By Ajami Arabic I mean applying the Zoro-Persian or any alien concepts to the Arabic words and terms of the Qur’an.

Don Malaya
18-12-2012, 11:55 AM
lagi dilayan lagi x btol golongan GAH nie...den tgk je dr luar..yg penting x terpengaruh sikit pon..

jemi3886
18-12-2012, 11:59 AM
baca artikel pasal quraish dialect kat atas tu

tulis lam bm la pubin... kalo ko omputih pon, sini carigold..bukan findgold...muahahahaha....jd kne bm la... ko terjemah la skali lagi tgk camner lak jdnye....

pubin
18-12-2012, 11:59 AM
hebat ko ni pubin, ayat2 aku pon ko amik separuh2. de muhkamat ngn mutasyabihat jugak ke ayat2 aku ni? :eek:xda mslh bahasa sebab aku org melayu, ckp bahasa melayu.
ada mslh bahasa sebab AQ dlm bahasa arab, dan aku org melayu

ko boleh beza tak dua tu pubin? masuk-disko pon jgnla sesat sgt sampai buta xleh paham 2 tu...

karya terjemahan (teks sasaran) - melayu
karya bahasa asing (teks sumber) - arab

kalo aku ckp kelate ko leh paham? kalo aku cakap ganu ko leh paham? kalo aku ckp utara ko leh paham? kalo aku ckp selatan ko leh paham? tu bru isu dialek dlm bahasa melayu. belum disentuh tatabahasa melayu, belom disentuh penjodoh bilangan bahasa melayu lagi. ko igt ko org melayu ko expert bahasa melayu ke?

tu belom bahasa arab.

kalo ade kesilapan jabatan agama, tu kesalahan dorg la dan manusia tidak akan lari dr kesilapan. dan jika engko tgk buku tu xdak silap, dan ade org tgk buku tu silap, kenapa engko berlari pulak mengejar kesilapan tu?

ah.. tak faham aku ngan nko nyer pemikiran
nko blaja faham al-Quran daripada ustaz berbahasa melayu = boleh
orang lain baca terjemahan (macam2 sumber)/ semak arabic root word = tak boleh

silap haribulan dan dengan sistem hari ni
ustaz nko pun bungkus dgn bahasa arab
dia baru terhegeh2 cari maksud...
orang dah dapat root word dan pemahaman sebenar dalam masa 1 second :D

ok.. test sikit, tengok ustaz nko terjemah betul ker tidak. hehe..
boleh ker pukul isteri mengikut ayat al-Quran?? :D

jemi3886
18-12-2012, 12:01 PM
lagi dilayan lagi x btol golongan GAH nie...den tgk je dr luar..yg penting x terpengaruh sikit pon..

aku suke la layan si pubin ni... bile dah xleh nk jawab, dituduhnya arab zoro. biler dah pening nk spin, dibagi lak terjemahan lam b.inggeris. aku asyik2 tertunggu, ble terjemahan lam france/spanish datang ni.

pubin
18-12-2012, 12:02 PM
lagi dilayan lagi x btol golongan GAH nie...den tgk je dr luar..yg penting x terpengaruh sikit pon..

kalau dah tak terpengaruh apsal nko lepak sini?

kalau kat tempat akulah...
aku dengar gossip2 jer.. tatau betul ker tidak. hehe
orang mulut macam nko nie... orang yg mulut macam tahi..
selalu nyer dia potong dada
taruh batu, jahit balik, pastu buang dalam laut..
cerita dongeng juga ler kut.. hehe :))

pubin
18-12-2012, 12:04 PM
aku suke la layan si pubin ni... bile dah xleh nk jawab, dituduhnya arab zoro. biler dah pening nk spin, dibagi lak terjemahan lam b.inggeris. aku asyik2 tertunggu, ble terjemahan lam france/spanish datang ni.

la.. dah bagi artikel dan fakta pun spin juga.. mampus :D

MerongMahawangsa
18-12-2012, 12:06 PM
baca artikel pasal quraish dialect kat atas tu


pubin, aku dah baca,..nak tanya sket.
sapa yg tulih artikel n buat conclusion ni
bley tau author dia. aku nak baca satu buku die

jemi3886
18-12-2012, 12:06 PM
ah.. tak faham aku ngan nko nyer pemikiran
nko blaja faham al-Quran daripada ustaz berbahasa melayu = boleh
orang lain baca terjemahan (macam2 sumber)/ semak arabic root word = tak boleh

silap haribulan dan dengan sistem hari ni
ustaz nko pun bungkus dgn bahasa arab
dia baru terhegeh2 cari maksud...
orang dah dapat root word dan pemahaman sebenar dalam masa 1 second :D

ok.. test sikit, tengok ustaz nko terjemah betul ker tidak. hehe..
boleh ker pukul isteri mengikut ayat al-Quran?? :D

ala pubin...dari bank, kita g masjid. now ni balik umah lak pikir leh ke tak pukul bini... adeh...lawak lawak....

tnye la lg pubin, hudud lom masuk lagi tu, lepas tu kita g jalan2 la tgk org smayang kat mana, solat camner lak ye...

lepas tu kita pusing town, jalan2 then pergi balik ke bank ke camner ni pubin? lastly aku rase in-pub-in jugak ni... dangdut skali...

ko power pubin, root word 1 second da paham, aku jumpe 15org ustaz ke cikgu2 ke, aku still lagi nak cari jawapan. sbb tu aku sdg berguru dgn ko ni. ko cerita la, aku xtau semua tu.

jemi3886
18-12-2012, 12:07 PM
kalau dah tak terpengaruh apsal nko lepak sini?

kalau kat tempat akulah...
aku dengar gossip2 jer.. tatau betul ker tidak. hehe
orang mulut macam nko nie... orang yg mulut macam tahi..
selalu nyer dia potong dada
taruh batu, jahit balik, pastu buang dalam laut..
cerita dongeng juga ler kut.. hehe :))

wow..hudud tu..de lam AQ.

jemi3886
18-12-2012, 12:08 PM
la.. dah bagi artikel dan fakta pun spin juga.. mampus :D

fakta dr sumber spin otak ko, bukan dr sumber aku. jadi, ikut suke ko la nk mampus ke x... ekekekeke

Don Malaya
18-12-2012, 12:08 PM
kalau dah tak terpengaruh apsal nko lepak sini?

kalau kat tempat akulah...
aku dengar gossip2 jer.. tatau betul ker tidak. hehe
orang mulut macam nko nie... orang yg mulut macam tahi..
selalu nyer dia potong dada
taruh batu, jahit balik, pastu buang dalam laut..
cerita dongeng juga ler kut.. hehe :))

:D ckp laa ape ko nak ckp pubin..PROVOKASI nie.. :) semoga diberi hidayah.

susah ckp ngn org yg pki kepala lutut

pubin
18-12-2012, 12:11 PM
ala pubin...dari bank, kita g masjid. now ni balik umah lak pikir leh ke tak pukul bini... adeh...lawak lawak....

macam tu ler taktic nko dari dulu
1. mula-mula timbulkan persoalan
2. kalau kena counter, cuba jawab
3. kalau tak boleh jawab

pilihan selanjutnya

4. spin buat lawak
5. spin melalui kutukan
6. spin melalui gelak
7. spin melalui cara-cara lain :))

pubin
18-12-2012, 12:12 PM
:D ckp laa ape ko nak ckp pubin..PROVOKASI nie.. :) semoga diberi hidayah.

susah ckp ngn org yg pki kepala lutut

aik cakap pasal hidayah pula
nko kata nko "Don"
nko nie don area mana? :D

jemi3886
18-12-2012, 12:14 PM
macam tu ler taktic nko dari dulu
1. mula-mula timbulkan persoalan
2. kalau kena counter, cuba jawab
3. kalau tak boleh jawab

pilihan selanjutnya

4. spin buat lawak
5. spin melalui kutukan
6. spin melalui gelak
7. spin melalui cara-cara lain :))

semua tu aku belajo dr enko... :)paid

pubin
18-12-2012, 12:14 PM
pubin, aku dah baca,..nak tanya sket.
sapa yg tulih artikel n buat conclusion ni
bley tau author dia. aku nak baca satu buku die

tu bukan artikel.. daripada "Forward" bagi terjemahan al-Quran

pubin
18-12-2012, 12:17 PM
semua tu aku belajo dr enko... :)paid

takda nyer aku guna teknik nko niee..
daripda guna teknik ni dan tanya soklan tak relevan, baik aku tido :D

MerongMahawangsa
18-12-2012, 12:19 PM
Pubin,
Belajarlah Bahasa Arab,
Confirm ko leh jadik student yg terbaek.
Bahasa Arab mmg bahasa yg tade bahasa leh chalenge
ko akan lebih paham maksud2nye nanti.

ko akan paham kenapa dalam terjemaahan melayu pakai ayat sumpah arab = Demi .. contoh Demi Masa, Demi Kuda Perang....etc
Kenapa Allah bahasakan diriNya = Kami

Bahasa Arab best

Don Malaya
18-12-2012, 12:19 PM
aik cakap pasal hidayah pula
nko kata nko "Don"
nko nie don area mana? :D

x perlu tahu...cukup sekadar tahu

MerongMahawangsa
18-12-2012, 12:20 PM
tu bukan artikel.. daripada "Forward" bagi terjemahan al-Quran

kenapa ko percaya cerita 'Forward'?

pubin
18-12-2012, 12:22 PM
Pubin,
Belajarlah Bahasa Arab,
Confirm ko leh jadik student yg terbaek.
Bahasa Arab mmg bahasa yg tade bahasa leh chalenge
ko akan lebih paham maksud2nye nanti.

ko akan paham kenapa dalam terjemaahan melayu pakai ayat sumpah arab = Demi .. contoh Demi Masa, Demi Kuda Perang....etc
Kenapa Allah bahasakan diriNya = Kami

Bahasa Arab best

al-Quran pakai bahasa hati bro
sebab tu al-Quran diturunkan utk seluruh manusia
sebab semua manusia ada hati..
dan sebab tu juga orang arab sendiri pun reject
kalau al-Quran turun dalam Bahasa Melayu
orang reject serupa tu juga

dan Rasulullah SAW pun dah bagi contoh bagaimana nak faham al-Quran secara betul
13 tahun kat Gua Hira
sucikan...
1. nafsu
2. minda
3. hati
4. bermulalah "IQRA" (bacalah)

apa maksud bacalah?
nilah cara faham al-Quran yang betul...
bukan sebab bahasa arab tu :D

tapi nkorang mesti takda yang ikut
sebab aper?
sebab susah gila..
tu yang pakai "iman on paper" tu..:D

pubin
18-12-2012, 12:28 PM
kenapa ko percaya cerita 'Forward'?

nko pergi ler research sendiri.. tak pun tanya org badwi :D

pubin
18-12-2012, 12:35 PM
x perlu tahu...cukup sekadar tahu

Don mende lepak kat forum..
don slalu sibuk blasah atau ugut orang..
mana ada lepak forum .. hehe
ker nko nie..
Donkey?
Dongga?
Donut?
Don play-play?
Don disturb?
Don open the door? :))

Don Malaya
18-12-2012, 12:39 PM
Don mende lepak kat forum..
don slalu sibuk blasah atau ugut orang..
mana ada lepak forum .. hehe
ker nko nie..
Donkey?
Dongga?
Donut?
Don play-play?
Don disturb?
Don open the door? :))

?????? apekejadah ko nie??? dah xde idea...name ID pon jadi bahan....kecian ko nie...kah3x......

pubin
18-12-2012, 12:43 PM
?????? apekejadah ko nie??? dah xde idea...name ID pon jadi bahan....kecian ko nie...kah3x......

abis dah sembang ngan orang takda otak..
asyik caci dan tahik jer keluar dari otak nko
macam tulah gaya yang sesuai utk level nko.. :))

Don Malaya
18-12-2012, 01:44 PM
abis dah sembang ngan orang takda otak..
asyik caci dan tahik jer keluar dari otak nko
macam tulah gaya yang sesuai utk level nko.. :))

camnie laa pubin

pendirian aku tegas...

aku tau aku xde ilmu..tu sebab aku perlukan pertolongan pakar dan ulama hadis...

contoh..ko nak buat rumah..kpada sape ko nak jumpe??? adakah jumpe pemgemis tepi jalan utk mintak nasihat buat rumah...atau kita buat rumah atas ape yg kite RASE btol...atau kite jumpe arkitek yg terbukti ade kelulusan utk buat rumah...

:)


aku xtau ape kelulusan ko..siapa ko..dan ape kedudukan ko..so,ape yg ko ckp dlm forum nie...semua nye USELESSS...xde info..sbb mende nie melibatkan AKIDAH..

aku nak tanye ko..ko sokong x SYIAH??? syiah terima hadis ..tp bnyk hadis yg dipakai adalah hadis palsu dan tidak kuat..

ASWJ pulak pki hadis yg sahih shj....

ko sape nak ckp bukhari tu salah...ko sape nak ckp macam tu...:)

klu x cukup ilmu ...dok main rase2..dok jadikan INTERNET sbg rujukan...baik x payah...lebih baik DIAM dan DIAM...

x payah nak dok sebarkan kefahaman sesat ko...

aku tau...motif ko satu je...MAHUKAN PENGIKUT...dlm 100org dlm CG nie..ko hanye perlukan 1~3 org je utk dipengaruh..

selagi lagi...ko sape nak pertikaikan al bukhari...

care dan penulisan ko..jelas ..ko nie mmg anti hadis...dan ade SIFAT2 WAS WAS dlm hati...kawan setan...

golongan mcm ko nie antara NAJIS dlm masyarakat

SEKIAN

MerongMahawangsa
18-12-2012, 01:54 PM
al-Quran pakai bahasa hati bro
sebab tu al-Quran diturunkan utk seluruh manusia
sebab semua manusia ada hati..
dan sebab tu juga orang arab sendiri pun reject
kalau al-Quran turun dalam Bahasa Melayu
orang reject serupa tu juga

dan Rasulullah SAW pun dah bagi contoh bagaimana nak faham al-Quran secara betul
13 tahun kat Gua Hira
sucikan...
1. nafsu
2. minda
3. hati
4. bermulalah "IQRA" (bacalah)

apa maksud bacalah?
nilah cara faham al-Quran yang betul...
bukan sebab bahasa arab tu :D

tapi nkorang mesti takda yang ikut
sebab aper?
sebab susah gila..
tu yang pakai "iman on paper" tu..:D

[26.198] Dan kalau Al Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,

[26.199] lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.


[14.4] Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.


[2.23] Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

[2.24] Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

[10.38] Atau (patutkah) mereka mengatakan: "Muhammad membuat-buatnya." Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

[41.44] Dan jika Kami jadikan Al Qur'an itu suatu bacaan dalam selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?". Apakah (patut Al Qur'an) dalam bahasa asing, sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh".
in conclusion :
terjemahan bukan Al-Quran kerana bukan bahasa arab..sebab tu kena belaja Arab baru leh tafsir quran.
bacaan IQRA sendri menyuruh manusia mendalami ILMU.. nak dalami Ilmu kena BACA..nak tau QURAN kena BACA carik ILMU..Bahasa itu cabang ILMU..bahasa ARAB sendri adalah ILMU yg tinggi.
kalo tak KOTA BAGHDAD tak famous dgn org2 berilmu..

lagik satu kenapa pubin suka quote orang2 arab sendri reject quran. kenapa tak amek 90% org yg terima quran
penyair2 yg terkenal zaman Nabi ramai2 yg beriman dgn Al-Quran .. kena nak quote yg reject.. yg reject ni sah2 la Abu Lahab, Abu Jahal...dsb

pubin
18-12-2012, 02:00 PM
[26.198] Dan kalau Al Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,

[26.199] lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.


[14.4] Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.


[2.23] Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

[2.24] Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

[10.38] Atau (patutkah) mereka mengatakan: "Muhammad membuat-buatnya." Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

[41.44] Dan jika Kami jadikan Al Qur'an itu suatu bacaan dalam selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?". Apakah (patut Al Qur'an) dalam bahasa asing, sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh".
in conclusion :
terjemahan bukan Al-Quran kerana bukan bahasa arab..sebab tu kena belaja Arab baru leh tafsir quran.
bacaan IQRA sendri menyuruh manusia mendalami ILMU.. nak dalami Ilmu kena BACA..nak tau QURAN kena BACA carik ILMU..Bahasa itu cabang ILMU..bahasa ARAB sendri adalah ILMU yg tinggi.
kalo tak KOTA BAGHDAD tak famous dgn org2 berilmu..

hujahan nko takda asas langsung..
nko ingat yang terjemah tu budak tepi jalan ker?
atau terjemahan tu silap melebihi 50%, takleh pakai, haprak???
atau nko ingat aku atau orang lain semuanya refer satu terjemahan sahaja?
takda asas hujahan nko nie...hehe

nko pun bergantung dengan "bahasa melayu" untuk faham al-Quran
ustaz nko mengajar dalam bahasa arab? nko ngan dia communicate dalam bahasa arab?
nko pun masih bergantung terjemahan dia.. dan
aku rasa ustaz nkorang pun bahasa arab bersepah-sepah lagi..
tu aku tak kira bab iman lagi tu :D

p/s kuar dulu

rastamanRastaman
18-12-2012, 02:01 PM
[26.198] Dan kalau Al Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,

[26.199] lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.


[14.4] Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.


[2.23] Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

[2.24] Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

[10.38] Atau (patutkah) mereka mengatakan: "Muhammad membuat-buatnya." Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

[41.44] Dan jika Kami jadikan Al Qur'an itu suatu bacaan dalam selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?". Apakah (patut Al Qur'an) dalam bahasa asing, sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh".
in conclusion :
terjemahan bukan Al-Quran kerana bukan bahasa arab..sebab tu kena belaja Arab baru leh tafsir quran.bacaan IQRA sendri menyuruh manusia mendalami ILMU.. nak dalami Ilmu kena BACA..nak tau QURAN kena BACA carik ILMU..Bahasa itu cabang ILMU..bahasa ARAB sendri adalah ILMU yg tinggi.
kalo tak KOTA BAGHDAD tak famous dgn org2 berilmu..

lagik satu kenapa pubin suka quote orang2 arab sendri reject quran. kenapa tak amek 90% org yg terima quran
penyair2 yg terkenal zaman Nabi ramai2 yg beriman dgn Al-Quran .. kena nak quote yg reject.. yg reject ni sah2 la Abu Lahab, Abu Jahal...dsb


anda telah menjauhkan umat islam dengan alasan sebegini...adakah manusia-manusia yang terjemah al quran tu...tu semua bo.doh dan buta bahasa arab...tuan seorang saja pandai bahasa arab..?

Jess.Malik
18-12-2012, 02:02 PM
bak kata Cheagil, dulu mereka ini belajar alif,ba, ta sendiri kot...kekekekekekekekeke

MerongMahawangsa
18-12-2012, 02:03 PM
anda telah menjauhkan umat islam dengan alasan sebegini...

aku yg cakap ke? aku quote dari Al-Quran..refer balik. Allah berfirman, bley ke org datangkan kitab cam al-quran.. cube check ayat yg aku copy paste tu

pubin
18-12-2012, 02:05 PM
camnie laa pubin

pendirian aku tegas...

aku tau aku xde ilmu..tu sebab aku perlukan pertolongan pakar dan ulama hadis...

contoh..ko nak buat rumah..kpada sape ko nak jumpe??? adakah jumpe pemgemis tepi jalan utk mintak nasihat buat rumah...atau kita buat rumah atas ape yg kite RASE btol...atau kite jumpe arkitek yg terbukti ade kelulusan utk buat rumah...

:)


aku xtau ape kelulusan ko..siapa ko..dan ape kedudukan ko..so,ape yg ko ckp dlm forum nie...semua nye USELESSS...xde info..sbb mende nie melibatkan AKIDAH..

aku nak tanye ko..ko sokong x SYIAH??? syiah terima hadis ..tp bnyk hadis yg dipakai adalah hadis palsu dan tidak kuat..

ASWJ pulak pki hadis yg sahih shj....

ko sape nak ckp bukhari tu salah...ko sape nak ckp macam tu...:)

klu x cukup ilmu ...dok main rase2..dok jadikan INTERNET sbg rujukan...baik x payah...lebih baik DIAM dan DIAM...

x payah nak dok sebarkan kefahaman sesat ko...

aku tau...motif ko satu je...MAHUKAN PENGIKUT...dlm 100org dlm CG nie..ko hanye perlukan 1~3 org je utk dipengaruh..

selagi lagi...ko sape nak pertikaikan al bukhari...

care dan penulisan ko..jelas ..ko nie mmg anti hadis...dan ade SIFAT2 WAS WAS dlm hati...kawan setan...

golongan mcm ko nie antara NAJIS dlm masyarakat

SEKIAN

nkorang claim jer dah cukup ilmu

kalau dah cukup ilmu.. kenapa aku minta satu ayat jelas Allah suruh beriman dengan al-Quran tak dapat bagi2 lagi?

1,400 tahun tak cukup untuk nkorang dapat satu perintah Allah yang jelas supaya beriman dengan "pelapor"?

jutaan ustaz dan ulama nko masih tak cukup nak jelaskan perkara ni?

Salam,

Kesimpulan daripada jawapan Tuan ialah dengan mengambil kaedah menafikan semua persoalan semata-mata dengan alasan:

1. Kalau sama, saya lebih selesa guna perkataan meyakini 100% hadith sahih itu datangnya dari Rasulullah S.A.W .

2. Kalau maksudnya berbeza pula, saya still akan memilih meyakini 100% hadith sahih itu datangnya dari Rasulullah S.A.W.

Oleh itu, pegangan Tuan ialah

SOALAN: Adakah Tuan beriman 100% dengan hadis soheh?

JAWAPAN: saya meyakini 100% hadith sahih itu datangnya dari Rasulullah S.A.W.

Kini...

Persoalannya, bagaimana Tuan boleh meyakini hadis adalah 100% daripada Rasulullah SAW?

Jika kita amati definisi hadis:

Hadith atau hadis (bahasa Arab: alhadīth "الحديث" mufrad, ahādīth "أحاديث" jamak)
adalah laporan
perkara yang berkisar tentang Sunnah Rasul s.a.w.
dan apa yang disandarkan kepada Rasul s.a.w.
dari segi
perkataan,
perbuatan,
pengakuan,
sifat akhlak (peribadi)
dan sifat kejadiannya.

Perkataan "laporan" di atas telah menjelaskan ialah "dilaporkan" oleh "pelapor"
jika ianya melibatkan "dilaporkan" oleh "pelapor" (iaitu selain Rasulullah SAW)
maka mustahil ianya daripada Rasulullah SAW
malahan Rasulullah SAW melarang menulis hadis - daripada cerita hadis sendiri (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15312204&postcount=2)
dan tiada satu cerita hadis yang mengatakan "diriwayatkan oleh Rasulullah SAW"
(jika dari Rasulullah SAW dan baginda membenarkan periwayatan hadis, sepatutnya cerita ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW)
dan Bukhari sendiri sekadar mengesahkan cerita hadis adalah daripada pelapor (sanad etc)

oleh itu dan memandangkan pegangan Tuan:
meyakini 100% hadith sahih itu datangnya dari Rasulullah S.A.W.
sebaliknya, hadis adalah sekadar "laporan" daripada "pelapor"
maka itu, jawapan Tuan bercanggah sendiri...
tambahan lagi, ayat "apa yang disandarkan kepada" membuktikan ianya tidak berkaitan "perkara yang disandarkan"
ianya sesuatu yang terpisah dan berasingan

Kini..

Jawapan yang hampir boleh diterima akal ialah
meyakini 100% hadith sahih itu datangnya dari PELAPOR

Oleh itu adakah jawapan Tuan bermaksud menyakini 100% cerita hadis daripada pelapor?

so? apa maksudnya?
dakwaan kosong semata-mata....
takda asas langsung...

rastamanRastaman
18-12-2012, 02:05 PM
aku yg cakap ke? aku quote dari Al-Quran..refer balik. Allah berfirman, bley ke org datangkan kitab cam al-quran.. cube check ayat yg aku copy paste tu


aku bercakap pasal yang bold merah tu......la

MerongMahawangsa
18-12-2012, 02:06 PM
anda telah menjauhkan umat islam dengan alasan sebegini...adakah manusia-manusia yang terjemah al quran tu...tu semua bo.doh dan buta bahasa arab...tuan seorang saja pandai bahasa arab..?


ade aku cakap penterjemah bo#oh ke?
mesti la drg pandai arab kalo tak camne drg leh terjemah kalo tak pandai arab?

apsal spin ayat aku ni..

rastamanRastaman
18-12-2012, 02:07 PM
bak kata Cheagil, dulu mereka ini belajar alif,ba, ta sendiri kot...kekekekekekekekeke


ali,ba,ta.....siapa yng ajar mula-mula dulu dan datang nya dari siapa pulak bro..?:D:D:D:D:D

MerongMahawangsa
18-12-2012, 02:08 PM
aku bercakap pasal yang bold merah tu......la

Ya Allah, aku bagik kesimpulan...
Terjemaahan Al-Quran bukannye Al-Quran (TERJEMAAHAN)dah nama pun penterjemahan.
Al-Quran bahasa ARAB.

ni aku quote balik
[2.23] Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

[2.24] Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir


TERJEMAHAN al_quran mmg tak bley compare dgn AL-QURAN dalam bahasa ARAB..
terjemah la macam mana pon.. ALLAH dah state dlm Quran kamu tidak akan dapat membuat ape yg sama dgn ALQURAN dalam ARAB

pubin
18-12-2012, 02:08 PM
aku bercakap pasal yang bold merah tu......la

ni point aku... :D
nko yang tak mahu faham..
dan bergantung kepada bahasa arab sebagai 100% untuk pemahaman isi al-Quran
padahal.. bahasa arab nkorang bahasa arab ajami (zoro)

al-Quran pakai bahasa hati bro
sebab tu al-Quran diturunkan utk seluruh manusia
sebab semua manusia ada hati..
dan sebab tu juga orang arab sendiri pun reject
kalau al-Quran turun dalam Bahasa Melayu
orang reject serupa tu juga

dan Rasulullah SAW pun dah bagi contoh bagaimana nak faham al-Quran secara betul
13 tahun kat Gua Hira
sucikan...
1. nafsu
2. minda
3. hati
4. bermulalah "IQRA" (bacalah)

apa maksud bacalah?
nilah cara faham al-Quran yang betul...
bukan sebab bahasa arab tu :D

tapi nkorang mesti takda yang ikut
sebab aper?
sebab susah gila..
tu yang pakai "iman on paper" tu..:D

pubin
18-12-2012, 02:10 PM
Ya Allah, aku bagik kesimpulan...
Terjemaahan Al-Quran bukannye Al-Quran (TERJEMAAHAN)dah nama pun penterjemahan.
Al-Quran bahasa ARAB.

yang ni aku pun tahu...
yang nko tak tahu ialah Allah yang bagi hidayah
tak kisah ler apa bahasa pun...
janji hati nko kosong untuk memahami isi al-Quran
kalau al-Quran turun dalam bahasa melayu
orang melayu reject macam tu juga kalau hati takmo terima :D

MerongMahawangsa
18-12-2012, 02:12 PM
yang ni aku pun tahu...
yang nko tak tahu ialah Allah yang bagi hidayah
tak kisah ler apa bahasa pun...
janji hati nko kosong untuk memahami isi al-Quran :D

ko sapa nak judge aku?
ade aku cakap hati ko kosong?
memang Allah bagi hidayah kat siapa2 Dia nak.
sekrang ko tak kisah plak bahasa ape.. tadik bukan main nak cabar bahasa arab

rastamanRastaman
18-12-2012, 02:13 PM
saya up balik soalan kawan kita kat tread sebelah.....

bagaimana cara bagi salam yang betul bila kita kerumah orang islam yang lain......?

apa yang perkara yang sunat kepada kita....tetapi di tuntut oleh ALLAH....keatas kita orang islam...?

solat yang macam mana di terima ALLAH....?boleh jawab ker.............?

pubin
18-12-2012, 02:14 PM
sekrang ko tak kisah plak bahasa ape.. tadik bukan main nak cabar bahasa arab

aku memang tak kisah bahasa apa
nko yang promote bahasa arab gila2, spin kat aku pula?
bukan ker aku yang baca terjemahan?
dan nko promote bahasa arab sbg kaedah tunggal utk faham isi al-Quran?
nko ni betul ker tidak nie?
sat sokong bahasa arab, pastu pusing cakap pula sokong bahasa lain.. :D

rastamanRastaman
18-12-2012, 02:16 PM
ade aku cakap penterjemah bo#oh ke?
mesti la drg pandai arab kalo tak camne drg leh terjemah kalo tak pandai arab?

apsal spin ayat aku ni..


bila masa aku spin....

sebab penterjemah tu pandai bahasa arab....baru boleh buat terjemahan. Apa tujuan terjemahan ni di buat tuan...?

orang hindu tak faham arab macam mana nak fahan AL QURAN....?
dan juga bangsa LAIN, RUSSIA,CINA,VIETNAM.........macam mana nak faham kalau tak tahu bahasa arab......cuba jelaskan ?

pubin
18-12-2012, 02:16 PM
saya up balik soalan kawan kita kat tread sebelah.....

bagaimana cara bagi salam yang betul bila kita kerumah orang islam yang lain......?

apa yang perkara yang sunat kepada kita....tetapi di tuntut oleh ALLAH....keatas kita orang islam...?

solat yang macam mana di terima ALLAH....?boleh jawab ker.............?

nko solat pun tak ikut Rasulullah SAW..
takyah ler aku nak jawab
aku cerita pun nkorang bukan faham pun.. hehe
banyak lagi proses sebelum faham apa itu erti solat sebenar..
aku pun nak kena keluar, kerja.. :D

MerongMahawangsa
18-12-2012, 02:19 PM
aku memang tak kisah bahasa apa
nko yang promote bahasa arab gila2, spin kat aku pula?
bukan ker aku yang baca terjemahan?
dan nko promote bahasa arab sbg kaedah tunggal utk faham isi al-Quran?
nko ni betul ker tidak nie?
sat sokong bahasa arab, pastu pusing cakap pula sokong bahasa lain.. :D

aku promote gila2 ke?
aku just state kepentingan belaja asas seblum ke detail.
sbb skrang ko dah detail giler ngan hujah2 ko disampaikan ke orang ramai sedangkan asas sendri ko blum belaja

bahas18
18-12-2012, 02:19 PM
yang ni aku pun tahu...
yang nko tak tahu ialah Allah yang bagi hidayah
tak kisah ler apa bahasa pun...
janji hati nko kosong untuk memahami isi al-Quran
kalau al-Quran turun dalam bahasa melayu
orang melayu reject macam tu juga kalau hati takmo terima :D

Hoo iyolah..
Guna bahasa apa pun okey ke?
Try le baca terjemahan dlm bahasa jepun..
Tgk jadi apa..

AlQuran asal dlm bahasa arab.
Pemahaman dlm gaya bahasa arab mestilah yg terbaik.
Berbanding bahasa lain.

Penterjemah satu hal.
Terjemahan pun pelbagai.
Confirm ke terjemahan tu tepat?
Kalo ko sangsi terhdp perawi hadis.
Knp tak sangsi jugak pada penterjemah ni?
Dua2 pun manusia dan x maksum.
Mcm mana ko confirm terjemahan mereka xde silap?

rastamanRastaman
18-12-2012, 02:22 PM
Hoo iyolah..
Guna bahasa apa pun okey ke?
Try le baca terjemahan dlm bahasa jepun..
Tgk jadi apa..

AlQuran asal dlm bahasa arab.
Pemahaman dlm gaya bahasa arab mestilah yg terbaik.
Berbanding bahasa lain.

Penterjemah satu hal.
Terjemahan pun pelbagai.
Confirm ke terjemahan tu tepat?
Kalo ko sangsi terhdp perawi hadis.
Knp tak sangsi jugak pada penterjemah ni?
Dua2 pun manusia dan x maksum.
Mcm mana ko confirm terjemahan mereka xde silap?


hebat kamu ni......mempertikai janji ALLAH tu......

untuk yang tak tahu arab langsung macam mana nak faham quran tuan ?

MerongMahawangsa
18-12-2012, 02:25 PM
bila masa aku spin....

sebab penterjemah tu pandai bahasa arab....baru boleh buat terjemahan. Apa tujuan terjemahan ni di buat tuan...?

orang hindu tak faham arab macam mana nak fahan AL QURAN....?
dan juga bangsa LAIN, RUSSIA,CINA,VIETNAM.........macam mana nak faham kalau tak tahu bahasa arab......cuba jelaskan ?

tuan,
jangan salah paham,.

tuan nak belaja quran tuan jumpe cikgu cina ka? cikgu russia ka?

[16.43] Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,

[16.44] keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Don Malaya
18-12-2012, 02:27 PM
nkorang claim jer dah cukup ilmu

kalau dah cukup ilmu.. kenapa aku minta satu ayat jelas Allah suruh beriman dengan al-Quran tak dapat bagi2 lagi?

1,400 tahun tak cukup untuk nkorang dapat satu perintah Allah yang jelas supaya beriman dengan "pelapor"?

jutaan ustaz dan ulama nko masih tak cukup nak jelaskan perkara ni?so? apa maksudnya?
dakwaan kosong semata-mata....
takda asas langsung...


yg ko tanye aku tu apesal...beball...

dah ade jawapan dlm nie tread sebelah...ko xyah laa nak spin2x

terang2x aku ckp aku xde ilmu...tu sbb kene refer pd yg pakar....ko pegi laa jumpe ustaz!!!!!!!!!!!!!!


dok bising2 dlm CG watpe..bo.do!!!!!!!!!!

pertanyaan ko tu melibatkan AKIDAH...ade paham?????? ke ade udang di sebalik mieeeeeeeeeeeee kariiiii... :)


nak tahu lagi..pegi jumpe USTAZ AZHAR IDRUS...pegi jumpe personal

jemi3886
18-12-2012, 02:27 PM
hebat kamu ni......mempertikai janji ALLAH tu......

untuk yang tak tahu arab langsung macam mana nak faham quran tuan ?

ALLAH janji pertahankan penterjemah ke? fahami dlu bro...

AQ - hadis - org ramai
AQ - penterjemah - org ramai

antara 2, mana pilihan? dua2 xslah. tp kne ble dipertikaikan penterjemah boleh ada jawapan mcm kamo ni?

rastamanRastaman
18-12-2012, 02:28 PM
tuan,
jangan salah paham,.

tuan nak belaja quran tuan jumpe cikgu cina ka? cikgu russia ka?

masalah lah kamu ni....apa yang aku tanya, kamu tak jawap... kamu pusing tanya aku balik.....:eek::eek::eek:

sekarang siapa "THE SPINNER"..........~X(~X(~X(~X(~X(


SATU lagi....macam mana nak fikir kalau tak faham AL QURAN ni.,,,?

pubin
18-12-2012, 02:29 PM
last point.. kut2 geng ASWJ boleh terang kat aku. hehe..

Allah kata tujuan solat untuk "mengingati Allah"

so... apa kena mengena niat

Sahaja aku solat fardhu ... 4/3/2 rakaat kerana Allah Taala

korang ni berniat solat untuk mengingati
1. "waktu" ?
2. "perintah" ?
3. "rakaat" ?

take note, aku cakap "ketepatan" niat
sebab solat nko lebih kepada "mengingati waktu"
waktu subuh, dzuhur, asar, maghrib, isyak.. bla.. bla..bla
dan bukannya "mengingati Allah"

so apa kena mengena niat nkorang dengan tujuan solat????

apa maksud "mengingati Allah"?

so.. tolong comment na, aku nak kuar dulu :D

jemi3886
18-12-2012, 02:29 PM
ni point aku... :D
nko yang tak mahu faham..
dan bergantung kepada bahasa arab sebagai 100% untuk pemahaman isi al-Quran
padahal.. bahasa arab nkorang bahasa arab ajami (zoro)

istilah terbaek geng2 ni;
pedofil - ditujukan pada nabi
arab ajami - zoro

lepas ni ape pulak ye.....tungguuuu......

:(scam

jemi3886
18-12-2012, 02:31 PM
yang ni aku pun tahu...
yang nko tak tahu ialah Allah yang bagi hidayah
tak kisah ler apa bahasa pun...
janji hati nko kosong untuk memahami isi al-Quran
kalau al-Quran turun dalam bahasa melayu
orang melayu reject macam tu juga kalau hati takmo terima :D

apa payah bro, translate ke english balik pastu pakai je la mcm kamu pakai...ekekekekkeke

rastamanRastaman
18-12-2012, 02:32 PM
ALLAH janji pertahankan penterjemah ke? fahami dlu bro...

AQ - hadis - org ramai
AQ - penterjemah - org ramai

antara 2, mana pilihan? dua2 xslah. tp kne ble dipertikaikan penterjemah boleh ada jawapan mcm kamo ni?


maksud kamu...........semua manusia boleh di pertikai kan ?
kalau kita nak pertikai macam tu....
sembahyang kita sekarang ni betul ker....? solat hajat ada ker...? solat dhuha ada ker..?

amacam........mari kita pertikaikan hal ini ?

jemi3886
18-12-2012, 02:34 PM
Don mende lepak kat forum..
don slalu sibuk blasah atau ugut orang..
mana ada lepak forum .. hehe
ker nko nie..
Donkey?
Dongga?
Donut?
Don play-play?
Don disturb?
Don open the door? :))

?????? apekejadah ko nie??? dah xde idea...name ID pon jadi bahan....kecian ko nie...kah3x......

adeh lawak lawak... sabo jela...

jemi3886
18-12-2012, 02:37 PM
maksud kamu...........semua manusia boleh di pertikai kan ?
kalau kita nak pertikai macam tu....
sembahyang kita sekarang ni betul ker....? solat hajat ada ker...? solat dhuha ada ker..?

amacam........mari kita pertikaikan hal ini ?

pulak dah.. betol la kot. ko nk pertikaikan, terpulang. mslhnya sekarang yg dipertikaikan tu, sape yg mempertikaikan dulu. ko nampak x jln asasnya thread2 cenggini?

MerongMahawangsa
18-12-2012, 02:40 PM
maksud kamu...........semua manusia boleh di pertikai kan ?
kalau kita nak pertikai macam tu....
sembahyang kita sekarang ni betul ker....? solat hajat ada ker...? solat dhuha ada ker..?

amacam........mari kita pertikaikan hal ini ?

mak aai ko ni nak pertikai ape ni..
blaja la sanad matan hadis dulu baru leh pertikai hadis
sebab tu ade hadis shohih, mauduq, dsb

Jess.Malik
18-12-2012, 02:40 PM
ali,ba,ta.....siapa yng ajar mula-mula dulu dan datang nya dari siapa pulak bro..?:D:D:D:D:D

Macam Pubin, dia belajar dengan diri sendiri sejak kecil kot...kekekekekeke

Don Malaya
18-12-2012, 02:43 PM
Macam Pubin, dia belajar dengan diri sendiri sejak kecil kot...kekekekekeke

:eek: tu laa pasal...org2 cam nie bahaye...blaja xde guru..blaja x ikot tertib...camnie lerr jadinye..

klu blaja..kene laa ikot bab..klu blaja bab tu lompat2 ..bab 1 x abis..dah masuk bab 10..mmg lingkup laaa jdnye...

rastamanRastaman
18-12-2012, 02:44 PM
mak aai ko ni nak pertikai ape ni..
blaja la sanad matan hadis dulu baru leh pertikai hadis
sebab tu ade hadis shohih, mauduq, dsb

aiiiik...kawan kita cakap semua manusia boleh di pertikaikan...
walaupun para sahabat nabi yang mengumpulkan AL QURAN di mana ketua nya adalah syadina ABU BAKAR.

kenapa sahabat nabi nak di pertikai kan , sedangkan mereka yang paling rapat dengan nabi sediri......

setahu aku yang membenci sahabat ni puak syiah saja....:-?:-?:-?

kamu ni syiah ker,,,,,,,,,?

Don Malaya
18-12-2012, 02:47 PM
aiiiik...kawan kita cakap semua manusia boleh di pertikaikan...
walaupun para sahabat nabi yang mengumpulkan AL QURAN di mana ketua nya adalah syadina ABU BAKAR.

kenapa sahabat nabi nak di pertikai kan , sedangkan mereka yang paling rapat dengan nabi sediri......

setahu aku yang membenci sahabat ni puak syiah saja....:-?:-?:-?

kamu ni syiah ker,,,,,,,,,?

yg nie aku dah agak dr awal.. :) mungkin...SYIAH...

rastamanRastaman
18-12-2012, 02:49 PM
pulak dah.. betol la kot. ko nk pertikaikan, terpulang. mslhnya sekarang yg dipertikaikan tu, sape yg mempertikaikan dulu. ko nampak x jln asasnya thread2 cenggini?

aku tak rasa dia mempertikai kan pun......dia cuma letak ayat ALLAH yang terang , jelas dan nyata.......supaya kita smua baca dan fikir.

kenapa kita nak tentang perkara yang macam ni....bagi aku ilmu ALLAH ni luas.....kita tak tahu apa yang orang lain tahu....

lebih baik kita....berforum elok-elok......kan itu lebih baik.

Jess.Malik
18-12-2012, 02:52 PM
:eek: tu laa pasal...org2 cam nie bahaye...blaja xde guru..blaja x ikot tertib...camnie lerr jadinye..

klu blaja..kene laa ikot bab..klu blaja bab tu lompat2 ..bab 1 x abis..dah masuk bab 10..mmg lingkup laaa jdnye...

Tak yah pakai contoh doktor lah...

Pakai contoh seorang Engineer...seorang Engineer yang ada pangkat IR lebih berilmu daripada seorang Engineer yang biasa..

Seorang Engineer yang ada IR ini jika ada buat kesilapan, maka dia bertanggungjawab atas kesilapan tersebut dan silap hari bulan mereka akan digantung...

tapi, siapa Pubin???

Pubin tu budak yang tak cukup umur ker? Semua orang tak tau...
Pubin tu di upah untuk buat posting2 sebegini? semua orang tak tau...
Pubin tu belajar jurusan agama ker? semua orang tak tau...
Pubin tu memang betul seorang yang ikhlas pada zahir tapi ada udang disebalik batu? semua orang tak tau...
dan sebagainya...

semua orang tak tau...dan aku pun tak tau.....Allah Maha Mengetahui..

Don Malaya
18-12-2012, 02:53 PM
ade aku cakap penterjemah bo#oh ke?
mesti la drg pandai arab kalo tak camne drg leh terjemah kalo tak pandai arab?

apsal spin ayat aku ni..

:)) mmg si pubin nie kaki spin...bile ckp camnie...dia corner lagi..corner lagi..dan lagi..smpai satu mase...

dia cube nak buat kte was2 terhadap ape yg kite tahu selame nie...walaupon dah kantoi...tetap tak putus asa dgn pegangn sesat dia...dia hanye mahukan pengikut..
golongan same taraf ngn SYIAH..

mempermain mainkan agama...

MerongMahawangsa
18-12-2012, 02:54 PM
aku tak rasa dia mempertikai kan pun......dia cuma letak ayat ALLAH yang terang , jelas dan nyata.......supaya kita smua baca dan fikir.

kenapa kita nak tentang perkara yang macam ni....bagi aku ilmu ALLAH ni luas.....kita tak tahu apa yang orang lain tahu....

lebih baik kita....berforum elok-elok......kan itu lebih baik.

Ini yg baik:)cgrock

jemi3886
18-12-2012, 02:57 PM
aku tak rasa dia mempertikai kan pun......dia cuma letak ayat ALLAH yang terang , jelas dan nyata.......supaya kita smua baca dan fikir.

kenapa kita nak tentang perkara yang macam ni....bagi aku ilmu ALLAH ni luas.....kita tak tahu apa yang orang lain tahu....

lebih baik kita....berforum elok-elok......kan itu lebih baik.

betul tu..cume aku melihat je..tgk2..

1.org2 mempertikaikan perawi, hadis, sebab faktor manusia, digelar dan diselar akan cerita dongeng, hikayat dan macam2.

2.TERJEMAHAN, bukan AQ, tetapi TERJEMAHAN juga manusia yg tulis. apakah mungkin ada faktor kelemahan manusia, sedangkan kita leh tgk kat kedai2 buku, de berapa byk terjemahan dr sape2, termasuk kalo kite guna google sekalipon.

3. tiada siapa yg mempertikaikan isi dan kandungan ayat AQ. org isim je yg pertikai. aku kadg2 xphm, tu psl aku tnye.

jumatmajid
18-12-2012, 02:58 PM
sebenarnya dlm membincangkan penggunaan terjemahan dlm memahami Al-Quran kita mesti fhm terlbh dhl maksud tadabbur & tafsir Al-Quran...

bg sy bertadabbur atau cuba memahami Al-Quran menggunakan terjemahan x slh & keblhan berbhs Arab bknlah satu kemestian...

wlubgimana pun apabila seseorg itu tlh sampai thp mentafsir maka semua ilmu yg perlu utk tujuan itu mesti ada...

masalah yg sering berlaku adalah mrk2 yg sepatutnya hanya bertadabbur tlh melampaui batas ilmu yg ada pd mrk & mengeluarkan tafsir dr terjemahan ayat2 Al-Quran yg mrk baca...

definisi tafsir & perbezaan antara tafsir & tadabbur tlh sy berikan dlm post dibwh...

"kalau seseorang itu membaca dan memahami Kitab AQ sepanjang hayatnya boleh tak org itu tafsir kesemua ayat-ayatNya utk tujuannya sendiri kejalan yg benar?
atau
org yg baru membaca Kitab AQ dan memahami ayat-ayat mudahNya, boleh tak org itu membuat tafsirannya sendiri sebagai panduan hidupnya.
dan kalau semua yg mengambil Kitab AQ sebagai Kitab panduan masing2, mahu ker org2 itu menuju kesesatan setelah memahaminya messageNya.
melainkan ada org yg cuba menafsirkan Kitab itu utk org lain ikut dgn agenda utk menuju kesesatan -saper yg layak menafsirkan AQ utk org lain pada pendapat kau?"

di sini aku rasa nko sedikit keliru antara memahami [tadabbur] & mentafsir Al-Quran...

terdpt beza antara keduanya & aku dah trgkan kat Papabaik dlm post dibwh dgn sedikit tambahan...

beza yg plg besar dlm bertadabbur & mentafsir adalah tadabbur x mengeluarkan hukum dr satu2 ayat spt mentafsir, ini ada dijlskan dlm definisi tafsir dlm post di bwh...

tuh lah aku kater klu ader post yg lrg baca terjemahan nko tunjuk lah...

blh kita sama2 hantam sama dier...

sbb seingat aku selama nih, mmg yg dilrg adalah mentafsir tanpa ilmu...

rasanya dah berpuluh kali dah ulang benda nih...

~~~~~~~~~

definisi tafsir dr segi istilah Ulumul Quran antaranya adalah...

#1 "ilmu yang mengkaji mengenai maksud dan lafaz ayat dalam al-Quran, hukum dan hakam serta pengajaran dan manfaat dari al-Quran" [Al-Zarqasyi]

#2 "lmu untuk memahami kitab Allah s.w.t. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. serta menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum-hakam dan pengajaran."

#3 "ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad s.a.w. dan menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan pengajaran yang dipetik dari al-Quran." [Dr. Manna’ Khalil Qathan]

#4 "ilmu yang membicarakan tentang bagaimana hendak menuturkan perkataan-perkataan al-Quran (dari segi tajwid) dan memberikan makna menurut keadaan perkataan dan hukuman-hukuman pada ketika ia satu perkataan (mufrad) dan pada ketika bersusun (murakab) dan makna-makna yang boleh diertikan pada ketika hakikat atau majaz. Juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nasikh dan mansukh dan sabab nuzul" [Abu Hayyan, kitabnya ‘al-Bahru al-Mahith’]

jd ada beza antara "nak fhm" & "nak tafsir"...

cth, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[I]“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”

nak fhm...

#a qjjl Maha Pengasih, takder lg yg lbh pengasih berbanding dgn Dia...

#b Dia jg Maha Penyayang, takder lg yg lbh penyayang berbanding dgn Dia...

#c jd Maha Pengasih dan Maha Penyayang nih antara sifat2 qjjl SWT lah yer...

[tambahan 14 Dec.]
#d ooohhh patutlah qjjl SWT bg kita Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, udara, makanan, minuman, kwn2, keluarga, dll utk terus hidup dimuka bumi nih, rupa nyer sbb Dia sayang kat kiter...

#e frasa pertama dlm ayat pertama dlm Al-Quran lg qjjl SWT dah sebutkan namer Dia, mmg Dia nak kiter semua ingat Dia sepjg masa lah nih...

#f lps tuh terus diikuti dgn sifat pengasih & penyayang, mmg qjjl SWT nak manusia ingat bhw Dia sentiasa pengasih & penyayang wlupon apa yg berlaku dimuka bumi nih nampak sebaliknyer kot...

# g a'ah klu qjjl SWT syg kat kiter naper Dia benarkan berlakunya peperangan, pembunuhan, kekejaman di muka bumi nih...

[apabila timbul persoalan spt #g ia menunjukkan sdh hampir melampaui tahap tadabbur bg ayat yg diberikan]


nak tafsir...

"Jar majrur (bi ismi) di awal ayat berkaitan dengan kata kerja yang tersembunyi setelahnya sesuai dengan jenis aktifitas yang sedang dikerjakan. Misalnya anda membaca basmalah ketika hendak makan, maka takdir kalimatnya adalah : “Dengan menyebut nama Allah aku makan”.

Kita katakan (dalam kaidah bahasa Arab) bahwa jar majrur harus memiliki kaitan dengan kata yang tersembunyi setelahnya, karena keduanya adalah ma’mul. Sedang setiap ma’mul harus memiliki ‘amil.

Ada dua fungsi mengapa kita letakkan kata kerja yang tersembunyi itu di belakang:

Pertama : Tabarruk (mengharap berkah) dengan mendahulukan asma Allah عزّوجلّ.
Kedua : Pembatasan maksud, karena meletakkan ‘amil dibelakang berfungsi membatasi makna. Seolah engkau berkata: “Aku tidak makan dengan menyebut nama siapapun untuk mengharap berkah dengannya dan untuk meminta pertolongan darinya selain nama Allah عزّوجلّ”.

[Tafsir dr Syaikh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (http://ibnumajjah.files.wordpress.com/2010/05/tafsir-basmalah.doc)]
[tambahan 14 Dec.]
Islamic culture requires a man to commence everything with the name of Allah. If this is done consciously and sincerely, it will surely produce three good results. First, it will keep him away from evil, because the very name of Allah will impel him to consider whether he is justified in associating His name with a wrong deed or an evil intention. Secondly, the very mention of the name of Allah will create in him the right attitude of mind and direct him to the right direction. Thirdly,he will receive Allah's help and blessing and will be protected from the temptations of Satan, for Allah turns to a man when he turns to Him.

[Sayyid Abul Ala Maududi, Tafhim al-Qur'an (http://www.searchtruth.com/tafsir/Quran/1/index.html#sdfootnote1sym)]

"Dengan menyebut nama Allah", maksudnya "dengan menyebut nama Allah saya baca atau saya mulai". Seakan-akan Nabi berkata: "Saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri, sebab dia wahyu dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Alquranul Karim itu wahyu dari Allah, bukan karangan Muhammad saw. dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat perintah menyampaikan Alquran kepada manusia.
Pemakaian kata "Allah"
"Allah" nama bagi Zat yang ada dengan sendiri-Nya (wajibul wujud). Kata "Allah" itu hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk tuhan-tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain.
Kata "Ar-Rahman" terambil dari "Ar-Rahmah" yang berarti "belas kasihan", yaitu suatu sifat yang menimbulkan perbuatan memberi nikmat dan karunia.
Jadi kata "Ar-Rahman" itu ialah: Yang berbuat (memberi) nikmat dan karunia yang banyak.
Kata "Ar-Rahim" juga terambil dari "Ar-Rahmah", dan arti "Rahim" ialah: Orang yang mempunyai sifat belas kasihan, dan sifat itu "tetap" padanya selama-lamanya.
Maka Ar-Rahman Ar-Rahim (Arrahmanirrahim) itu maksudnya: Tuhan itu telah memberi nikmat yang banyak dengan murah-Nya dan telah melimpahkan karunia yang tidak terhingga, karena Dia adalah bersifat belas kasihan kepada makhluk-Nya, dan oleh karena sifat belas kasihan itu adalah suatu sifat yang tetap pada-Nya maka nikmat dan karunia Allah itu tidak ada putus-putusnya.
Dengan demikian maka kata-kata "Ar-Rahman" dan "Ar-Rahim" itu kedua-duanya adalah diperlukan dalam susunan ini, karena masing-masing mempunyai arti yang khusus.
Tegasnya bila seseorang Arab mendengar orang mensifati Allah dengan Ar-Rahman, maka terpahamlah olehnya bahwa Allah itu telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya dengan banyak dan berlimpah-limpah. Tetapi bahwa limpahan nikmat dan karunia yang banyak itu tetap, tidak putus-putus tidak dapat dipahami dari lafaz Ar-Rahman itu saja. Karena itu perlulah diikuti dengan Ar-Rahim, supaya orang mengambil pengertian bahwa limpahan nikmat dan karunia serta kemurahan Allah itu tidak ada putus-putusnya.

[Tafsir Department Agama Indonesia (http://users6.nofeehost.com/alquranonline/Alquran_Tafsir.asp?pageno=1&SuratKe=1#1)]jd klu nko nak bertadabbur silakan, cuma pastikan nko mengikut syarat yg ditetapkan antaranya hanya setkt tahap ilmu yg nko ader & skop ayat...

mengeluarkan hukum2 baru dr ayat Al-Quran adalah perbuatan yg jls tlh melampaui batas bertadabbur, cth...

#1 syirik jika mengikut mana2 mazhab dlm beragama...

#2 wanita haid msh diwajibkan solat & puasa...

#3 hanya jimak shj yg membatalkan wudhu'...

#4 solat wajib hanya 3 kali sehari...

#5 rukun solat hanya ader 4...

#6 kentut x membatalkan solat...

#7 semua bahagian tubuh ****, spt lemak, kulit, tulang, perut, jantung, hati, paru, usus, buah pinggang, adalah halal kecuali dagingnya...

[tambahan 18 Dec.]
#8 mengutamakan hubungan dgn manusia melbhi hbgan dgn qjjl SWT...

#9 mengandaikan kalimah "lahwul hadis" dlm Luqman, 6 sama dgn "hadis" Nabi Muhammad SAW...

#10 mengeluarkan pendpt bhw terdpt dua jenis ibadah utama iaitu ibadah utk qjjl SWT & ibadah utk manusia...

krn hanya mufassirin shj yg mempunyai ilmu yg mencukupi utk mengeluarkan hukum melalui ilmu tafsir mrk...

sbb itu aku sentiasa ingatkan x slh nak baca & fhm dr terjemahan Al-Quran, tp jgn mentafsirkan tanpa ilmu yg mencukupi...

~~~~~~~~~

psl aku pesongkan akidah org lain, itu nko x perlu bimbang...

wlupon hari ini kita 100% pasti jln yg kita pilih adalah benar, ttp hakikatnyer ketentuan hanya akan diberikan oleh qjjl SWT pd hari akhirat nnt...

sama ade aku betul nko slh atau nko betul aku slh atau kedua2nya slh atau kedua2nyer betul kita tunggu apabila tiba disana nnt...

dimukabumi nih semua membuat keputusan berdsrkan kajian & interpretasi msg2...

jd berdsrkan hakikat ini aku pon blh kater bhw nko yg sdg menyesatkan aqidah umat Islam skrg nih...

~~~~~~~~~

akhir sekali terima kasih atas nasihat & takde nyer aku nak marah2 kat nko...

bknnyer ader pekdah nak mrh2 nko pon, lbh baik aku fokus kpd usaha menjlskan pendirian ASWJ dlm kekeliruan [menurut pendpt ASWJ] yg cuba di bawakan oleh GAH...

termasuklah dlm hal mentafsir dgn ilmu & akal atau mentafsir dgn akal shj...

jemi3886
18-12-2012, 02:59 PM
Tak yah pakai contoh doktor lah...

Pakai contoh seorang Engineer...seorang Engineer yang ada pangkat IR lebih berilmu daripada seorang Engineer yang biasa..

Seorang Engineer yang ada IR ini jika ada buat kesilapan, maka dia bertanggungjawab atas kesilapan tersebut dan silap hari bulan mereka akan digantung...

tapi, siapa Pubin???

Pubin tu budak yang tak cukup umur ker? Semua orang tak tau...
Pubin tu di upah untuk buat posting2 sebegini? semua orang tak tau...
Pubin tu belajar jurusan agama ker? semua orang tak tau...
Pubin tu memang betul seorang yang ikhlas pada zahir tapi ada udang disebalik batu? semua orang tak tau...
dan sebagainya...

semua orang tak tau...dan aku pun tak tau.....Allah Maha Mengetahui..

dia akan paste ayt2 AQ, pastu dia ckp, ko nak langgar perintah tuhan? ibarat dia lak tuhan..penin aku

Jess.Malik
18-12-2012, 03:04 PM
dia akan paste ayt2 AQ, pastu dia ckp, ko nak langgar perintah tuhan? ibarat dia lak tuhan..penin aku

kalau dia cakap macam tu, dia dah memfitnah sebab dia tak pernah berjumpa aku dan lain2....bagaimana boleh dia berbuat begitu?

hanya kerana ramai diantara kita tidak memetik Al-Quran dalam perbincangan kita maka adakah kita ini tidak membaca Al-Quran?

Sampai skrg, aku tidak tau sama ada Pubin ini Muslim atau tidak pun?

Sampai skrg, aku tidak tau sama dia ini seorang scammer/conman dalam kehidupan sebenar dia pun...

Sampai skrg, aku tidak tau sama ada dia ini Syiah...

Sebabnya, aku tidak pernah berjumpa dengan Pubin...begitu juga yang lain....

siapa Pubin? dia ada kredibiliti untuk buat posting2 sebegini ker? Kalau dia memang ikhlas, adakah guru2 dia memang ikhlas atau mempergunakan anak2 murid mereka seperti yang pernah terjadi dalam sejarah?

:-?:-?:-?:-?

Siapa Pubin?

Siapa Pubin?

Siapa itu Pubin???mmmmmm

Kenapa tetiba je muncul dalam carigold dan buat posting2 ini?mmmmmm....banyak aku berfikir....

kekekekekekekekeke...

rastamanRastaman
18-12-2012, 03:05 PM
saya ada terjumpa satu ayat....

yang mana ALLAH berfirman.....ayat-ayat ALLAH ni cuma ALLAH yang boleh fahamkan.......kalau tak, kita tak akan faham walaupun melihatnya.......


macam mana tu, ada sesiapa yang boleh jelaskan.....?

MerongMahawangsa
18-12-2012, 03:19 PM
saya ada terjumpa satu ayat....

yang mana ALLAH berfirman.....ayat-ayat ALLAH ni cuma ALLAH yang boleh fahamkan.......kalau tak, kita tak akan faham walaupun melihatnya.......


macam mana tu, ada sesiapa yang boleh jelaskan.....?

ayat ni ke?:

[3.7] Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari isi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

[3.8] (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)."

[3.9] "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.


Allah dah jawab dlm ayat yg sama..
kita banyakan berdoa dari terpesong..
Allah dah ajar doa tu dalam ayat selepasnya

aku nak edit sket..
aku letak terjemahan satu sumber sahaja,
refer la sumber2 terjemahan yg lain sama..
supaya dapat mengambil pengajaran

jemi3886
18-12-2012, 03:40 PM
saya ada terjumpa satu ayat....

yang mana ALLAH berfirman.....ayat-ayat ALLAH ni cuma ALLAH yang boleh fahamkan.......kalau tak, kita tak akan faham walaupun melihatnya.......


macam mana tu, ada sesiapa yang boleh jelaskan.....?

ni lak dr http://www.surah.my/3

Dia lah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" (yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran. Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbulah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing) - adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata:" Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami" Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.


kalau tak, kita tak akan faham walaupun melihatnya? ataupon Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.?

bahas18
18-12-2012, 08:24 PM
hebat kamu ni......mempertikai janji ALLAH tu......

untuk yang tak tahu arab langsung macam mana nak faham quran tuan ?

Maaf ye..
Janji Allah jaga Al-quran yg asli dlm bahasa arab..
Terjemahan quran bkn quran..
Penterjemah tu juga manusia..
Bkn maksum..

Sape larang ko baca..
Aku pun baca terjemahan/tafsir..
Aku persoal pegangan korg je berkenaan perawi hadis.

Lime Juice
18-12-2012, 10:56 PM
aku nak share apa yg aku faham tentang ayat ini

persilih fahaman disini aku tengok hanya kepada penterjemahannya
kalau kita ambil terjemahan yg lain, kita akan dapat saksikan perbedaan itu dgn jelas

kita fokus kepada ayat "Mutasyaabihaat" ajer (tidak panjang sgt post aku nnti)

ok aku tunjukkan;

[3.7] tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah.Dan orang-orang yang mendalam ilmunya
http://www.surah.my/3
Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama 3:7
Yusuf Ali
but no one knows its hidden meanings except Allah. And those who are firmly grounded in knowledge
Sahih International
and no one knows its [true] interpretation except Allah . But those firm in knowledge
Pickthall
None knoweth its explanation save Allah. And those who are of sound instruction

saper org yg berilmu Allah maksudkan diayat itu??
ulamak?? tetapi bila dibuat perbandingan diantara terjemahan yg lain perbezaannya ketara..
dan kalau ditranslate word by word
l-ʿil'mi [the] knowledge

simpulannya,
perkataan Ugama TIDAK harus ada didlam ayat itu
dan itu yg membuat kekeliruan diantara pembaca

ok, kita try kupaskan sikit tentang ayat itu pula

aku kasi contoh dgn ayat-ayat berikut sebagai sandaran;
Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. 41:53

apa kekuasaan yg dimaksudkan disitu?

cuba korang baca dan kaji ayat2 dibawah ini dgn teliti utk memahami maksud kekuasaan itu
dlm keikhlasan korang mencari kebenaran, jawapan utk soalan dibawah nanti
aku serahkan utk korang nilaikan sendiri saper org berilmu yg dimaksudkan di 3;7??

Ia mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup, serta menghidupkan bumi sesudah matinya; dan sedemikian itulah kamu akan dikeluarkan. 30:19

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya,bahawa Ia menciptakan kamu dari tanah; setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. 30:21

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya bahawa Ia menciptakan untuk kamu, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. 30:22

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan kebijaksanaanNya ialah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. 30:23

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahannya dan kasih sayangNya ialah tidurnya kamu pada waktu malam dan pada siang hari, dan usaha kamu mencari rezeki dari limpah kurniaNya. Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang mahu mendengar.30:24

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan keluasan ilmuNya dan kekuasaanNya, ialah terdirinya langit dan bumi dengan perintah dan penentuan takdirNya; akhirnya apabila Ia menyeru kamu dengan satu seruan dari bumi, kamu dengan serta merta keluar 30:25

Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya; dan di antara gunung-ganang pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah, yang berlainan warnanya dan ada juga yang hitam legam; 35:27

Dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang berlainan jenis dan warnanya? Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun.35:28

dan bawah utk sambungan ayat yg dibincangkan;
Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. 3:7

soalan;
kalau kita ingin mengambil pelajaran akan kekuasaanNya yg telah ditunjukkan seperti ayat-ayat diatas
siapa yg berupaya menerangkan secara terperinci akan kekuasaan dan kebesaranNya itu semua kepada kita??

ulamak
atau
org yg berilmu pengetahuan dlm bidang yg dimahirnya

Jawapan ; ____________ (keikhlasan korang)

kuhik
18-12-2012, 10:58 PM
peh..
tengok orang sembang deras pasal al-Quran..

kah kah kah :))

Lime Juice
18-12-2012, 11:24 PM
peh..
tengok orang sembang deras pasal al-Quran..

kah kah kah :))

si Arab wannabe dgn gayanya

belajar tinggi2 pasal AQ
tapi takut nak beriman dgn AQ

last hadis juga pegangan nya
:eek::eek::eek::eek::eek::eek:

kuhik
18-12-2012, 11:29 PM
adoi..
si banggang yang tak baca citer betul-betul..
menyerlahkan lagi kebanggang yang sedia ada..

dan aku plak dikatakan Arab wannabe?
sejak bila pulak aku sembang cam orang arab kat sini?

kah kah kah..
yang aku tengok ada yang jadi hero al-Quran wannabe..
sembang deras macam al-Quran..
ilmu cuma seciput je..

mana tak ciput, belajar cuma setahun je pasal al-Quran..
dah pandai cakap itu tak betul ini tak betul tentang agama..
aku yang lagi lama belajar ni pun tak berani..

puihhhhh!!!
ada hati nak jadi hero konon..
ada hati nak jadi pakar al-Quran kat sini konon..
puihhh!!!

:))

Lime Juice
18-12-2012, 11:48 PM
adoi..
si banggang yang tak baca citer betul-betul..
menyerlahkan lagi kebanggang yang sedia ada..

dan aku plak dikatakan Arab wannabe?
sejak bila pulak aku sembang cam orang arab kat sini?

kah kah kah..
yang aku tengok ada yang jadi hero al-Quran wannabe..
sembang deras macam al-Quran..
ilmu cuma seciput je..

mana tak ciput, belajar cuma setahun je pasal al-Quran..
dah pandai cakap itu tak betul ini tak betul tentang agama..
aku yang lagi lama belajar ni pun tak berani..

puihhhhh!!!
ada hati nak jadi hero konon..
ada hati nak jadi pakar al-Quran kat sini konon..
puihhh!!!:))

kluarkan lah ayat-ayat Arab kau
kau kan chamipon

utk kau ugama Islam utk org Arab ajer
jadi nak tahu mesti jadi mcm org Arab
tak gitu Dol yg nak jadi Arab wannabe

kuhik
18-12-2012, 11:58 PM
yak..lu fitnah gua plak dah..
bila masa plak untuk gua ni "ugama Islam untuk orang Arab ajer"

kah kah kah
seriusly, lu terdesak ke apa ni bhai?
sampai ke tahap ni lu nak fitnah gua..

kah kah kah..
cam siyal la lu ni..
buthurt nak mampos ke apa..

jeles ngan gua sebab lu tak reti bahasa Arab ke?..
pastu lu cakap gua nak jadi Arab wannabe plak..
adoi..


p/s : sehingga ke saat post ini, ayat-ayat Arab yang aku keluarkan hanyalah ayat-ayat al-Quran. tapi apa boleh buat kan, dia tak tahu ayat mana surah mana, tu yang dia meroyan takleh nak jawab. last-last fitnah aku pula. BABl betul orang macam ni..puihh..hero Quran konon..

Lime Juice
19-12-2012, 12:05 AM
yak..lu fitnah gua plak dah..
bila masa plak untuk gua ni "ugama Islam untuk orang Arab ajer"

kah kah kah
seriusly, lu terdesak ke apa ni bhai?
sampai ke tahap ni lu nak fitnah gua..

kah kah kah..
cam siyal la lu ni..
buthurt nak mampos ke apa..

jeles ngan gua sebab lu tak reti bahasa Arab ke?..
pastu lu cakap gua nak jadi Arab wannabe plak..
adoi..

p/s : sehingga ke saat post ini, ayat-ayat Arab yang aku keluarkan hanyalah ayat-ayat al-Quran. tapi apa boleh buat kan, dia tak tahu ayat mana surah mana, tu yang dia meroyan takleh nak jawab. last-last fitnah aku pula. BABl betul orang macam ni..puihh..hero Quran konon..

yawn tak de citer baru ker
ngantuk pulak aku, asyik yg sama jer
nak tahu AQ mesti tahu bahasa Arab, apa kejadah tu bila citer2 Nabi lain semua diambil dari kitab sebelumnya, bahasa Arab ker tu semua??

kuhik
19-12-2012, 12:10 AM
yeah, sudah kantoi fitnah gua tentang "ugama Islam untuk orang Arab ajer"
maka SPIN je la..
pastu cuba TUKAR TOPIK dengan tanya soalan lain plak..

kah kah kah
cam siyal je perangai hero yang sembang deras pasal al-Quran...
puihhh!!
sungguh hebat orang yang baru belajar al-Quran selama setahun..
puihhh!!

sama je ngan golongan sesat yang pernah kalah hujjah ngan gua sebelum ni..
sebijik sebentuk perangai sama aje..
puihhh!!

kah kah kah :))

Lime Juice
19-12-2012, 12:15 AM
yeah, sudah kantoi fitnah gua tentang "ugama Islam untuk orang Arab ajer"
maka SPIN je la..
pastu cuba TUKAR TOPIK dengan tanya soalan lain plak..

kah kah kah
cam siyal je perangai hero yang sembang deras pasal al-Quran...
puihhh!!
sungguh hebat orang yang baru belajar al-Quran selama setahun..
puihhh!!

sama je ngan golongan sesat yang pernah kalah hujjah ngan gua sebelum ni..
sebijik sebentuk perangai sama aje..
puihhh!!

kah kah kah :))

ambik semua lah kau Dol Al-Lem.bu

kuhik
19-12-2012, 12:26 AM
kah kah kah..
bila dah kantoi..
kah kah kah..

puihh..
sembang deras pasal al-Quran..
last-last fitnah orang..
puihh..

mesti kuat lancap layan blue ni..
kah kah kah

:))

jemi3886
19-12-2012, 01:54 AM
kluarkan lah ayat-ayat Arab kau
kau kan chamipon

utk kau ugama Islam utk org Arab ajer
jadi nak tahu mesti jadi mcm org Arab
tak gitu Dol yg nak jadi Arab wannabe

dengan selamba badaknya jus limau nipis mengfxxkan bahasa dan bangsa arab, sedangkan

Dan kalaulah Al-Quran itu Kami jadikan (bacaan) dalam bahasa asing, tentulah mereka akan berkata: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya (dalam bahasa yang kami fahami)? Patutkah Kitab itu berbahasa asing sedang Rasul yang membawanya berbangsa Arab?" Katakanlah (wahai Muhammad): "Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman; dan sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, (AL-Quran itu) menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka (bukan penawar); dan ia juga merupakan gelap-gelita yang menimpa (pandangan) mereka (bukan cahaya yang menerangi). Mereka itu - (dengan perbuatan melarikan diri dari ajaran Al-Quran, tidak ubahnya seperti) orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh (masakan mereka dapat mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata)".
(Fussilat 41:44)

Rasul(bangsa Arab) - Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman

Limejuice and d geng (bangsa asing) - Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya (dalam bahasa yang kami fahami)? - dan sebaliknya menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka

pergh...baru aku faham knp AQ diturunkan dlm bahasa arab.


hebat kamu ni......mempertikai janji ALLAH tu......

untuk yang tak tahu arab langsung macam mana nak faham quran tuan ?

awal2 lagi ALLAH dah jawab.

kuhik
19-12-2012, 02:03 AM
helemek, terbaek la bro!
sebenarnya ni salah satu ayat Quran yang aku nak tepek, tapi kau tepek dulu. hahaha..syabas!

tips nak lawan geng-geng laknatullah ni, jangan letak terjemahan, senang diorang nak spin terjemahan tu. kena letak ayat al-Quran yang asal. dan jangan diletak ayat mana surah mana. biar diorang terkial-kial cari kat mana..besh tengok diorang macam BABl sondol tanah dok spin sana sini sebab takleh nak jawab...kah kah kah..

ye la kan, kalau dah mengaku mengikut al-Quran 100%, mesti dapat carikan ayat mana surah mana tanpa diberitau, tak gitu?
mana bukti kecintaan terhadap al-Quran kalau tengok ayat al-Quran tapi tak tahu ayat mana surah mana?

puihh..
cinta palsu je tu..
baru belajar sket pasal al-Quran..
dah nak sembang deras pasal al-Quran..
berani plak cakap itu salah ini salah..
puihhh!!

kah kah kah..
:))

jemi3886
19-12-2012, 02:13 AM
ooo camtu ek bro? ok2... cun gak tu.. tepek je ayat2 NYA ye.. xpela, tu pon aku amik dr web surah.my yg dorg suke sgt gak tu. saje je bg tgk mana sumber amik dr mana. tgk itu BAB1 sondol terus ke men roundabout... ekekekekeke

forart
19-12-2012, 02:34 AM
helemek, terbaek la bro!
sebenarnya ni salah satu ayat Quran yang aku nak tepek, tapi kau tepek dulu. hahaha..syabas!

tips nak lawan geng-geng laknatullah ni, jangan letak terjemahan, senang diorang nak spin terjemahan tu. kena letak ayat al-Quran yang asal. dan jangan diletak ayat mana surah mana. biar diorang terkial-kial cari kat mana..besh tengok diorang macam BABl sondol tanah dok spin sana sini sebab takleh nak jawab...kah kah kah..

ye la kan, kalau dah mengaku mengikut al-Quran 100%, mesti dapat carikan ayat mana surah mana tanpa diberitau, tak gitu?
mana bukti kecintaan terhadap al-Quran kalau tengok ayat al-Quran tapi tak tahu ayat mana surah mana?

puihh..
cinta palsu je tu..
baru belajar sket pasal al-Quran..
dah nak sembang deras pasal al-Quran..
berani plak cakap itu salah ini salah..
puihhh!!

kah kah kah..
:))

:)cgrock:)paid

pubin
20-12-2012, 10:50 PM
helemek, terbaek la bro!
sebenarnya ni salah satu ayat Quran yang aku nak tepek, tapi kau tepek dulu. hahaha..syabas!

tips nak lawan geng-geng laknatullah ni, jangan letak terjemahan, senang diorang nak spin terjemahan tu. kena letak ayat al-Quran yang asal. dan jangan diletak ayat mana surah mana. biar diorang terkial-kial cari kat mana..besh tengok diorang macam BABl sondol tanah dok spin sana sini sebab takleh nak jawab...kah kah kah..

ye la kan, kalau dah mengaku mengikut al-Quran 100%, mesti dapat carikan ayat mana surah mana tanpa diberitau, tak gitu?
mana bukti kecintaan terhadap al-Quran kalau tengok ayat al-Quran tapi tak tahu ayat mana surah mana?

puihh..
cinta palsu je tu..
baru belajar sket pasal al-Quran..
dah nak sembang deras pasal al-Quran..
berani plak cakap itu salah ini salah..
puihhh!!

kah kah kah..
:))

mak oi.. buka thread apa pun nkorang SPIN SPAM.. :eek:

bro lama nko hilang...
datang bulan ker aper?
ker nko buat operation tukar jantina? :))

kalau rasa masih ada bulu kaki
nko buat cam rumah sendiri ler..
taruh kat sini nko nyer "conclusion" dan "premise"
takkah sembang kosong jer tak abis?? :))

nanti bila free aku login dan tengok
sorry sibuk sikit time nie
masa pembersihan...
banyak lagi nak kena cantas time2 macam ni, darurat..hehe :))


http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/29_2.png
http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/29_3.png

aku up sekali lagi, jika ada yang sudi, sila datangkan terjemahan.
tak tahu surah mana ayat berapa, aku boleh bitau.
malu tanya sini, boleh PM.
malu tanya aku, sila tanya rakan-rakan yang boleh membantu.

dan..
tolong jangan jadi buthurt..
:))

Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami beriman”, sedang mereka tidak diuji? Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuiNya tentang orang-orang yang berdusta. (Al-’Ankabut:2-3)

nko uji "keimanan" macam ni ker?
aper ler punya bahlol.. heheheh..
aku ingat nko uji keimanan dengan berjihad tekan nafsu secara berzikir dan tak makan, tak minum, tak tido, 41 hari ker...
ni konsep "iman on paper" ler nih... hehe :eek: :eek: :eek:

jelas terserlah cara nko ni cara orang pengecut berhujah... hehe
tengok nko punya "signature" dah boleh agak dah..
Dikatakan Hang Tuah telah berkata, "Takkan Melayu Hilang Di Dunia"
alih-alih, dia plak yang hilang
"alih-alih, dia plak yang hilang", citer pasal apa?
ni sifat nko lah niee... suka pukul curi, "pengecut"..
nko sukalah ayat2 macam nie.. hehe
sepanjang aku tengok nko hujah
nko tak pula cakap nko punya "conclusion" dan "premise"
yang nko buat ialah, nko tuju batu, pastu sorok belakang pokok...
agak terdesak sangat, terus main taktik tak beragama Islam
maklumlah, "play safe".. buat2 jadi orang kafir kan banyak defence
golongan lemah dan tatau pasal Islam.. hek eleh..
sampai sanggup "gadai keimanan sendiri" hanya utk menang cara tipu..
bro, potong lu nyer telor kasi anjing makan lagi bagus.. sia2 ada telor.. hehe.
aku rasa ler telur "nenek tua" yang goreng pisang tepi jalan lagi besar dari lu nyer telor... :eek: :eek: :eek:
apa nick nko? "cuhik"? "kuhik"? aku ingat "tahik"
patut ler bau busuk jer keluar dari otak nko nie.. hehehehehe :eek: :eek: :eek:

ARGUMENT FROM INSANITY
(pattern hujahan nko)

(1) Kah Kah Kah
(2) Therefore, nkorang semua jadi atheist lagi bagus!

ler level hujah setakat ini jer.. hehe
ai, sampai puluh2 ribu bagi comment pun tak sedar lagi...
penuh dgn sampah..
syok sendiri la niee.. bosan pula aku baca
takder point langsung yang boleh aku identified
nak pergi kiri ker, nak pergi kanan ker..
kata pro "atheist", tapi "logical argument" nyer format pun takder..
memalukan kaum jer..
aku lepak ngan geng atheist pun takder buat perangai "lawak purba" macam nie
gentleman ler sikit, takkan pengecut sampai tahap camnie..
komen dah puluhan ribu pula tu, banyak masa terbuang.. masa orang pula tu.. hehehe

bro, kalo dah rasa nak hujah sangat
cakap jer terus apa "conclusion" dan "premise"...
supaya jelas, dan orang boleh jawab..
dan tengok "kekuatan hujahan" berdasarkan "akal"
ni baru berhujah!
lu tau tak apa itu "hujahan"? :D

apa yg lu buat ni bukan berhujah ni
ni permainan masa aku tadika dulu.. hehe
permainan yang tak perlu guna otak..
kutuk2 jer, langsung tak menghiburkan pun...
geng2 kera jer gelak sendiri
tak ambik port lawak2 ba.ngang camnie :)) :))

aku ada jumpa satu jokes yang kebiasaannya geng atheist sukalah...
sebab lawak nenek moyang dia orang.. hehe :D
What do monkeys do for laughs?*
They tell jokes about people!
kan aku dah cakap nko suka.. bye2! :D

ada faham? tu kat atas tu?
bro, kalau setakat nak lontar2 batu belakang pokok..
lontar sekali, pastu nyorok..
apa ni? akai ada ka?
umur lu braper?
7 tahun? hehehe...
lu ada itu telor gantung-gantung ka..
atau itu satu biji juga sudah luruh ?
telor sendiri pun dah reput ler tu, sbb dah tak tahan dengan kebosanan.. hehe..
nampak sangat sifat "pengecut" dan cubaan untuk menang melalui "helah".. :)) :)) :)) :))

so? aper nko punya "conclusion" dan "premise"
bentanglah kat sini...
drpd dok pung pang pung pang, tapi pengecut.. :eek: :eek:

Yusri Muda
21-12-2012, 07:27 AM
patutnya bro kena buka thread jenis-jenis hadis
mereka ni semua tak percaya pada al quran dan kata al quran tu tak lengkap:D

bincang bawa al quran macam curah air kat daun keladi je golongan yang tak percaya quran ni:)

MerongMahawangsa
21-12-2012, 07:45 AM
patutnya bro kena buka thread jenis-jenis hadis
mereka ni semua tak percaya pada al quran dan kata al quran tu tak lengkap:D

bincang bawa al quran macam curah air kat daun keladi je golongan yang tak percaya quran ni:)

sapa yg kata Al-Quran tak lengkap.
tetibe je tangkap muat ..
orang skrang pertahankan hadis.. bukan cakap al-quran tak lengkap.
otak kat lutut ke ape cakap camni

Yusri Muda
21-12-2012, 07:54 AM
sapa yg kata Al-Quran tak lengkap.
tetibe je tangkap muat ..
orang skrang pertahankan hadis.. bukan cakap al-quran tak lengkap.
otak kat lutut ke ape cakap camni

buktikan kat aku bila kau cakap al quran lengkap tapi ada kitab lain kau gunakan untuk ibadah dan kepercayaan kau:D

MerongMahawangsa
21-12-2012, 08:08 AM
buktikan kat aku bila kau cakap al quran lengkap tapi ada kitab lain kau gunakan untuk ibadah dan kepercayaan kau:D

Kitab hadis adalah bentuk penerangan bukan penambahan dalam Al-Quran.

Ayat yang menunjukkan bahawa tugas Rasulullah s.a.w. adalah memberikan penerangan tentang al-Qur’an.

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ {44**

Ertinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Az-Zikr (Al Quran), supaya kamu terangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir”. Surah an-Nahl: 44.Ayat-ayat yang menunjukkan bahawa syarat keimanan ialah mentaati Rasul dan reda dengan hukumnya.

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {65**

Ertinya: “Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidaklah beriman sehinggalah mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. Surah an-Nisa’: 65.


apa yg dihakimi Rasullah s.a.w diriwayatkan sahabat dari zaman Rasullah s.a.w kepada sahabat yg lain yg tidak ade kesempatan bertemu Rasullah. s.a.w termasuk lah ksemua umat muslimin dah muslimat yg lain.

Yusri Muda
21-12-2012, 08:09 AM
Kitab hadis adalah bentuk penerangan bukan penambahan dalam Al-Quran.

Ayat yang menunjukkan bahawa tugas Rasulullah s.a.w. adalah memberikan penerangan tentang al-Qur’an.

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ {44**

Ertinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Az-Zikr (Al Quran), supaya kamu terangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir”. Surah an-Nahl: 44.Ayat-ayat yang menunjukkan bahawa syarat keimanan ialah mentaati Rasul dan reda dengan hukumnya.

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {65**

Ertinya: “Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidaklah beriman sehinggalah mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. Surah an-Nisa’: 65.


apa yg dihakimi Rasullah s.a.w diriwayatkan sahabat dari zaman Rasullah s.a.w kepada sahabat yg lain yg tidak ade kesempatan bertemu Rasullah. s.a.w termasuk lah ksemua umat muslimin dah muslimat yg lain.

betul la aku cakap

kau cakap al quran tak lengkap psl perlu penambahan dan penerangan

tiada soalan lagi yang arif ,nyata lagi bersuluh :D

MerongMahawangsa
21-12-2012, 08:29 AM
betul la aku cakap

kau cakap al quran tak lengkap psl perlu penambahan dan penerangan

tiada soalan lagi yang arif ,nyata lagi bersuluh :D

senangnya ko buat kesimpulan...
aku buat kesimpulan ko datang sini hanya utk memesongkan org dan menyesatkan org..m


http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_17.png

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_18.png

Yusri Muda
21-12-2012, 08:32 AM
senangnya ko buat kesimpulan...
aku buat kesimpulan ko datang sini hanya utk memesongkan org dan menyesatkan org..m


http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_17.png

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_18.png

:))

meh aku bg kau al quran bahsa siam lak:eek:

http://www.freeimagehosting.net/newuploads/o15l6.jpg


smpit btul org2 mcm kau ni ye:D

MerongMahawangsa
21-12-2012, 08:35 AM
:))

meh aku bg kau al quran bahsa siam lak:eek:

http://www.freeimagehosting.net/newuploads/o15l6.jpg


smpit btul org2 mcm kau ni ye:D

ni bukan al quran dlm bahasa siam.
ni terjemahan bahasa siam..
yg aku bagik tu betul2 adalah al-quran..
ayat yg mulia dlm bahasa Arab
ke otak ko yg sempit?

Yusri Muda
21-12-2012, 08:36 AM
ni bukan al quran dlm bahasa siam.
ni terjemahan bahasa siam..
yg aku bagik tu betul2 adalah al-quran..
ayat yg mulia dlm bahasa Arab
ke otak ko yg sempit?

so what:))
ayat quran ke hadis palsu yg aku bagi tu ?

sendiri makan taktik kau balik lah:eek:

MerongMahawangsa
21-12-2012, 08:37 AM
kamu lah golongan yg Allah sebut dlm Al-Quran..surah Al_Baqarah..


[2.8] Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian", padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

[2.9] Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, pada hal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.

[2.10] Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

[2.11] Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."

[2.12] Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

[2.13] Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang *****h itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang b0d*0h, tetapi mereka tidak tahu.

[2.14] Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada syaitan-setan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok".

[2.15] Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.

[2.16] Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

[2.17] Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

[2.18] Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).

[2.19] atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Yusri Muda
21-12-2012, 08:39 AM
kamu lah golongan yg Allah sebut dlm Al-Quran..surah Al_Baqarah..


[2.8] Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian", padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

[2.9] Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, pada hal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.

[2.10] Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

[2.11] Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."

[2.12] Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

[2.13] Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang ***** itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang *****, tetapi mereka tidak tahu.

[2.14] Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada syaitan-setan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok".

[2.15] Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.

[2.16] Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

[2.17] Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

[2.18] Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).

[2.19] atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.
tak malu ke quote kitab al quran yang kau kata tak lengkap tu:))

mana hadis2 yg kau sanjung tu , kau ni btul tak faham sinikal:eek:

smua bnda ni makan balik kt kau , tau tak

MerongMahawangsa
21-12-2012, 08:39 AM
so what:))
ayat quran ke hadis palsu yg aku bagi tu ?

sendiri makan taktik kau balik lah:eek:

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_18.png

MerongMahawangsa
21-12-2012, 08:40 AM
tak malu ke quote kitab al quran yang kau kata tak lengkap tu:))

mana hadis2 yg kau sanjung tu , kau ni btul tak faham sinikal:eek:

smua bnda ni makan balik kt kau , tau tak

bila masa aku cakap x lengkap?

Yusri Muda
21-12-2012, 08:43 AM
http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_18.png

boleh mcm ni:p


http://www.freeimagehosting.net/newuploads/woo8d.jpg


:eek:

Yusri Muda
21-12-2012, 08:44 AM
bila masa aku cakap x lengkap?

kau guna hadis atau tak , jwb jujur la
kalau al quran lengkap, kenapa kau guna hadis:))

MerongMahawangsa
21-12-2012, 08:58 AM
kau guna hadis atau tak , jwb jujur la
kalau al quran lengkap, kenapa kau guna hadis:))

kalo otak manusia dah sempurna,, kenapa kita pegi sekolah?
akai ada ka?

sorry aku x dpt bantu ko lagik bila Allah turun ayat macam ni tuju kat ko

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_18.png

Yusri Muda
21-12-2012, 09:01 AM
kalo otak manusia dah sempurna,, kenapa kita pegi sekolah?
akai ada ka?

sorry aku x dpt bantu ko lagik bila Allah turun ayat macam ni tuju kat ko

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_18.png

itu sempurna, beza dgn lengkap:))

cth ayat , " saya sudah lengkap berpakaian tpi sy lupa pakai spender":eek:

mksdnya tak lengkap lg la pakaian tu, kah kah kah

Yusri Muda
21-12-2012, 09:09 AM
http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15550124&postcount=939

update

MerongMahawangsa
21-12-2012, 11:41 AM
itu sempurna, beza dgn lengkap:))

cth ayat , " saya sudah lengkap berpakaian tpi sy lupa pakai spender":eek:

mksdnya tak lengkap lg la pakaian tu, kah kah kah

hmmmm..
ko baca tak aku post..
sedih debat ngan ko..
keje nak provoke but tade isi

MerongMahawangsa
21-12-2012, 11:44 AM
ni aku tulis balik ayat ni. Ayat ni ditujukan kepada golongan anti hadis yg tak mengikut org2 yg beriman sebelum mereka (golongan sahabat dan tabiin dan seterusnya ulama yg mengikut tabiin) . ayat al-quran yg aku post seblom tu.. ni la maksudnya.. aku doa ko terbuka hati utk memahami
[2.8] Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan Hari kemudian", padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

[2.9] Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, pada hal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.

[2.10] Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

[2.11] Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."

[2.12] Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

[2.13] Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang b*doH itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang b0d*0h, tetapi mereka tidak tahu.

[2.14] Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada syaitan-setan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok".

[2.15] Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.

[2.16] Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

[2.17] Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

[2.18] Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar).

[2.19] atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.balik rujuk Al-Quran pastu baru rujuk terjemahann.. tak kira la terjemaahan siam ke , english ke..
pastu kalo tak paham jumpa ustaz bukan jumpa GAH.

pubin
22-12-2012, 01:25 AM
senangnya ko buat kesimpulan...
aku buat kesimpulan ko datang sini hanya utk memesongkan org dan menyesatkan org..m


http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_17.png

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_18.png

Perbandingan hal mereka (golongan yang munafik itu) samalah seperti orang yang menyalakan api; apabila api itu menerangi sekelilingnya, (tiba-tiba) Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka, dan dibiarkannya mereka dalam gelap-gelita, tidak dapat melihat (sesuatu pun). Mereka (seolah-olah orang yang) pekak, bisu dan buta; dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali (kepada kebenaran). (al-Baqarah:17-18)

ayat tu tak sesuai untuk orang yang menyokong al-Quran
sesuai utk nkorang jer...hehe :))

sebab apa?

Dan di antara manusia ada yang berkata: “Kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat”; padahal mereka sebenarnya tidak beriman. (al-Baqarah:8)

beriman dengan apa?

Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab “Al-Quran” yang diturunkan kepadamu... (al-Baqarah:8)

kerana apa?

Kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhanmu; oleh itu jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu. (al-Baqarah:147)

tetapi apa yang berlaku?

Kemudian umat Rasul-rasul itu
berpecah-belah dalam urusan ugama mereka
kepada beberapa pecahan
tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka
Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatannya itu
hingga ke suatu masa
(Al-Mu’minun:53-54)

kerana apa berlaku perpecahan?

http://2.bp.blogspot.com/-lQVQmjf6WDM/UJa_J03EuJI/AAAAAAAAASw/0m3F1LYV6pc/s1600/Luqman.png

]Dan ada di antara (1) manusia orang yang mempergunakan HADIS
yang (2) tidak masuk akal
untuk (3) menyesatkan dari jalan Allah
(4) tanpa sebarang pengetahuan dan
(5) menjadikannya agama Allah itu sebagai ejek-ejekan
Merekalah orang-orang yang akan memperolehi azab yang menghinakan
(Luqman:6)

Berdasarkan Surah Luqman, Allah telah menyatakan sifat-sifat cerita yang dilarang oleh Allah:

1. Manusia mempergunakan cerita itu bagi tujuan agama Allah
2. Cerita itu bersifat cerita yang tidak masuk akal
3. Cerita itu bersifat menyesatkan dari jalan Allah
4. Cerita itu bersifat tanpa sebarang pengetahuan (kesahihannya)
5. Cerita itu bersifat menjadikan agama Allah sebagai ejek-ejekan

kesannya? maka berlakulah kerosakan..

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi”, mereka menjawab: ” Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan”. Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. (al-Baqarah:11-12)

maka itu, Allah balas kepada mereka (ayat kamu rujuk di sini)...

Perbandingan hal mereka (golongan yang munafik itu) samalah seperti orang yang menyalakan api; apabila api itu menerangi sekelilingnya, (tiba-tiba) Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka, dan dibiarkannya mereka dalam gelap-gelita, tidak dapat melihat (sesuatu pun). Mereka pekak, bisu dan buta; dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali (kepada kebenaran). (al-Baqarah:17-18)

tak percaya?

jika kamu kumpulkan semua ulama kamu untuk buat satu keputusan
nescaya mereka berbalah-balah dan tidak dapat mencapai kata putus
fatwa negeri dengan negeri sahaja pun tak berselisih
negara-negara Islam tidak dapat bersatu...
ni hukuman kepada kamu di dunia
nantikanlah pula di ahkirat. .. :))

MerongMahawangsa
22-12-2012, 08:33 AM
ayat tu tak sesuai untuk orang yang menyokong al-Quran
sesuai utk nkorang jer...hehe :))

sebab apa?beriman dengan apa?kerana apa?tetapi apa yang berlaku?kerana apa berlaku perpecahan?

http://2.bp.blogspot.com/-lQVQmjf6WDM/UJa_J03EuJI/AAAAAAAAASw/0m3F1LYV6pc/s1600/Luqman.pngBerdasarkan Surah Luqman, Allah telah menyatakan sifat-sifat cerita yang dilarang oleh Allah:

1. Manusia mempergunakan cerita itu bagi tujuan agama Allah
2. Cerita itu bersifat cerita yang tidak masuk akal
3. Cerita itu bersifat menyesatkan dari jalan Allah
4. Cerita itu bersifat tanpa sebarang pengetahuan (kesahihannya)
5. Cerita itu bersifat menjadikan agama Allah sebagai ejek-ejekan

kesannya? maka berlakulah kerosakan..maka itu, Allah balas kepada mereka (ayat kamu rujuk di sini)...tak percaya?

jika kamu kumpulkan semua ulama kamu untuk buat satu keputusan
nescaya mereka berbalah-balah dan tidak dapat mencapai kata putus
fatwa negeri dengan negeri sahaja pun tak berselisih
negara-negara Islam tidak dapat bersatu...
ni hukuman kepada kamu di dunia
nantikanlah pula di ahkirat. .. :))

pubin ,
tertarik melihat tuan pubin menafsir ayat di atas, therefore
bley tuan tafsirkan siapa golongan 'orang-orang lain telah beriman?' dalam tafsir di bawah?
adakah tuan pubin n the gang.
saya nak follow nihttp://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_13.png
[2.13] Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bod*h itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bod*h, tetapi mereka tidak tahu.

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_14.png
[2.14] Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada syaitan-setan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok".

papabaik
22-12-2012, 09:36 AM
kalo otak manusia dah sempurna,, kenapa kita pegi sekolah?
akai ada ka?

sorry aku x dpt bantu ko lagik bila Allah turun ayat macam ni tuju kat ko

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_18.png

Otak itu SEMPURNA. Otak tu organ fizikal. Ianya sempurna setiap masa walaupun kena
cancer otak pun masih sempurna sbb apa yg Allah bagi kat kita mmg layak utk kita.

Yg tak lengkap ialah pola pemikiran. Iaitu CARA MENGGUNAKAL AKAL. Sebab itu kita
pegi sekolah dan diajar oleh ulama-ulama (org yg berilmu menggunakan akal) di sekolah.

Tapi kan, ai... bro tak abis sekolah ke ape? Skrg ni kita masih pegi sekolah ke?
Masih tak pandai guna akal? Ish ish ish... kenapa la kamu pandang rendah pada
akal diri kamu sendiri?

Hakikatnya kebanyakan CGrian skrg dah pun abis pegi sekolah dan dapat guna
akal sebaik mungkin, tinggal NAK, atau TAKNAK je. :">

MerongMahawangsa
22-12-2012, 09:47 AM
Otak itu SEMPURNA. Otak tu organ fizikal. Ianya sempurna setiap masa walaupun kena
cancer otak pun masih sempurna sbb apa yg Allah bagi kat kita mmg layak utk kita.

Yg tak lengkap ialah pola pemikiran. Iaitu CARA MENGGUNAKAL AKAL. Sebab itu kita
pegi sekolah dan diajar oleh ulama-ulama (org yg berilmu menggunakan akal) di sekolah.

Tapi kan, ai... bro tak abis sekolah ke ape? Skrg ni kita masih pegi sekolah ke?
Masih tak pandai guna akal? Ish ish ish... kenapa la kamu pandang rendah pada
akal diri kamu sendiri?

Hakikatnya kebanyakan CGrian skrg dah pun abis pegi sekolah dan dapat guna
akal sebaik mungkin, tinggal NAK, atau TAKNAK je. :">


bukankah Nabi yg ajar kita satu demi satu tentang ayat quran yg diturunkan berperingkat?
siapa yg rekodkan apa yg nabi ajar?


owh lupa korang tak perlu Nabi ajar tentang Al-Quran.
korang dah cukup pandai pakai akal krg utk tafsir sendri dan buat hukum sendri utk solat WAJIB 6 waktu..
tahniah.adakah kamu golongan yg Allah cakap suruh follow org2 lain yg beriman seperti ayat yg aku post kat atas?

papabaik
22-12-2012, 09:51 AM
bukankah Nabi yg ajar kita satu demi satu tentang ayat quran yg diturunkan berperingkat?
apa yg rekodkan apa yg nabi ajar?

owh lupa korang tak perlu Nabi ajar tentang Al-Quran.
korang dah cukup pandai pakai akal krg utk tafsir sendri dan buat hukum sendri utk solat WAJIB 6 waktu..

Kalau Nabi PERLU AJAR kita semua ni, sudah tentu Nabi akan diciptakan
hidup selama 8000 tahun.

Tapi tak, Nabi hidup spt umur org biasa. Tapi dalam kesempatan kehidupannya,
baginda dah complete SAMPAIKAN Quran dan baginda BERSERAH pada Allah utk
menjaga Quran itu sampai zaman skrg.

Aku tak buat hukum sendiri. Ko pegi baca Quran dulu tengok dalam tu ada
berapa kali solat. Lepas tu ko jawap soalan Allah tanya kat ko
"AYAT MANA LAGI KAMU NAK PERCAYA SELEPAS AYAT2 KU?" :)

Allah kata A, maka A lah.. Aku tak ubah pun jadi B, C, atau D.
Sapa yg ubah? Hadith2 le yg ubah. Allah kata "sebat 100 kali",
hadith tukar jadi "rejam sampai mati".
:D

ps. Masih taknak mula membaca terjemahan ke? Ke nak teruskan
berdebat ttg ayat2 Allah?

MerongMahawangsa
22-12-2012, 09:57 AM
Kalau Nabi PERLU AJAR kita semua ni, sudah tentu Nabi akan diciptakan
hidup selama 8000 tahun.

Tapi tak, Nabi hidup spt umur org biasa. Tapi dalam kesempatan kehidupannya,
baginda dah complete SAMPAIKAN Quran dan baginda BERSERAH pada Allah utk
menjaga Quran itu sampai zaman skrg.

Aku tak buat hukum sendiri. Ko pegi baca Quran dulu tengok dalam tu ada
berapa kali solat. Lepas tu ko jawap soalan Allah tanya kat ko
"AYAT MANA LAGI KAMU NAK PERCAYA SELEPAS AYAT2 KU?" :)

Allah kata A, maka A lah.. Aku tak ubah pun jadi B, C, atau D.
Sapa yg ubah? Hadith2 le yg ubah. Allah kata "sebat 100 kali",
hadith tukar jadi "rejam sampai mati".
:D

ps. Masih taknak mula membaca terjemahan ke? Ke nak teruskan
berdebat ttg ayat2 Allah?

haha saudara..
semua ayat dlm Quran Nabi dah ajar ..
ayat quran turun secara berperingkat.. supaya Nabi dapat xplain kepada ummah..
Nabi dah ajar solat wajib 5 waktu..
kenapa ko tambah jadik 6?
owh sorry ko kan follow Nabi Yusri Muda

pubin
25-12-2012, 12:19 AM
pubin ,
tertarik melihat tuan pubin menafsir ayat di atas, therefore
bley tuan tafsirkan siapa golongan 'orang-orang lain telah beriman?' dalam tafsir di bawah?
adakah tuan pubin n the gang.
saya nak follow nihttp://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_13.png
[2.13] Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bod*h itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bod*h, tetapi mereka tidak tahu.

http://c00022506.cdn1.cloudfiles.rackspacecloud.com/2_14.png
[2.14] Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada syaitan-setan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok".

"Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman"
adalah seperti mana yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quran
100% mengikut kaedah al-Quran
tanpa campurtangan "ilmu nenek moyang" dan kaedah yang asing daripada al-Quran

oleh itu masalahnya, adakah nkorang boleh buktikan pegangan nkorang
adalah mengikut kaedah di dalam al-Quran?
ini dah beribu-ribu post telah di SPIN & SPAM
tetapi satu ayat pun nkorang takleh bagi :D

takkan sehebat-hebat pegangn nkorang ni takleh bagi satu ayat dari al-Quran kut?
dah 1,400 tahun berlalu...
ulama2 hebat... berjuta ustaz... 1.5 billion umat manusia
pusat pengajian.. kitab-kitab terhebat...
bahkan boleh dikatakan semua yang hebat-hebatlah..
tetapi takkanlah satu ayat al-Quran pun tak boleh nak bagi?
satu perintah Allah untuk kita menjadikan cerita pihak ke-3 sebagai sumber hukum kedua dalam Islam

malulawei... malulawei.. :D

adib
25-12-2012, 12:41 AM
"Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman"
adalah seperti mana yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quran
100% mengikut kaedah al-Quran
tanpa campurtangan "ilmu nenek moyang" dan kaedah yang asing daripada al-Quran

oleh itu masalahnya, adakah nkorang boleh buktikan pegangan nkorang
adalah mengikut kaedah di dalam al-Quran?
ini dah beribu-ribu post telah di SPIN & SPAM
tetapi satu ayat pun nkorang takleh bagi :D

takkan sehebat-hebat pegangn nkorang ni takleh bagi satu ayat dari al-Quran kut?
dah 1,400 tahun berlalu...
ulama2 hebat... berjuta ustaz... 1.5 billion umat manusia
pusat pengajian.. kitab-kitab terhebat...
bahkan boleh dikatakan semua yang hebat-hebatlah..


malulawei... malulawei.. :D

100% mengikut kaedah al quran SAHAJA digolongkan masih tidak beriman. Bukan ilmu nenek moyang dan bukan kaedah yang asing dalam al quran tetapi satu lagi sumber yang wajib di taati adalah hadis( nabawi & qudsi ) yang sahih, benar2 dari rasulallah. Sape tak ambil sumber kedua ni, dikira tidak beriman. Aku ke yang cakap ? tidak..Allah yang cakap...

firman allah

"Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada RasulNya, jika kamu orang-orang yang beriman." (al-Anfal : 1)

Jadi, Alquran tak lengkap ke? atau al quran perlukan hadis ke untuk lengkap? atau hadis perlukan al quran ke untuk lengkap?atau sumber mana yang lebih lengkap?...Allah lebih mengetahui...tapi allah suruh ambil kedua2nya sekali untuk jadi orang beriman. Ambil Kalam Dia dan ambil kalam kekasih Dia...

ni suruhan Allah

1. "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Maka jikalau kamu berbantahan dalam satu perkara, hendaklah kamu sekalian mengembalikannya kepada Allah dan Rasul, jika kamu sekalian beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu, sebaik-baik dan sebagus-bagus keputusan." (an-Nisa' : 59)

2. "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berpaling daripadaNya, padahal kamu sekalian mendengar." (al-Anfal : 20)

3. "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, dan janganlah kamu sekalian merosakkan amal-amal kebaikanmu." (Muhammad : 33)

4. "Katakanlah olehmu (Muhammad) : Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul; maka jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak akan suka kepada orang-orang yang kafir." (Ali Imran : 32)

5. "Katakanlah (Muhammad): Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, jika kamu sekalian berpaling, maka bahawasanya atasnya (Rasul) itu apa-apa yang dipikul dan atas kamu sekalian apa-apa yang dipikul; dan jika kamu mentaatinya, pasti kamu mendapat pertunjuk. Dan tidaklah atas Rasul itu melainkan menyampaikan pesan yang nyata." (an-Nur : 54)

6. "Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada RasulNya, jika kamu orang-orang yang beriman." (al-Anfal : 1)

7. "Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada RasulNya dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan." (al-Mujadalah : 13)

8. "Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, nanti kamu lemah dan hilang kekuatan kamu. Dan bersabarlah kamu, bahawa Allah itu bersama orang-orang yang sabar." (al-Anfal : 46)

9. "Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul; dan berhati-hatilah kamu, kerana jika kamu sekalian berpaling, maka ketahuilah olehmu, sesungguhnya tidak ada kewajipan atas Rasul Kami melainkan menyampaikan apa yang nyata." (al-Ma'idah : 92)

Sembilan ayat al quran bukti kita wajib :

1. taat pada Allah melalui kalam Allah ( alquran )
2. taat pada Nabi melalui kalam nabi ( hadis nabawi dan qudsi )

Jadi,ayat yang mana kamu nak dustakan?

pubin
25-12-2012, 12:59 AM
100% mengikut kaedah al quran SAHAJA digolongkan masih tidak beriman. Bukan ilmu nenek moyang dan bukan kaedah yang asing dalam al quran tetapi satu lagi sumber yang wajib di taati adalah hadis( nabawi & qudsi ) yang sahih, benar2 dari rasulallah. Sape tak ambil sumber kedua ni , dikira tidak beriman. Aku ke yang cakap ? tidak..Allah yang berfirman...

siapa yang tentukan kesahihan?
Rasulullah SAW?
(padahal Rasulullah SAW sendiri melarang, kenapa nko "twist" pula dan tak beriman? - rujuk post #2 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15312204&postcount=2))

"Science of Sanad/Hadiths" dan "ilmu nenek moyang nkorang" ni adalah kaedah yang diajar daripada Rasulullah SAW?

"ilmu nenek moyang nkorang" ni takda langsung kena mengena dengan Rasulullah SAW dan Islam
dan nkorang tidak beriman dengan Allah dan RasulNya
tetapi beriman dengan "sangkaan" semata-mata
dan "sangkaan itu bukanlah iman" :D

Benda-benda yang kamu sembah itu tidak lain hanyalah
nama-nama yang kamu dan datuk nenek kamu menamakannya
Allah sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya
Mereka yang berbuat demikian,
tidak menurut melainkan sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya
Padahal demi sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka
Adakah manusia tetap akan dapat mencapai segala yang dicita-citakannya?
Kerana Allah jualah yang menguasai segala urusan akhirat dan urusan dunia
padahal berapa banyak malaikat di langit
syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah
kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan diredhaiNya.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sahajalah
yang tergamak menamakan malaikat itu dengan nama perempuan
Sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya
Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata
padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (iktiqad).
(An-Najm:20-28)

rujuk post #1 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15312188&postcount=1)


Peranan Sangkaan Ke Atas Kisah Rasulullah SAW (Teori, Andaian, Sangkaan)

Zaman Rasulullah saw
(Al-Quran dihafal, disahkan oleh Rasulullah saw, dan ditulis)
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Cerita mulut Periwayat 1 (sudah meninggal)
(bagaimana Bukhari mampu buktikan kesahihan cerita secara jelas?)
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Cerita mulut Periwayat Ke-2 (sudah meninggal)
(bagaimana Bukhari mampu buktikan kesahihan cerita secara jelas?)
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Cerita mulut Periwayat Ke-3 (sudah meninggal)
(bagaimana Bukhari mampu buktikan kesahihan cerita secara jelas?)
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Cerita mulut Periwayat Ke-4 (sudah meninggal)
(bagaimana Bukhari mampu buktikan kesahihan cerita secara jelas?)
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Cerita mulut Periwayat Ke-5 (sudah meninggal)
(bagaimana Bukhari mampu buktikan kesahihan cerita secara jelas?)
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Cerita mulut Periwayat Ke-6 (sudah meninggal)
(bagaimana Bukhari mampu buktikan kesahihan cerita secara jelas?)
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Cerita mulut Periwayat Ke-7 (sudah meninggal)
(bagaimana Bukhari mampu buktikan kesahihan cerita secara jelas?)
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Cerita mulut Periwayat Ke-8 (hidup)
(bagaimana Bukhari mampu buktikan kesahihan cerita secara jelas?)
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Bukhari & Imam Hadis
(250 tahun selepas kewafatan Rasulullah saw)
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
CERITA BERTULIS Bukhari & Imam Hadis
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Kitab Cerita Dongeng
http://png-4.findicons.com/files/icons/984/misto/32/arrow_down.png
Anda
(bagaimana ANDA mampu buktikan kesahihan cerita secara jelas?)
(perintah Allah di dalam al-Quran?)

Persian Conspiracies against the Quran (http://www.free-minds.org/sites/default/files/Conspiracies.pdf)
The Criminals of Islam (http://rosenqueencompany.files.wordpress.com/2007/06/the-criminals-of-islam.pdf)
Myths and Realities of Hadith – a critical study (http://www.mostmerciful.com/hadith-book1.pdf)

adib
25-12-2012, 01:52 AM
siapa yang tentukan kesahihan?
Rasulullah SAW?
(padahal Rasulullah SAW sendiri melarang, kenapa nko "twist" pula dan tak beriman? - rujuk post #2 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15312204&postcount=2))"ilmu nenek moyang nkorang" ni takda langsung kena mengena dengan Rasulullah SAW dan Islam
dan nkorang tidak beriman dengan Allah dan RasulNya
tetapi beriman dengan "sangkaan" semata-mata
dan "sangkaan itu bukanlah iman" :Drujuk post #1 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15312188&postcount=1)

rasulullah melarang sahabat menulis kalam nabi kerana ditakuti kalam nabi dan kalam allah bercampur-campur. Justeru para sahabat hanya mengingati kalam nabi (sabda baginda ) dan mencatat kalam allah pada pelepah kambing dan sebagainya.

pada zaman usman, kalam allah telah dibukukan . Ini bermakna kalam allah telah terpelihara dan tersusun. Apakah tidak sah untuk bukukan pula sabda nabi? bahkan itu adalah lebih baik. bab kalam nabi sah atau palsu melalui bukhari & muslim, itu bab ke -2

tapi kamu tidak boleh nafikan wujudnya kalam nabi/ sabda nabi

selama 22 tahun nabi berdakwah, terpacul dari mulut nabi samaada

1. kalam allah ( al quran )
2. kalam nabi (hadis )

Takkan selama 22 tahun , nabi hanya mengucapkan kalamullah? di mana hilangnya kalam nabi? adakah hadis nabi ditelan zaman? kalau begitu? mengapa allah suruh taat kepada allah dan kepada rasul? kalau sekarang nie yang tinggal adalah alquran, sepatutnya allah suruh taat kepada allah melalui kalam allah sahaja. Lagi allah cabar kamu sekiranya kamu orang2 beriman, hendak lah taat pada allah ( alquran ) dan rasul ( hadis )

kamu dakwa "Al-Quran adalah ucapan Rasulullah SAW" , ini tidak berapa jelas, mengelirukan. Al quran adalah kalam allah, sebiji2 lafaz dan makna dari allah. Rasullah menyampaikan sahaja kepada ummatnya. Sedangkan hadis nabawi adalah sebiji2 lafaz dan makna dari nabi sendiri. Kenapa ada dua perintah pulak dari allah dan rasul? wallahualam...yang penting allah suruh taat allah dan rasul jika kamu nak beriman...( ada satu lagi hadis qudsi bab lain). jelas kamu keliru antara sunnah, hadis dan kalam allah. Kamu menganggap semuanya entiti sama. Sedangkan ianya adalah entiti yang berbeza.

Al quran yang sahkan rasullullah, tetapi semasa pembukuan al quran, yang sahkan siapa? adakah rasullullah? sedang rasullullah telah wafat? boleh jadi pembukuan itu tidak benar dan tidak teratur......sudah tentu yang sahkan adalah khalifah usman dan alquran kini dikenali sebagi resm uthmani. Kenapa kamu percaya 100% al quran resm uthmani? selain janji allah alquran terpelihara, kamu juga percaya kepada khalifah usman, kalau tidak percaya dengan khalifah usman, ada jugak quran verse resm fatimah digunakan oleh orang syiah kerana orang syiah benci khalifah usman. sekarang kamu dah percaya nabi, dan khalifah nya. Pengakhirannya yang sah kan adalah sahabat nabi sendiri.

Al hadis yang sahkan adalah sahabat nabi, perawi yang adil, akhirnya dibuku kan oleh bukhari and the gang. Tapi sahabat nabi, perawi dan ulamak tidak maksum. sebab itu ada hadis sahih, hasan , dhaif dan mauduk disebabkan ada kecacatan matan, sanad dan pelbagai lagi pada hadis. Sehingga sekarang hadis sahih masih boleh di takhrij. tiada masalah. tetapi mesti melalui penyelidikan dan perbahasan. dan perbahasan itu dapat membuktikan syarah ulamak hadis sebelumnya adalah silap.Bukan sekadar akal dan hawa nafsu

Ok lah senang cerita mcm nie.

1. alquran terpelihara dan selamat dah sekarang

2. hadis sahih bercampur2 dengan hadis palsu ketika zaman bukhari

ada dua pendekatan yang kamu boleh pilih.

1. oleh kerana hadis bercampur2, buang teros/ tak pedulikan hadis, ambil alquran 100%

2. pisahkan hadis sahih dan hadis palsu, takhrij hadis2 sahih imam bukhari dan muslim melalui penyelidikan dan perbahasan , dan ambil alquran 100%

kalau kamu ambil pendekatan yang pertama. jelas kamu tidak beriman, sapa cakap? allah cakap

"Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada RasulNya, jika kamu orang-orang yang beriman." (al-Anfal : 1)

Kalau kamu ambil pendekatan ke-2 , alhamdullilah, kamu adalah orang beriman. sapa cakap? Allah yang cakap.

9 ayat al quran sah2 terang2 suruh taat kepada allah dan taat kepada rasul? tak payah tafsir untuk memahami nya.....
allah menggunakan perkataan "dan" bermaksud kedua2 nya sekali.
kalau dalam bahasa melayu, bila kita cakap saya punyai rumah dan kereta, sudah tentu rumah dan kereta adalah entiti yang berbeza.
kalau dalam bahasa digital. 1 and 1 baru dapat 1, kalau ada kosong salah satu. maka jawapan tetap kosong
9 ayat ini yang mana kamu nak dustakan?

papabaik
28-12-2012, 12:55 AM
rasulullah melarang sahabat menulis kalam nabi kerana ditakuti kalam nabi dan kalam allah bercampur-campur.

Kenapa takut bercampur? Kan kata kalam nabi tu pun dari Allah juga?
Kan kamu kata kalam nabi itu pun sama lah apa yg Allah suruh?
Kalau confirm akan sama, jadi patutnya takde masalah nak campur2.
:">:">:">

Hakikatnya, kalam Nabi itu yg selain ayat Quran, apabila DIRIWAYATKAN,
ada probablility untuk diubah, diejas ikut kemahuan masing2, sebab itulah
Nabi melarangnya.
:)


9 ayat al quran sah2 terang2 suruh taat kepada allah dan taat kepada rasul? tak payah tafsir untuk memahami nya.....
allah menggunakan perkataan "dan" bermaksud kedua2 nya sekali.


Betul la tu. Taat pada Allah = Taat pada arahan Allah dalam Quran.
Taat pada Rasul = Taat pada Sunnah Rasul yg confirm betul diceritakan dalam Quran.

jumatmajid
28-12-2012, 07:23 AM
Kenapa takut bercampur? Kan kata kalam nabi tu pun dari Allah juga?
Kan kamu kata kalam nabi itu pun sama lah apa yg Allah suruh?
Kalau confirm akan sama, jadi patutnya takde masalah nak campur2.
:">:">:">

Hakikatnya, kalam Nabi itu yg selain ayat Quran, apabila DIRIWAYATKAN,
ada probablility untuk diubah, diejas ikut kemahuan masing2, sebab itulah
Nabi melarangnya.
:)Betul la tu. Taat pada Allah = Taat pada arahan Allah dalam Quran.
Taat pada Rasul = Taat pada Sunnah Rasul yg confirm betul diceritakan dalam Quran.
hujah yg mcm nih sebenarnyer hanya menunjukkan kedangkalan ilmu nko berbanding dgn ilmu para ulama...

nampak sgt nko x tahu [atau buat2 x tau] bhw Al-Quran itu adalah dr sifat kalam qjj SWT yg x ada mulanyer & kekal selamanyer bersama dgn zat-Nya...

jika Al-Quran itu adalah kalam qjjl SWT, ayat2 yg bkn bersumber dr manusia...

jd adakah patut kalam yg seagung itu ditulis [pd ketika itu] di atas lembaran yg sama dgn ucapan ayat2 yg bersumberkan dr mulut manusia, wlu dr mulut Nabi Muhammad SAW yg mulia itu sekali pon...

~~~~~~~~

sebenarnyer dah berulang2 kali KAHAK guner hujah mengatakan bhw hadis2 itu x ada jaminan spt Al-Quran & ia blh diubahsuai menurut kehendak periwayat hadis...

berulang kali jg dah diberikan hujah bls spt dibwh, kali nih nampaknyer sesi seterusnyer akan berlgsg lg...

#1 benar hadis x ada jaminan spt Al-Quran, tp Al-Quran menjamin akhlak para perawi & periwayat hadis spt dlm At-Taubah, 100 & Al-Fatir, 32. Glgan ini tlh dijamin syurga oleh qjjl SWT, jd adakah mgkn bg glgan yg dah dijamin syurga oleh-Nya, tp dlm masa yg sama memfitnah Nabi Muhammad SAW & mengubahsuai hadis2nyer [aku merujuk kpd hadis sahih & hasan]. Implikasinyer ialah krn terlalu berpegang kpd Al-Hijr, 9 [jaminan kpd Al-Quran], KAHAK menolak janji qjjl SWT bhw akhlak glgan yg menjadi perawi, periwayat & glgan awal huffaz Al-Quran ini jg adalah terjaga...

#2 apabila dikatakan bhw hadis x terjamin spt Al-Quran, ini seolah2 mengatakan bhw utk beriman dgn hadis, KAHAK perlukan jaminan yg sama dr qjjl SWT spt yg diberikan kpd Al-Quran jg diberikan kpd hadis. Implikasinyer ialah, pendirian spt ini jls sekali melanggar perintah agar patuh kpd Rasul & jg para ulama/pemimpin & mencbr qjjl SWT agar turut sama memberikan menjamin kpd hadis2 Nabi Muhammad SAW yg seterusnye meltkkan kitab2 hadis setrf dgn Al-Quran...

kesimpulannyer, KAHAK adalah glgan yg sebenaryer suker memilih2 ayat Al-Quran, mengambil sebhgian & menolak sebhgian yg lain [Al-Baqarah, 85 & 208]...

pubin
28-12-2012, 09:53 AM
9 ayat al quran sah2 terang2 suruh taat kepada allah dan taat kepada rasul? tak payah tafsir untuk memahami nya.....
allah menggunakan perkataan "dan" bermaksud kedua2 nya sekali.
kalau dalam bahasa melayu, bila kita cakap saya punyai rumah dan kereta, sudah tentu rumah dan kereta adalah entiti yang berbeza.
kalau dalam bahasa digital. 1 and 1 baru dapat 1, kalau ada kosong salah satu. maka jawapan tetap kosong
9 ayat ini yang mana kamu nak dustakan?

ikut suka nko jer twist.. :))

ada ayat Allah atau cerita hadis untuk support nko punya statement?
aku up balik, sila bagi authority untuk pegangan nkorang..
siapa yang tentukan kesahihan?
Rasulullah SAW?
(padahal Rasulullah SAW sendiri melarang, kenapa nko "twist" pula dan tak beriman? - rujuk post #2 (http://carigold.com/portal/forums/showpost.php?p=15312204&postcount=2))

mana perintah Allah menyuruh kita beriman dengan Cerita Pemberita (Periwayat) ?

dan aku counter balik dakwaan nko kalau tak ikut hadis maka tak beriman dengan Rasulullah SAW
MAKSUD MENTAATI ALLAH DAN RASULNYA

Rasulullah saw menerima wahyu dan setiap ayat al-Quran yang kita kenali pada hari ini adalah hasil daripada ucapan Rasulullah saw sendiri. Oleh itu, ianya menjadi mustahil untuk kita membuktikan secara zahir bahawa al-Quran itu datangnya daripada Allah, kecuali dengan beriman bulat-bulat kepada ucapan Rasulullah saw.

Berdasarkan pemahaman ini, maksud sebenar mengikuti Rasulullah saw adalah mengikuti al-Quran itu sendiri. Ianya tiada kena mengena dengan cerita-cerita mulut yang dikumpulkan dan dijadikan dalam bentuk bertulis oleh imam-imam hadis Persia lebih kurang 250 tahun selepas kewafatan Rasulullah saw.

dan aku hantam kembali statement yang sangat sesuai kepada diri nko sendiri :))
ayat ini yang mana kamu nak dustakan?

qba437
28-12-2012, 09:57 AM
handal betul pentafsir al-quran dalam thread nih..tafsir ikut kepala masing-masing..walau pun ianya merupakan ayat muhkamat..

jumatmajid
28-12-2012, 10:05 AM
ikut suka nko jer twist.. :))

ada ayat Allah atau cerita hadis untuk support nko punya statement?
aku up balik, sila bagi authority untuk pegangan nkorang..
dan aku counter balik dakwaan nko kalau tak ikut hadis maka tak beriman dengan Rasulullah SAW


dan aku hantam kembali statement yang sangat sesuai kepada diri nko sendiri :))

hebat nko Pub In...

takper aku pon nak join up blk gak ler...

apa yg aku fhm dr hujah nko kat atas & sesi soal jwb yg pjg lebar sblm nih adalah...

"keadilan & keseimbangan sesama manusia adalah lbh utama drpd mematuhi lrgan qjjl SWT agar x beramal dgn hadis spt dlm Luqman, 6, Al-Jathiya, 6 & Mursalat, 50"...

spt yg aku kater sblm nih...

#1 hujah nko hanya berdsrkan logik akal semata2 & tiada dalil jls yg membtlkan lrgan qjjl SWT agar x beramal dgn hadis spt dlm Luqman, 6, Al-Jathiya, 6 & Mursalat, 50...

#2 Ali Imran, 112 mendahulukan hbgan dgn qjjl SWT berbanding dgn hbgan sesama manusia, ttp krn ingin menjaga perpaduan umat manusia, nko sanggup melanggar lrgan qjjl SWT yg jls dlm Al-Quran...

maka selagi nko x membawa dalil dr Al-Quran yg memblhkan nko utk solat spt yg ditrgkan dlm kitab2 hadis...

selagi itu nko x lyk bertanya ASWJ mana dalil yg membenarkan utk beriman dgn cerita pihak ke-3...

krn nko sendiri sebenarnyer sdg melanggar lrgan2 qjjl SWT dlm Al-Quran...

akuehebat
28-12-2012, 04:35 PM
wah/..pakar quran...nk berguru, bole?

papabaik
28-12-2012, 06:01 PM
hujah yg mcm nih sebenarnyer hanya menunjukkan kedangkalan ilmu nko berbanding dgn ilmu para ulama...

nampak sgt nko x tahu [atau buat2 x tau] bhw Al-Quran itu adalah dr sifat kalam qjj SWT yg x ada mulanyer & kekal selamanyer bersama dgn zat-Nya...

jika Al-Quran itu adalah kalam qjjl SWT, ayat2 yg bkn bersumber dr manusia...

jd adakah patut kalam yg seagung itu ditulis [pd ketika itu] di atas lembaran yg sama dgn ucapan ayat2 yg bersumberkan dr mulut manusia, wlu dr mulut Nabi Muhammad SAW yg mulia itu sekali pon...

~~~~~~~~

sebenarnyer dah berulang2 kali KAHAK guner hujah mengatakan bhw hadis2 itu x ada jaminan spt Al-Quran & ia blh diubahsuai menurut kehendak periwayat hadis...

berulang kali jg dah diberikan hujah bls spt dibwh, kali nih nampaknyer sesi seterusnyer akan berlgsg lg...

#1 benar hadis x ada jaminan spt Al-Quran, tp Al-Quran menjamin akhlak para perawi & periwayat hadis spt dlm At-Taubah, 100 & Al-Fatir, 32. Glgan ini tlh dijamin syurga oleh qjjl SWT, jd adakah mgkn bg glgan yg dah dijamin syurga oleh-Nya, tp dlm masa yg sama memfitnah Nabi Muhammad SAW & mengubahsuai hadis2nyer [aku merujuk kpd hadis sahih & hasan]. Implikasinyer ialah krn terlalu berpegang kpd Al-Hijr, 9 [jaminan kpd Al-Quran], KAHAK menolak janji qjjl SWT bhw akhlak glgan yg menjadi perawi, periwayat & glgan awal huffaz Al-Quran ini jg adalah terjaga...

#2 apabila dikatakan bhw hadis x terjamin spt Al-Quran, ini seolah2 mengatakan bhw utk beriman dgn hadis, KAHAK perlukan jaminan yg sama dr qjjl SWT spt yg diberikan kpd Al-Quran jg diberikan kpd hadis. Implikasinyer ialah, pendirian spt ini jls sekali melanggar perintah agar patuh kpd Rasul & jg para ulama/pemimpin & mencbr qjjl SWT agar turut sama memberikan menjamin kpd hadis2 Nabi Muhammad SAW yg seterusnye meltkkan kitab2 hadis setrf dgn Al-Quran...

kesimpulannyer, KAHAK adalah glgan yg sebenaryer suker memilih2 ayat Al-Quran, mengambil sebhgian & menolak sebhgian yg lain [Al-Baqarah, 85 & 208]...

Hujah tuan Jumat sebenarnya menunjukkan betapa rendahnya KEIMANAN kamu terhadap ayat Allah.
Malah kamu letak bermacam2 doubt dan prasangka terhadap penjagaan al Quran dan seterusnya terus
menjatuhkan peribadi Rasulullah SAW tanpa sedar.

#1. Benar ada golongan perawi yg Allah jaga. Golongan hafiz2 yg menghafaz Quran. Tetapi KAMU TAHU
SIAPA SECARA DETAILSNYA? ADA LIST NAMA? Ini hakikatnya kamu Berhujah KOSONG dan kamu dah
PUKUL RATA SEMUA PERAWI ITU ADALAH BAIK. Walhal ALLAH MAHA MENGETAHUI. Jadi kita kena berwaspada
dgn SEMUA HADITH, kerana kita TAK TAHU MANA PERAWI YG OK, YG MANA YG TAK OK. Nah, hatta konsep
Dajjal/AntiChrist pun dah diserap oleh Nasrani dalam hadith2 perawi, dan kamu pun percaya.

#2. Utk beriman dgn hadith? Saya TAK BERIMAN PUN DGN HADITH. Allah ada suruh beriman dgn hadith ker?
Kamu dah menyamakan hadith dan Nabi sbb tu kamu asyik2 "kalau nak beriman ngan hadith"... walhal
kita TAK PERLU BERIMAN dgn HADITH. Check semula apa arahan Allah dalam Surah Al Baqara ayat 285:

Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah(1), dan Malaikat-malaikatNya(2),
dan Kitab-kitabNya(3), dan Rasul-rasulNya(4). (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang dengan
yang lain Rasul-rasulnya". Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu
wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali".

Ada Allah suruh beriman ngan hadith kat
situ? Takde pun. Ayat mana kamu ambek
yg kata kena beriman ngan hadith? :-? Oh ye.. ayat hadith la kan.

Kesimpulannya, GAFAQ spt kamu akan terus membantah2 umat Islam supaya jgn memahami Quran melalui pembacaan terjemahan. Malah mungkin GAFAQ spt kamu ni antara yg buat kelas2 hadith... jadi kalau takde orang
nak pegi kelas hadith, takde gaji pulak. :D

jumatmajid
29-12-2012, 04:24 AM
Hujah tuan Jumat sebenarnya menunjukkan betapa rendahnya KEIMANAN kamu terhadap ayat Allah.
Malah kamu letak bermacam2 doubt dan prasangka terhadap penjagaan al Quran dan seterusnya terus
menjatuhkan peribadi Rasulullah SAW tanpa sedar.

#1. Benar ada golongan perawi yg Allah jaga. Golongan hafiz2 yg menghafaz Quran. Tetapi KAMU TAHU
SIAPA SECARA DETAILSNYA? ADA LIST NAMA? Ini hakikatnya kamu Berhujah KOSONG dan kamu dah
PUKUL RATA SEMUA PERAWI ITU ADALAH BAIK. Walhal ALLAH MAHA MENGETAHUI. Jadi kita kena berwaspada
dgn SEMUA HADITH, kerana kita TAK TAHU MANA PERAWI YG OK, YG MANA YG TAK OK. Nah, hatta konsep
Dajjal/AntiChrist pun dah diserap oleh Nasrani dalam hadith2 perawi, dan kamu pun percaya.

#2. Utk beriman dgn hadith? Saya TAK BERIMAN PUN DGN HADITH. Allah ada suruh beriman dgn hadith ker?
Kamu dah menyamakan hadith dan Nabi sbb tu kamu asyik2 "kalau nak beriman ngan hadith"... walhal
kita TAK PERLU BERIMAN dgn HADITH. Check semula apa arahan Allah dalam Surah Al Baqara ayat 285:

Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah(1), dan Malaikat-malaikatNya(2),
dan Kitab-kitabNya(3), dan Rasul-rasulNya(4). (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang dengan
yang lain Rasul-rasulnya". Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu
wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali".

Ada Allah suruh beriman ngan hadith kat
situ? Takde pun. Ayat mana kamu ambek
yg kata kena beriman ngan hadith? :-? Oh ye.. ayat hadith la kan.

Kesimpulannya, GAFAQ spt kamu akan terus membantah2 umat Islam supaya jgn memahami Quran melalui pembacaan terjemahan. Malah mungkin GAFAQ spt kamu ni antara yg buat kelas2 hadith... jadi kalau takde orang
nak pegi kelas hadith, takde gaji pulak. :D
selama berhujah dgn KAHAK nih, x pernah aku terbaca mana2 ASWJ yg guner hujah Nabi Muhammad pedofil, kaki pompuan, jijik, memandai buat hukum yg takde dlm Al-Quran, dll...

semua hujah nih dibawa oleh KAHAK, skrg nko kater ASWJ plak yg merendahkan martabat Nabi Muhammad SAW, bijak nko...

jika hadis yg KAHAK bawakan itu hadis sahih, ASWJ hanya beranggapan baik terhdp Baginda, para perawi & jg periwayat hadis....

bkn spt KAHAK yg memilih utk berpandangan negatif, beranggapan buruk & rasa lbh bijak drpd para ulama...

~~~~~~~~~

jika kami x ada senarai mrk para perawi yg dijamin masuk syurga...

sekurang2nyer kami dah ader senarai perawi2 yg tsabit, adil, jujur, tinggi daya ingatan, iman yg kukuh, amal yg tinggi, dll disediakan oleh para periwayat hadis...

berdsrkan semua kriteria nih hadis2 yg mrk bawa dikatergorikan sbg sahih, hasan, dhaif, maudhu', dll...

bermaksud penilaian hadis tlh selesai beribu thn sblm zmn kiter oleh mrk yg dikenali dgn iman, amal, ilmu yg tinggi, mahir berbhs Arab, tahu budaya org Arab, hidup lbh dkt dgn zmn Nabi Muhammad SAW & para shbt...

skrg aku nak tanyer....

#1 nko ader senarai perawi hadis sahih & hasan yg x baik & x ok?...

#2 aper kaedah penilaian nko nak tentukan maner perawi x OK atau x baik nih [aku kater perawi hadis, bkn matan hadis]?...

#3 nko hidup dkt dgn zmn Nabi Muhammad SAW & para shbt ker?

#4 nko pernah tinggal di klgan org Arab Mekah & Madinah ker yg nko blh tau budaya dgn lbh detail?

~~~~~~~~~~~

mmg aku kater nko x beriman dgn hadis pon, sbb bg nko selagi takder jaminan spt Al-Hijr, 9 ttp khusus kpd hadis nko takkan beriman dgn hadis...

nko fhm ker post aku yg awal nih...
#2 apabila dikatakan bhw hadis x terjamin spt Al-Quran, ini seolah2 mengatakan bhw utk beriman dgn hadis, KAHAK perlukan jaminan yg sama dr qjjl SWT spt yg diberikan kpd Al-Quran jg diberikan kpd hadis
jd x perlulah nak bg ayat2 AL-Quran yg sdh pasti aku akan fhm lain drpd yg nko fhm...

aku ikut pendpt ulama' dlm memahami ayat2 Al-Quran, bkn nko yg fail bhs Arab & semata2 berpandukan terjemahan yg hanya 95% tepat...

tp utk membidas hujah nko dlm hal nih para mufassirin berpendpt bhw hadis2 jg merupakan perintah qjjl SWT kpd Nabi Muhammad SAW...

wlupon aper yg diucap, diperbuat & dipersetujui secara diam oleh Baginda itu x ada di dlm Al-Quran...

ini berdsrkan An-Najm, 3-4 yg mengatakan bhw Baginda x akan berkata sesuatu pon berdsrkan hawa nafsunyer sendiri melainkan wahyu dr qjjl SWT jua...

dr awal thread nko aku dah tanyer, tunjukkan kat aku maner dlm An-Najm, 3-4 tuh yg kater "wahyu" itu merujuk kpd Al-Quran semata2, spi skrg pon nko msh x dpt tunjuk...

~~~~~~~~~~

utk keberapa ratus kali aku dah kater...

takder saper pernah di lrg utk memahami Al-Quran melalui terjemahan, mlh ia digalakkan lg...

aper yg dilrg adalah mentafsirkan Al-Quran, dlm post lain nko dah setuju ader perbezaan antara [B]"bertadabbur" & "mentafsir"...

jd selg nko memahami Al-Quran sesuai dgn tahap ilmu yg nko ader, takder masalah, teruskan...

tp yg buat aku bengang nih tiap kali berhujah mesti kater dilrg memahami Al-Quran melalui terjemahan...

aku nak kater nko nih ba.ngang, tp pandai lak petik ayat Al-Quran, x fhm tul aku...

ntah ler, mgkn nko nih mmg betul byk makan semut kot...

~~~~~~~~~~

aku x buka maner2 kelas belajar hadis, x tau ler sedara2 yg lain kat CG nih...

tp bkn semua perkara di dunia nih mesti ader kaitan dgn duit...

mgkn nko lah kot yg sentiasa fikir mcm tuh, tp aku percaya selain aku ader gak org lain yg x fikir ttg duit semata2..